คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ผาแดงของน้อง - ต่าย อรทัย คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
F
Em
Dm
Am
D/F#

Intro : / Em / Am G / D G / C /
          / Em / Am / F G / C /คิดฮอดควมAmเก่า ตั้งแต่เป็นGบ่าวเป็นสาวขึ้นใCหม่

คนเอิ้นน้องว่านางDmไอ่ อ้ายกะEmได้ฉายาAmผาแดง

จากมื้อแห่บั้งAmไฟ สมัยเรียนD/F# ม. เป็นคู่จิ้นAmอินแฮง

จนแอบGฝันไปฮอดงานDmแต่ง

เสียดายแGฮงบุญฮักบ่Emเถิง


อ้ายได้เรียนAmต่อ แต่น้องแม่Gพ่อ เพิ่นพ้อปัญCหา

น้องเลยต้องม้างสัญDmญา เข้าEmวิวาห์ แบบว่าใจAmขาดเคิ่ง

วันที่อ้ายได้Amดี ชาวบ้านบายDศรี น้องได้แต่ลี้Amเบิ่ง

บ่กล้าไปฮ่Gวม ไปฮอด ไปDmเถิง ชาติGนี้ได้ลี้เฮ็ดใC


* มื้อบุญบั้งEmไฟ บ่ลืมดอกอ้ายริมฝั่งหนองAmหาน

เมื่อครั้งหลายปีก่อนDmนั่น เฮาย้อนตำนGานผาแดงนางไCอ่

ด้วยสัญญาEmฮัก สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใAmหญ่

แต่กะเGฮ็ดคือเว้าบ่Dmได้ ผาแดงนางไDอ่ขาดใยEmสายแนน


คึดฮอดผาAmแดง นางไอ่ฮักแGฮง แต่สุดทางCฝัน

อีกจั๊กชาติก็ยังยืนDmยัน

อยากเกิดฮ่วมEmกัน อยากเอิ้นว่าAmแฟน

สิฟ้อนแห่บั้งAmไฟ เพื่อต่อบุญไDป ถวยพญาAmแถน

ว่านางไGอ่ยังมั่นยังDmแก่น

รอผูกสายแGนน ผาแดCงของน้อง


Instru : / Am / F / G / Em /
            / Am / C / Dm G / C /* มื้อบุญบั้งEmไฟ บ่ลืมดอกอ้ายริมฝั่งหนองAmหาน

เมื่อครั้งหลายปีก่อนDmนั่น เฮาย้อนตำนGานผาแดงนางไCอ่

ด้วยสัญญาEmฮัก สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใAmหญ่

แต่กะเGฮ็ดคือเว้าบ่Dmได้ ผาแดงนางไDอ่ขาดใยEmสายแนน


คึดฮอดผาAmแดง นางไอ่ฮักแGฮง แต่สุดทางCฝัน

อีกจั๊กชาติก็ยังยืนDmยัน

อยากเกิดฮ่วมEmกัน อยากเอิ้นว่าAmแฟน

สิฟ้อนแห่บั้งAmไฟ เพื่อต่อบุญไDปถวยพญาAmแถน

อินางไGอ่ยังมั่นยังDmแก่น

รอผูกสายแGนน ผาแดงของน้Cอง

อีกจั๊กชาติกะสิคอยDmคอง

ฮักบ่เปลี่ยนแปGลง ผาแดง..ของน้อง


Outro : / Em / Am / F G / C /

เนื้อเพลง ผาแดงของน้อง - ต่าย อรทัย

คิดฮอดควมเก่า
ตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นใหม่
คนเอิ้นน้องว่านางไอ่
อ้ายกะได้ฉายาผาแดง
จากมื้อแห่บั้งไฟ
สมัยเรียน ม. เป็นคู่จิ้นอินแฮง
จนแอบฝันไปฮอดงานแต่ง
เสียดายแฮงบุญฮักบ่เถิง

อ้ายได้เรียนต่อ
แต่น้องแม่พ่อ เพิ่นพ้อปัญหา
น้องเลยต้องม้างสัญญา
เข้าวิวาห์ แบบว่าใจขาดเคิ่ง
วันที่อ้ายได้ดี ชาวบ้านบายศรี
น้องได้แต่ลี้เบิ่ง
บ่กล้าไปฮ่วม ไปฮอด ไปเถิง
ชาตินี้ได้ลี้เฮ็ดใจ

* มื้อบุญบั้งไฟ บ่ลืมดอกอ้ายริมฝั่งหนองหาน
เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั่น
เฮาย้อนตำนานผาแดงนางไอ่
ด้วยสัญญาฮัก สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใหญ่
แต่กะเฮ็ดคือเว้าบ่ได้
ผาแดงนางไอ่ขาดใยสายแนน

คึดฮอดผาแดง
นางไอ่ฮักแฮง แต่สุดทางฝัน
อีกจั๊กชาติก็ยังยืนยัน
อยากเกิดฮ่วมกัน อยากเอิ้นว่าแฟน
สิฟ้อนแห่บั้งไฟ
เพื่อต่อบุญไป ถวยพญาแถน
ว่านางไอ่ยังมั่นยังแก่น
รอผูกสายแนน ผาแดงของน้อง

* มื้อบุญบั้งไฟ บ่ลืมดอกอ้ายริมฝั่งหนองหาน
เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั่น
เฮาย้อนตำนานผาแดงนางไอ่
ด้วยสัญญาฮัก สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใหญ่
แต่กะเฮ็ดคือเว้าบ่ได้
ผาแดงนางไอ่ขาดใยสายแนน

คึดฮอดผาแดง
นางไอ่ฮักแฮง แต่สุดทางฝัน
อีกจั๊กชาติก็ยังยืนยัน
อยากเกิดฮ่วมกัน อยากเอิ้นว่าแฟน
สิฟ้อนแห่บั้งไฟ
เพื่อต่อบุญไปถวยพญาแถน
อินางไอ่ยังมั่นยังแก่น
รอผูกสายแนน ผาแดงของน้อง

อีกจั๊กชาติกะสิคอยคอง
ฮักบ่เปลี่ยนแปลง ผาแดง..ของน้อง

comment facebook...