คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ผิดที่ใจไม่จำ - เนสกาแฟ ศรีนคร คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
A
D
Em
Bm
F#m
Gm
A/C#

Intro : / Bm A / G / (2Time)


BmขอโทษนะAหัวใจที่Gใช้งานหนักเกิน

BmจนมันพังAยับเยิน จนเGกินเยียวยา

Bmนับครั้งแทบAไม่ได้ กี่คGรั้งที่ต้องปาดน้ำตา

Bmแม้ใจมันดA้านชา ก็เGจ็บอยู่ดี


* แต่ทBmำไมเมื่อรักAใคร ต้องเGจ็บซ้ำๆซDากๆ

และทำBmไม เพราะอะAไรเจ็บไม่Gจำไม่เคยฟัง

ดื้อดึงขัดขืน ทุกคAรั้งไป


** เจ็บแค่ไDหนก็ไม่มีใคร หรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ

เมื่อเขาA/C#ไม่รักเราแล้ว ก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง

Bmฟังไว้นะหัวใจเGจ็บแล้วทำไมไAม่จำ

Dอ้ที่เขาบอกว่ารัก ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน

ไอ้เA/C#ราก็เป็นแค่ควาย ที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน

Bmังยับเยินไปหมด Gผิดที่ใจไAม่จำ.. ไม่จำ..


Instru : / D / A/C# / Bm A / G /


BmฉันเองคงเAป็นคนผิด แต่ไม่Gคิดจะโทษใครเลย

Bmอย่างน้อยเธอก็Aยังเคยเอ่ยว่Gารักฉัน

Bmผิดที่ฉันซื่อAบื้อเอง ที่โง่Gดักดานอยู่อย่างนั้น

Bmอมให้เธอนั้นAเข้ามาปั่น สมGองควายควาย


* แต่ทBmำไมเมื่อรักAใคร ต้องเGจ็บซ้ำๆซDากๆ

และทำBmไม เพราะอะAไรเจ็บไม่Gจำไม่เคยฟัง

ดื้อดึงขัดขืน ทุกคAรั้งไป


** เจ็บแค่ไDหนก็ไม่มีใคร หรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ

เมื่อเขาA/C#ไม่รักเราแล้ว ก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง

Bmฟังไว้นะหัวใจเGจ็บแล้วทำไมไAม่จำ

Dอ้ที่เขาบอกว่ารัก ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน

ไอ้เA/C#ราก็เป็นแค่ควาย ที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน

Bmังยับเยินไปหมด Gผิดที่ใจไAม่จำ.. ไม่จำ..


Instru : / Em / F#m / Gm / A /


** เจ็บแค่ไDหนก็ไม่มีใคร หรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ

เมื่อเขาA/C#ไม่รักเราแล้ว ก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง

Bmฟังไว้นะหัวใจเGจ็บแล้วทำไมไAม่จำ

Dอ้ที่เขาบอกว่ารัก ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน

ไอ้เA/C#ราก็เป็นแค่ควาย ที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน

Bmังยับเยินไปหมด Gผิดที่ใจไAม่จำ


** เจ็บแค่ไDหนก็ไม่มีใคร หรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ

เมื่อเขาA/C#ไม่รักเราแล้ว ก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง

Bmฟังไว้นะหัวใจเGจ็บแล้วทำไมไAม่จำ

Dอ้ที่เขาบอกว่ารัก ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน

ไอ้เA/C#ราก็เป็นแค่ควาย ที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน

Bmังยับเยินไปหมด Gผิดที่ใจไAม่จำ.. ไม่จำ..


Instru : / D / A/C# / Bm A /


Gผิดที่ใจไAม่จำ.. Dไม่จำ..

เนื้อเพลง ผิดที่ใจไม่จำ - เนสกาแฟ ศรีนคร

ขอโทษนะหัวใจที่ใช้งานหนักเกิน
จนมันพังยับเยิน จนเกินเยียวยา
นับครั้งแทบไม่ได้ กี่ครั้งที่ต้องปาดน้ำตา
แม้ใจมันด้านชา ก็เจ็บอยู่ดี

* แต่ทำไมเมื่อรักใคร ต้องเจ็บซ้ำๆซากๆ
และทำไม เพราะอะไรเจ็บไม่จำไม่เคยฟัง
ดื้อดึงขัดขืน ทุกครั้งไป

** เจ็บแค่ไหนก็ไม่มีใคร หรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ
เมื่อเขาไม่รักเราแล้ว ก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง
ฟังไว้นะหัวใจเจ็บแล้วทำไมไม่จำ
ไอ้ที่เขาบอกว่ารัก ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน
ไอ้เราก็เป็นแค่ควาย ที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน
พังยับเยินไปหมด ผิดที่ใจไม่จำ.. ไม่จำ..
ฉันเองคงเป็นคนผิด แต่ไม่คิดจะโทษใครเลย
อย่างน้อยเธอก็ยังเคยเอ่ยว่ารักฉัน
ผิดที่ฉันซื่อบื้อเอง ที่โง่ดักดานอยู่อย่างนั้น
ยอมให้เธอนั้นเข้ามาปั่น สมองควายควาย

* แต่ทำไมเมื่อรักใคร ต้องเจ็บซ้ำๆซากๆ
และทำไม เพราะอะไรเจ็บไม่จำไม่เคยฟัง
ดื้อดึงขัดขืน ทุกครั้งไป

** เจ็บแค่ไหนก็ไม่มีใคร หรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ
เมื่อเขาไม่รักเราแล้ว ก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง
ฟังไว้นะหัวใจเจ็บ แล้วทำไมไม่จำ
ไอ้ที่เขาบอกว่ารัก ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน
ไอ้เราก็เป็นแค่ควาย ที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน
พังยับเยินไปหมด ผิดที่ใจไม่จำ.. ไม่จำ..

** เจ็บแค่ไหนก็ไม่มีใคร หรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ
เมื่อเขาไม่รักเราแล้ว ก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง
ฟังไว้นะหัวใจเจ็บ แล้วทำไมไม่จำ
ไอ้ที่เขาบอกว่ารัก ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน
ไอ้เราก็เป็นแค่ควาย ที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน
พังยับเยินไปหมด ผิดที่ใจไม่จำ.. ไม่จำ..

comment facebook...