คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ปี่ลำข้าว - เวียง นฤมล คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


F
C
Eb
B
Gm
Dm
Cm

Intro : / Gm / B / F / Gm /
          / B / F / Dm / Gm /Gmดือนสิบเอ็ดหัวลมต้อง

ฮอดเดือนสิบBสองหัวลมอ่CวยพัดGmคืน

Gmสียงลมพัดใบข้าว

คิดฮอดแต่อB้ายบ่หลับบ่นอนหลายFคืน

ได้Fข่าวว่าคนไกลใจทGm้อ

อิแม่อิพB่อจ่มหาทุกเช้ายามGmตื่น

ผู้คนพลัดGmถิ่นเขากลับมาบ้านกันวื้นวBื้น

ลมหนาวหวนFคืน แล้วอ้ายยังบ่ซอดGmมา

ลมหนาวหวนFคืน แล้วอ้ายยังบ่ซอดGmมา


** กรุงเทพEbฯ ตอนนี้เขาวF่าลำบากแฮGm

ผู้คนขายแรCง ตกงานกันหลายพันหGmมื่น

ไปหม่องBใด๋ กะได้ยินเสียงสะGmื้น

เบิ่งข่าวแล้วใจหCmาย กะได้แต่คอยคอDmย ถ่า

คืนมาตั้งหFลัก มาพักใจอยู่บ้านเฮGmาบ่

มาเกี่ยวข้าวCดอมาอยู่บ้านเฮาพร้อมหGmน้า

เสียงปี่ลำขB้าวสิเป่าเอิ้นอ้ายคืนมCm

สวรรค์ลืมFตา เด้อจังไปหาสู้ใGmหม่

ให้สวรรค์ลืมFตา เด้อจังไปหาสู้ใGmหม่


เดือนGmสิบเอ็ดหัวลมต้อง

ฮอดเดือนสิบสองBหัวลมอ่วยCแล้วใจหาGm

บ่เห็นคนไกGmลส่งข่าวคืนถิ่น

จั๊กอยู่ จั๊กBกินจังใด๋ น้อส่างเป็นไF

อย่ากลับคืนคGmอน เมื่อตอนที่มันFสาย

สิ่งที่พ่อแม่Dmอยากได้คืออ้ายGmเด้อ บ่แม่นเงินทอง


Instru : / Dm / B / F / Dm / (2Time)


** กรุงเทพEbฯ ตอนนี้เขาวF่าลำบากแฮGm

ผู้คนขายแรCง ตกงานกันหลายพันหGmมื่น

ไปหม่องBใด๋ กะได้ยินเสียงสะGmื้น

เบิ่งข่าวแล้วใจหCmาย กะได้แต่คอยคอDmย ถ่า

คืนมาตั้งหFลัก มาพักใจอยู่บ้านเฮGmาบ่

มาเกี่ยวข้าวCดอมาอยู่บ้านเฮาพร้อมหGmน้า

เสียงปี่ลำขB้าวสิเป่าเอิ้นอ้ายคืนมCm

สวรรค์ลืมFตา เด้อจังไปหาสู้ใGmหม่

ให้สวรรค์ลืมFตา เด้อจังไปหาสู้ใGmหม่


Outro : / Eb / F / Gm / Gm /

เนื้อเพลง ปี่ลำข้าว - เวียง นฤมล

เดือนสิบเอ็ดหัวลมต้อง
ฮอดเดือนสิบสองหัวลมอ่วยพัดคืน
เสียงลมพัดใบข้าว คิดฮอดแต่อ้ายบ่หลับบ่นอนหลายคืน
ได้ข่าวว่าคนไกลใจท้อ อิแม่อิพ่อจ่มหาทุกเช้ายามตื่น

ผู้คนพลัดถิ่นเขากลับมาบ้านกันวื้นวื้น
ลมหนาวหวนคืน แล้วอ้ายยังบ่ซอดมา
ลมหนาวหวนคืน แล้วอ้ายยังบ่ซอดมา

** กรุงเทพฯ ตอนนี้เขาว่าลำบากแฮง
ผู้คนขายแรง ตกงานกันหลายพันหมื่น
ไปหม่องใด๋ กะได้ยินเสียงสะอื้น
เบิ่งข่าวแล้วใจหาย กะได้แต่คอยๆ ถ่า

คืนมาตั้งหลัก มาพักใจอยู่บ้านเฮาบ่
มาเกี่ยวข้าวดอมาอยู่บ้านเฮาพร้อมหน้า
เสียงปี่ลำข้าวสิเป่าเอิ้นอ้ายคืนมา
สวรรค์ลืมตา เด้อจังไปหาสู้ใหม่
ให้สวรรค์ลืมตา เด้อจังไปหาสู้ใหม่

เดือนสิบเอ็ดหัวลมต้อง
ฮอดเดือนสิบสองหัวลมอ่วยแล้วใจหาย
บ่เห็นคนไกลส่งข่าวคืนถิ่น
จั๊กอยู่ จั๊กกินจังใด๋ น้อส่างเป็นไป

อย่ากลับคืนคอน เมื่อตอนที่มันสาย
สิ่งที่พ่อแม่อยากได้คืออ้ายเด้อ บ่แม่นเงินทอง

** กรุงเทพฯ ตอนนี้เขาว่าลำบากแฮง
ผู้คนขายแรง ตกงานกันหลายพันหมื่น
ไปหม่องใด๋ กะได้ยินเสียงสะอื้น
เบิ่งข่าวแล้วใจหาย กะได้แต่คอยๆ ถ่า

คืนมาตั้งหลัก มาพักใจอยู่บ้านเฮาบ่
มาเกี่ยวข้าวดอมาอยู่บ้านเฮาพร้อมหน้า
เสียงปี่ลำข้าวสิเป่าเอิ้นอ้ายคืนมา
สวรรค์ลืมตา เด้อจังไปหาสู้ใหม่

เสียงปี่ลำข้าวสิเป่าเอิ้นอ้ายคืนมา
สวรรค์ลืมตา เด้อจังไปหาสู้ใหม่
ให้สวรรค์ลืมตา เด้อจังไปหาสู้ใหม่

comment facebook...