คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ผิดที่ไว้ใจ - Silly Fools คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
A
D
Em
Bm


อยากให้ลมหBmายใจ สุดGท้าย

ได้หมDดไป ในตAอนนี้

มันเจ็บจนเกินรBmับไหว หัวGใจ

จงหลับไDหล ไปเสียAที


* มันผิดที่ฉEmันเอง ที่เฝ้Gารัก

จนDทำให้เธอนั้นมองข้ามAไป

มันผิดที่ฉEmันเอง ที่ง่ายGนัก

ของDตายก็มีความหมายแคA่นั้น


** มันผิดที่ฉันDยอมยกใจให้เAธอไป

มันผิดที่ฉันEmยอมให้เธอเก็บไGว้

มันผิดที่ฉันมDองเห็นเธอด้วยหัGวใจ

ผิดตรงที่ไEmว้ใจ ฉันมAองตัวเธอผิดไป


Instru : / G /


อยากให้เสียงหัวBmใจ สุดท้Gาย

ได้หยุดDไป ในตAอนนี้

ความเจ็บปนความเสBmียใจ

รักเธอGมากไป จงจากDไปเสียAที


* มันผิดที่ฉEmันเอง ที่เฝ้Gารัก

จนDทำให้เธอนั้นมองข้ามAไป

มันผิดที่ฉEmันเอง ที่ง่ายGนัก

ของDตายก็มีความหมายแคA่นั้น


** มันผิดที่ฉันDยอมยกใจให้เAธอไป

มันผิดที่ฉันEmยอมให้เธอเก็บไGว้

มันผิดที่ฉันมDองเห็นเธอด้วยหัGวใจ

ผิดตรงที่ไEmว้ใจ ฉันมAองตัวเธอผิดไป


Instru : / G / Em / A / D /

ผิดไป
Instru : / G / Em / A / D / (4Time)

เนื้อเพลง ผิดที่ไว้ใจ - Silly Fools

อยากให้ลมหายใจ สุดท้าย
ได้หมดไป ในตอนนี้
มันเจ็บจนเกินรับไหว หัวใจ
จงหลับไหล ไปเสียที

* มันผิดที่ฉันเอง ที่เฝ้ารัก
จนทำให้เธอนั้นมองข้ามไป
มันผิดที่ฉันเอง ที่ง่ายนัก
ของตายก็มีความหมายแค่นั้น

** มันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไป
มันผิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้
มันผิดที่ฉันมองเห็นเธอด้วยหัวใจ
ผิดตรงที่ไว้ใจ ฉันมองตัวเธอผิดไป

อยากให้เสียงหัวใจ สุดท้าย
ได้หยุดไป ในตอนนี้
ความเจ็บปนความเสียใจ
รักเธอมากไป จงจากไปเสียที

* มันผิดที่ฉันเอง ที่เฝ้ารัก
จนทำให้เธอนั้นมองข้ามไป
มันผิดที่ฉันเอง ที่ง่ายนัก
ของตายก็มีความหมายแค่นั้น

** มันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไป
มันผิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้
มันผิดที่ฉันมองเห็นเธอด้วยหัวใจ
ผิดตรงที่ไว้ใจ ฉันมองตัวเธอผิดไป

ผิดไป

ผิดไป

comment facebook...