คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ผีเห็นผี - L.กฮ. คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


F
C
Bb
Dm
Am


ก็ต่างคนต่างมากหDmลอกต่างบอกว่าไม่Amมีใคร

ก็ต่างคนต่างตั้งBbใจจะหลอกจะลFวง

แต่ต่างคนต่างมาหDmลอก

ต่างบอกต่างแAmกล้งเป็นห่วง

กะจะมาBbล้วงมาจับให้หน่ำใC


Instru : / Dm / Am / Bb / F /
            / Dm / Am / Bb / C / C /Fรู้ว่าเธอนะร้Cายแต่ว่าฉันก็ไม่ได้Dmรัก

ต่างคนก็แค่มาBbพักปุ๊บๆปั๊บๆก็คงไF

เธอนะร้ายกว่าเCสือแต่ว่าฉันก็เชื่อว่าDmไหว

ต่างคนจะทิ้งชิ่งBbไป ทันทีที่มีเวFลา


* ไม่เคยผูกGmพันให้ความสำคัญ

ไม่เคยต้องDmมานั่งเสียน้ำตา

ไม่เคยต้องGmหวงไม่เคยต้องหาอะไรทั้งFนั้น

ไม่เคยต้องGmรักไม่เคยต้องรอไม่เคยต้องAmมานั่งเพ้อรำDmพัน

ไม่Bbเคยรอใครทุกวันอยู่อย่างCนี้


** ก็ต่างคนต่างมากหDmลอกต่างบอกว่าไม่Amมีใคร

ก็ต่างคนต่างตั้งBbใจจะหลอกจะลFวง

แต่ต่างคนต่างมาหDmลอก

ต่างบอกต่างแAmกล้งเป็นห่วง

กะจะมาBbล้วงมาจับให้หน่ำใC


Instru : / Dm / Am / Bb / F /
            / Dm / Am / Bb / C /* ไม่เคยผูกGmพันให้ความสำคัญ

ไม่เคยต้องDmมานั่งเสียน้ำตา

ไม่เคยต้องGmหวงไม่เคยต้องหาอะไรทั้งFนั้น

ไม่เคยต้องGmรักไม่เคยต้องรอไม่เคยต้องAmมานั่งเพ้อรำDmพัน

ไม่Bbเคยรอใครทุกวันอยู่อย่างCนี้


** ก็ต่างคนต่างมากหDmลอกต่างบอกว่าไม่Amมีใคร

ก็ต่างคนต่างตั้งBbใจจะหลอกจะลFวง

แต่ต่างคนต่างมาหDmลอก

ต่างบอกต่างแAmกล้งเป็นห่วง

กะจะมาBbล้วงมาจับให้หน่ำใC


แต่ต่างคนต่างมากหDmลอก

มาบอกเอาเมื่อAmช้าไป

ก็ต่างคนต่างติดBbใจยกใจให้ทั้งดFวง

แต่ต่างคนต่างมาหDmลอก

วันนี้กลับมาAmนั่งเป็นห่วง

กะจะมาBbล้วงแต่กลับมาช้ำใC


Outro : / Dm / Am / Bb / C /

เนื้อเพลง ผีเห็นผี - L.กฮ.

ก็ต่างคนต่างมากหลอกต่างบอกว่าไม่มีใคร
ก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวง
แต่ต่างคนต่างมาหลอก
ต่างบอกต่างแกล้งเป็นห่วง
กะจะมาล้วงมาจับให้หน่ำใจ

รู้ว่าเธอนะร้ายแต่ว่าฉันก็ไม่ได้รัก
ต่างคนก็แค่มาพักปุ๊บๆปั๊บๆก็คงไป
เธอนะร้ายกว่าเสือแต่ว่าฉันก็เชื่อว่าไหว
ต่างคนจะทิ้งชิ่งไป ทันทีที่มีเวลา

* ไม่เคยผูกพันให้ความสำคัญ
ไม่เคยต้องมานั่งเสียน้ำตา
ไม่เคยต้องห่วงไม่เคยต้องหาอะไรทั้งนั้น
ไม่เคยต้องรักไม่เคยต้องรอไม่เคยต้องมานั่งเพ้อรำพัน
ไม่เคยรอใครทุกวันอยู่อย่างนี้

** ก็ต่างคนต่างมากหลอกต่างบอกว่าไม่มีใคร
ก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวง
แต่ต่างคนต่างมาหลอก
ต่างบอกต่างแกล้งเป็นห่วง
กะจะมาล้วงมาจับให้หนำใจ

* ไม่เคยผูกพันให้ความสำคัญ
ไม่เคยต้องมานั่งเสียน้ำตา
ไม่เคยต้องห่วงไม่เคยต้องหาอะไรทั้งนั้น
ไม่เคยต้องรักไม่เคยต้องรอไม่เคยต้องมานั่งเพ้อรำพัน
ไม่เคยรอใครทุกวันอยู่อย่างนี้

** ก็ต่างคนต่างมากหลอกต่างบอกว่าไม่มีใคร
ก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวง
แต่ต่างคนต่างมาหลอก
ต่างบอกต่างแกล้งเป็นห่วง
กะจะมาล้วงมาจับให้หน่ำใจ

แต่ต่างคนต่างมากหลอกมาบอกเอาเมื่อช้าไป
ก็ต่างคนต่างติดใจยกใจให้ทั้งดวง
แต่ต่างคนต่างมาหลอกวันนี้กลับมานั่งเป็นห่วง
กะจะมาล้วงแต่กลับมาช้ำใจ

comment facebook...