คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ปีใหม่ปีนี้ - SARAN ft. Jeff Satur คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


D
Gmaj7
Cmaj7
Bm7
Am7

Intro : / Cmaj7 Bm7 / Am7 Gmaj7 / (2Time)


อากาศเริ่มหนGmaj7าว เห็นท้องฟ้าคู่กับดBm7าว

เมื่อไรฉันจะเจอใCmaj7ครสักที

ยังคงรอคDอย ยังมีความฟวัง

ถ้าปาฏิหGmaj7าริย์มีอยู่จริงช่วยนำทBm7าง

ให้ฉันได้เจอใCmaj7ครสักที

คนที่รัDกฉันด้วยหัวใจ


** ปีใหม่ปีGmaj7นี้ ขอให้เจอคนที่Bm7ดี

ขอให้เจอคนที่รัCmaj7กฉันจริง

ที่ไม่ทิ้Dงฉันไป เหมือนคนเก่า

ปีใหม่ปีGmaj7นี้ ขอให้เจอสิ่งที่Bm7ดี

ขอสักคนที่อยู่ข้าCmaj7งกาย

จะสัญDญา จะดูแลอย่างดี


ขอเพียงใครสักGmaj7คน

ที่ยอมรับข้อเสียของกันและกัน

อะไรที่ไม่ดีเราปBm7รับ

สักคนช่วยมาฟังและจำ

ผมไม่เคยไปเรียกร้องขอคำแนะCmaj7นำ

ผมโคตรเบื่อกับผู้คนที่กำลังจะแซะกัน

มันก็คงจะไม่แปลกที่เป็นคนขี้ระแDวง

มีแต่คนที่แสดงมีแต่คนที่มาหลอก

บอกกับผมว่ารักกัน


มันจะมีรึยังGmaj7วะ

คนที่จับมือกันในวันพระ

พากันทำบุญพากันทำBm7วัด

ถึงแม้จะจนแต่ก็ยังรัก

ผมอะเป็นคนที่หัวเราCmaj7ะยาก

ไม่อยากเจอคนชวนทะเลาะมาก

บางทีอยากเมาแล้วก็น็Dอก จัดมาอีกร็อก

และเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะว่า


** ปีใหม่ปีGmaj7นี้ ขอให้เจอคนที่Bm7ดี

ขอให้เจอคนที่รัCmaj7กฉันจริง

ที่ไม่ทิ้Dงฉันไป เหมือนคนเก่า

ปีใหม่ปีGmaj7นี้ ขอให้เจอสิ่งที่Bm7ดี

ขอสักคนที่อยู่ข้าCmaj7งกาย

จะสัญDญา จะดูแลอย่างดี


กดเบอร์โทรGmaj7ศัพท์แล้วยิงไป

ยังคงโทรหาคนไม่จริงใจ

ปากพร่ำเBm7พ้อ ส่วนมือรินไวน์

ก็เพราะคุณน่ะที่เป็น Inspired

ในการใช้ชีวิCmaj7ตของผม

ไม่ใช่แค่หนสองหน

คุณพลิ้วไหวยิ่งกว่าขนของDหงษ์

แม่งโคตรจะหลงของหลง

คุณเหมือนขนมของผม

ที่ผมมันละมุนGmaj7ลิ้น

ผมไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิด

ผมแค่อยากจะดูแลใBm7ครสักคน

อยากจะเป็นคนทำให้คุณยิ้ม

แค่นั้นไม่ได้อยากแสCmaj7ดง

สายตาที่มองของผมอาจจะแดง

วัดจากใจไม่ใช่จากคะแDนน

ความรักทำให้หวาดระแวง

ผมเลยต้องสาดแสลง


** ปีใหม่ปีGmaj7นี้ ขอให้เจอคนที่Bm7ดี

ขอให้เจอคนที่รัCmaj7กฉันจริง

ที่ไม่ทิ้Dงฉันไป เหมือนคนเก่า

ปีใหม่ปีGmaj7นี้ ขอให้เจอสิ่งที่Bm7ดี

ขอสักคนที่อยู่ข้าCmaj7งกาย

จะสัญDญา จะดูแลอย่างดี


** ปีใหม่ปีGmaj7นี้ ขอให้เจอคนที่Bm7ดี

ขอให้เจอคนที่รัCmaj7กฉันจริง

ที่ไม่ทิ้Dงฉันไป เหมือนคนเก่า

ปีใหม่ปีGmaj7นี้ ขอให้เจอสิ่งที่Bm7ดี

ขอสักคนที่อยู่ข้าCmaj7งกาย

จะสัญDญา จะดูแลอย่างดี


เนื้อเพลง ปีใหม่ปีนี้ - SARAN ft. Jeff Satur

อากาศเริ่มหนาว เห็นท้องฟ้าคู่กับดาว
เมื่อไรฉันจะเจอใครสักที
ยังคงรอคอย ยังมีความฟวัง

