คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ผิดไหม - LABANOON ลาบานูน คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 2 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
Am
Em

Intro : / Em / C / G / D /
           / Em / C / G / D / Em / Em / Em ผิดไหมที่ดาวยังเกลื่อนฟ้าC ผิดไหมที่จันทร์สาดแGสงลงมา

  ในยามไร้Dดวงตะวัน

 Em ผิดไหมที่โลกไม่หยุดหมุนC ผิดไหมที่เปลวเทียนGนั้นยังอุ่น

  ไม่ดับวูบกDลายเป็นควัน

 Am ผิดไหมที่ร้อนทุกเมษาEm ผิดไหมที่หนาวเมื่อมันDถึงธันวา

  ไปDชั่วนิรันดร์..


* ผิดไGหมถ้าใจดวงนี้ มันยังDมีแค่เธอ

   ผิดไEmหมถ้าฉันพร่ำเพ้อ ถึงแต่Cเรื่องวันวาน

   ปล่อยให้ภาพGในอดีต หลอกใจให้Dทรมาน

   ผิดไหมถ้าEmฉันต้องการ แค่ใช้ชีวิตที่เCหลือ เพื่อจะรักเธอ..

Instru : / Em / Em /


 Em ป่านนี้ก็ยังจะบ้าบอC เฝ้ารอคอยเพียงความหGวังลมๆ

  อย่างคนไม่เหDลืออะไร

 Am ก็รู้ทั้งรู้ว่าโดนทิ้Emง แต่คนบางคนแค่ยอมDรับความจริง

  ก็Dยากเกินไป..


* ผิดไGหมถ้าใจดวงนี้ มันยังDมีแค่เธอ

   ผิดไEmหมถ้าฉันพร่ำเพ้อ ถึงแต่Cเรื่องวันวาน

   ปล่อยให้ภาพGในอดีต หลอกใจให้Dทรมาน

   ผิดไหมถ้าEmไม่ต้องการ รับรู้เรื่องราวใดCๆ ในวันที่ไม่มีเDธอ..

Instru : / G / G / D / D / Em / Em /


ชีCวิตที่เสียเธอไป สุดCท้ายต้องฝืนความจริง

Instru : / G / G / D / D / Em / Em /


ชีCวิตไม่เหลืออะไร แค่Cขอมีเธอในใจ..


* ผิดไGหมถ้าจนวันตาย มันก็Dยังรักเธอ

   คิดEmถึงเพียงแต่เธอ ยังเCพ้อแม้นานเพียงใด..


* ผิดไGหมถ้าใจดวงนี้ มันยังDมีแค่เธอ

   ผิดไEmหมถ้าฉันพร่ำเพ้อ ถึงแต่Cเรื่องวันวาน

   ปล่อยให้ภาพGในอดีต หลอกใจให้Dทรมาน

   ผิดไหมถ้าEmฉันต้องการ แค่ใช้ชีวิตที่เCหลือ เพื่อจะรักเธอ..

Outro : / Em / Em / Em /

เนื้อเพลง ผิดไหม - LABANOON (ลาบานูน)

เนื้อร้อง : สุรชัย พรพิมานแมน
ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : Labanoon

ผิดไหมที่ดาวยังเกลื่อนฟ้า
ผิดไหมที่จันทร์สาดแสงลงมา ในยามไร้ดวงตะวัน
ผิดไหมที่โลกไม่หยุดหมุน
ผิดไหมที่เปลวเทียนนั้นยังอุ่น ไม่ดับวูบกลายเป็นควัน
ผิดไหมที่ร้อนทุกเมษา
ผิดไหมที่หนาวเมื่อมันถึงธันวา ไปชั่วนิรันดร์..

* ผิดไหมถ้าใจดวงนี้ มันยังมีแค่เธอ
ผิดไหมถ้าฉันพร่ำเพ้อ ถึงแต่เรื่องวันวาน
ปล่อยให้ภาพในอดีต หลอกใจให้ทรมาน
ผิดไหมถ้าฉันต้องการ
แค่ใช้ชีวิตที่เหลือ เพื่อจะรักเธอ..

ป่านนี้ก็ยังจะบ้าบอ
เฝ้ารอคอยเพียงความหวังลมๆ
อย่างคนไม่เหลืออะไร
ก็รู้ทั้งรู้ว่าโดนทิ้ง
แต่คนบางคนแค่ยอมรับความจริง ก็ยากเกินไป..

* ผิดไหมถ้าใจดวงนี้ มันยังมีแค่เธอ
ผิดไหมถ้าฉันพร่ำเพ้อ ถึงแต่เรื่องวันวาน
ปล่อยให้ภาพในอดีต หลอกใจให้ทรมาน
ผิดไหมถ้าไม่ต้องการ
รับรู้เรื่องราวใดๆ ในวันที่ไม่มีเธอ..

ชีวิตที่เสียเธอไป สุดท้ายต้องฝืนความจริง

ชีวิตไม่เหลืออะไร แค่ขอมีเธอในใจ..

* ผิดไหมถ้าจนวันตาย มันก็ยังรักเธอ
คิดถึงเพียงแต่เธอ ยังเพ้อแม้นานเพียงใด..

* ผิดไหมถ้าใจดวงนี้ มันยังมีแค่เธอ
ผิดไหมถ้าฉันพร่ำเพ้อ ถึงแต่เรื่องวันวาน
ปล่อยให้ภาพในอดีต หลอกใจให้ทรมาน
ผิดไหมถ้าฉันต้องการ
แค่ใช้ชีวิตที่เหลือ เพื่อจะรักเธอ..

comment facebook...