คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ผูกกรรม - ก้อง ห้วยไร่ คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
Em
Bm
Am

Intro : / G / C / G / C /
           / C Bm / Am D / G /เป็นจั่งGบุญจั่งกรรมนำแต่ง ให้เป็นคู่แBmข่งกับวาสนา

Cม้แต่หยดน้ำตา ก็Dบ่มีโอกาสเห็น

Gคำสัญญาให้ไว้ คองถ่าดวงBmใจด้วยความทุกข์เข็ญ

ดวงCจิตที่ไร้คนเห็น อยากพ้อเนื้อเDย็นมาหลายแรมปี


* เEmบิ่งลำโขงไหล Bmใจอ้ายสลาย เฮือกสุดCท้ายอ้ายฮู้โตGดี

   Emว่าบ่มีทาง ได้หย่างจูงBmมือกับคนดี

   พ้อCภพนี้ เฮาสองDต่างกัน..


** บ่ฮู้ว่าชาติที่แGล้ว ย้อนเหตุผลหDยัง

     ความผิดหCวัง มันDจั่งเลือกอ้าย

     เจ็บCปวดร้าว ทุกข์Bmยากฮ้าย ไห้ให้Cตายแบบบ่มีเDจ้า

     บ่ฮู้ว่าชาติGนี้อ้ายผิดอิหDยัง

     เรื่องราวความหCลัง คือDเลือกทำร้าย หัวใCจนี้ ให้แBmพ้พ้าย

     ต้องเกิดต้องCตายอีกกี่พันDปี อ้ายนี้สิGสมหวัง..

Instru : / G Bm / Em D / C D /
             / G D / C Bm / C D / G /* เEmบิ่งลำโขงไหล Bmใจอ้ายสลาย เฮือกสุดCท้ายอ้ายฮู้โตGดี

   Emว่าบ่มีทาง ได้หย่างจูงBmมือกับคนดี

   พ้อCภพนี้ เฮาสองDต่างกัน..


** บ่ฮู้ว่าชาติที่แGล้ว ย้อนเหตุผลหDยัง

     ความผิดหCวัง มันDจั่งเลือกอ้าย

     เจ็บCปวดร้าว ทุกข์Bmยากฮ้าย ไห้ให้Cตายแบบบ่มีเDจ้า

     บ่ฮู้ว่าชาติGนี้อ้ายผิดอิหDยัง

     เรื่องราวความหCลัง คือDเลือกทำร้าย หัวใCจนี้ ให้แBmพ้พ้าย

     ต้องเกิดต้องCตายอีกกี่พันDปี อ้ายนี้สิGสมหวัง..

     คั่นย้อนเวCลาคืนได้อีหDลี..

     อย่าพ้อกันเลย..

Outro : / G C / Bm Am / D G / G /

เนื้อเพลง ผูกกรรม(นาคา) - ก้อง ห้วยไร่

คำร้อง/ทำนอง : ก้อง ห้วยไร่
เรียบเรียง : นะโม โมรา

เป็นจั่งบุญจั่งกรรมนำแต่ง ให้เป็นคู่แข่งกับวาสนา
แม้แต่หยดน้ำตา ก็บ่มีโอกาสเห็น
คำสัญญาให้ไว้ คองถ่าดวงใจด้วยความทุกข์เข็ญ
ดวงจิตที่ไร้คนเห็น
อยากพ้อเนื้อเย็นมาหลายแรมปี

* เบิ่งลำโขงไหล ใจอ้ายสลาย
เฮือกสุดท้ายอ้ายฮู้โตดี
ว่าบ่มีทาง ได้หย่างจูงมือกับคนดี
พ้อภพนี้ เฮาสองต่างกัน..

** บ่ฮู้ว่าชาติที่แล้ว ย้อนเหตุผลหยัง
ความผิดหวัง มันจั่งเลือกอ้าย
เจ็บปวดร้าว ทุกข์ยากฮ้าย ไห้ให้ตายแบบบ่มีเจ้า
บ่ฮู้ว่าชาตินี้อ้ายผิดอิหยัง
เรื่องราวความหลัง คือเลือกทำร้าย
หัวใจนี้ ให้แพ้พ้าย
ต้องเกิดต้องตายอีกกี่พันปี อ้ายนี้สิสมหวัง..

* เบิ่งลำโขงไหล ใจอ้ายสลาย
เฮือกสุดท้ายอ้ายฮู้โตดี
ว่าบ่มีทาง ได้หย่างจูงมือกับคนดี
พ้อภพนี้ เฮาสองต่างกัน..

** บ่ฮู้ว่าชาติที่แล้ว ย้อนเหตุผลหยัง
ความผิดหวัง มันจั่งเลือกอ้าย
เจ็บปวดร้าว ทุกข์ยากฮ้าย ไห้ให้ตายแบบบ่มีเจ้า
บ่ฮู้ว่าชาตินี้อ้ายผิดอิหยัง
เรื่องราวความหลัง คือเลือกทำร้าย
หัวใจนี้ ให้แพ้พ้าย
ต้องเกิดต้องตายอีกกี่พันปี อ้ายนี้สิสมหวัง..
คั่นย้อนเวลาคืนได้อีหลี..
อย่าพ้อกันเลย..

comment facebook...