ถ้าปาฏิหาริย์มีอยู่จริงช่วยนำทาง
ให้ฉันได้เจอใครสักที
คนที่รักฉันด้วยหัวใจ

** ปีใหม่ปีนี้ ขอให้เจอคนที่ดี
ขอให้เจอคนที่รักฉันจริง
ที่ไม่ทิ้งฉันไป เหมือนคนเก่า
ปีใหม่ปีนี้ ขอให้เจอสิ่งที่ดี
ขอสักคนที่อยู่ข้างกาย
จะสัญญา จะดูแลอย่างดี

ขอเพียงใครสักคน
ที่ยอมรับข้อเสียของกันและกัน
อะไรที่ไม่ดีเราปรับ
สักคนช่วยมาฟังและจำ
ผมไม่เคยไปเรียกร้องขอคำแนะนำ
ผมโคตรเบื่อกับผู้คนที่กำลังจะแซะกัน
มันก็คงจะไม่แปลกที่เป็นคนขี้ระแวง
มีแต่คนที่แสดงมีแต่คนที่มาหลอก
บอกกับผมว่ารักกัน

มันจะมีรึยังวะ
คนที่จับมือกันในวันพระ
พากันทำบุญพากันทำวัด
ถึงแม้จะจนแต่ก็ยังรัก
ผมอะเป็นคนที่หัวเราะยาก
ไม่อยากเจอคนชวนทะเลาะมาก
บางทีอยากเมาแล้วก็น็อก จัดมาอีกร็อก
และเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะว่า

** ปีใหม่ปีนี้ ขอให้เจอคนที่ดี
ขอให้เจอคนที่รักฉันจริง
ที่ไม่ทิ้งฉันไป เหมือนคนเก่า
ปีใหม่ปีนี้ ขอให้เจอสิ่งที่ดี
ขอสักคนที่อยู่ข้างกาย
จะสัญญา จะดูแลอย่างดี

กดเบอร์โทรศัพท์แล้วยิงไป
ยังคงโทรหาคนไม่จริงใจ
ปากพร่ำเพ้อ ส่วนมือรินไวน์
ก็เพราะคุณน่ะที่เป็น Inspired
ในการใช้ชีวิตของผม
ไม่ใช่แค่หนสองหน
คุณพลิ้วไหวยิ่งกว่าขนของหงษ์
แม่งโคตรจะหลงของหลง

คุณเหมือนขนมของผม
ที่ผมมันละมุนลิ้น
ผมไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิด
ผมแค่อยากจะดูแลใครสักคน
อยากจะเป็นคนทำให้คุณยิ้ม
แค่นั้นไม่ได้อยากแสดง
สายตาที่มองของผมอาจจะแดง
วัดจากใจไม่ใช่จากคะแนน
ความรักทำให้หวาดระแวง
ผมเลยต้องสาดแสลง

** ปีใหม่ปีนี้ ขอให้เจอคนที่ดี
ขอให้เจอคนที่รักฉันจริง
ที่ไม่ทิ้งฉันไป เหมือนคนเก่า
ปีใหม่ปีนี้ ขอให้เจอสิ่งที่ดี
ขอสักคนที่อยู่ข้างกาย
จะสัญญา จะดูแลอย่างดี

** ปีใหม่ปีนี้ ขอให้เจอคนที่ดี
ขอให้เจอคนที่รักฉันจริง
ที่ไม่ทิ้งฉันไป เหมือนคนเก่า
ปีใหม่ปีนี้ ขอให้เจอสิ่งที่ดี
ขอสักคนที่อยู่ข้างกาย
จะสัญญา จะดูแลอย่างดี

comment facebook...