คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ปล่อยให้เวลา - Three Man Down คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Am
F#dim

Intro : / Am / G / C / F#dim /


Amฉันไม่โทษใครหรอกมันผิดที่ฉันเอง

Gฉันไม่โทษเธอถ้าหากว่าเธอ

นั้นCคิดมาดีอยู่ F#dimแล้วคงต้องยอม

Amฉันจะเงียบไปไม่บอกกับใคร

Gฉันจะหายไปเก็บความเจ็บปวด

นี้ไCว้อยู่กับตัวเอD


* จะปล่อยให้เวGลา

ค่อยๆ ลบเDลือนเรื่องราวทุกอCย่าง

ที่มันเDจ็บที่มันทรมาน

Gต่อให้คิดถึงเธอแค่ไDหน ฉันคงต้องปล่อยเธอไC

Dอดเธอไม่ได้อีกแGล้ว


Amหวังแค่ให้เธอเจอคนที่ดี

Gขอแค่ให้เขาฉุดเธอขึ้นมา

จากCวันที่มัน เลวF#dimร้ายเกินจะทน

ส่วนAmฉันจะเป็นยังไงก็ช่างมันช่างมัน

Gม่ต้องห่วงฉันหรอกไม่ต้องห่วงฉัน

แต่เCธอก็คงไม่มองมาอยู่แDล้ว


* จะปล่อยให้เวGลา

ค่อยๆ ลบเDลือนเรื่องราวทุกอCย่าง

ที่มันเDจ็บที่มันทรมาน

Gต่อให้คิดถึงเธอแค่ไDหน ฉันคงต้องปล่อยเธอไC

Dอดเธอไม่ได้อีกแGล้ว


Gมีบางคืนที่ตัวฉันแค่อยากหายไป

Dครบางคนกอดฉันแล้วก็ทิ้งไป

Cรักเราจบลงแบบไม่มีค่า

Dม่มีค่าใด ไม่มีค่าใด


Gมีบางคืนที่ตัวฉันแค่อยากหายไป

Dครบางคนกอดฉันแล้วก็ทิ้งไป

Cรักเราจบลงแบบไม่มีค่า

Dม่มีค่าใด ไม่มีค่าใด


* จะปล่อยให้เวGลา

ค่อยๆ ลบเDลือนเรื่องราวทุกอCย่าง

ที่มันเDจ็บที่มันทรมาน

Gต่อให้คิดถึงเธอแค่ไDหน ฉันคงต้องปล่อยเธอไC

Dอดเธอไม่ได้อีกแล้ว


อีกกี่Gวัน กี่เดือน กี่ปี (ที่ต้องคอย)

กี่Dวัน กี่เดือน กี่ปี (ที่ต้องรอ)

กี่Cวัน กี่เดือน กี่ปี Dที่ทรมานแบบนี้

อีกกี่Gวัน กี่เดือน กี่ปี (ที่ต้องคอย)

อีกกี่Dวัน กี่เดือน กี่ปี (ที่ต้องรอ)

อีกกี่Cวัน กี่เดือน กี่ปี Dที่ฉันจะลืมเธอสักGที

เนื้อเพลง ปล่อยให้เวลา - Three Man Down

ฉันไม่โทษใครหรอกมันผิดที่ฉันเอง
ฉันไม่โทษเธอถ้าหากว่าเธอนั้นคิดมาดีอยู่แล้วคงต้องยอม
ฉันจะเงียบไปไม่บอกกับใคร
ฉันจะหายไปเก็บความเจ็บปวดนี้ไว้อยู่กับตัวเอง

* จะปล่อยให้เวลา
ค่อยๆ ลบเลือนเรื่องราวทุกอย่าง
ที่มันเจ็บที่มันทรมาน
ต่อให้คิดถึงเธอแค่ไหน ฉันคงต้องปล่อยเธอไป
กอดเธอไม่ได้อีกแล้ว

หวังแค่ให้เธอเจอคนที่ดี
ขอแค่ให้เขาฉุดเธอขึ้นมาจากวันที่มันเลวร้ายเกินจะทน
ส่วนฉันจะเป็นยังไงก็ช่างมันช่างมัน
ไม่ต้องห่วงฉันหรอกไม่ต้องห่วงฉัน
แต่เธอก็คงไม่มองมาอยู่แล้ว

* จะปล่อยให้เวลา
ค่อยๆ ลบเลือนเรื่องราวทุกอย่าง
ที่มันเจ็บที่มันทรมาน
ต่อให้คิดถึงเธอแค่ไหน ฉันคงต้องปล่อยเธอไป
กอดเธอไม่ได้อีกแล้ว

มีบางคืนที่ตัวฉันแค่อยากหายไป
ใครบางคนกอดฉันแล้วก็ทิ้งไป
รักเราจบลงแบบไม่มีค่า
ไม่มีค่าใด ไม่มีค่าใด

มีบางคืนที่ตัวฉันแค่อยากหายไป
ใครบางคนกอดฉันแล้วก็ทิ้งไป
รักเราจบลงแบบไม่มีค่า
ไม่มีค่าใด ไม่มีค่าใด

* จะปล่อยให้เวลา
ค่อยๆ ลบเลือนเรื่องราวทุกอย่าง
ที่มันเจ็บที่มันทรมาน
ต่อให้คิดถึงเธอแค่ไหน ฉันคงต้องปล่อยเธอไป
กอดเธอไม่ได้อีกแล้ว

อีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี (ที่ต้องคอย)
กี่วัน กี่เดือน กี่ปี (ที่ต้องรอ)
กี่วัน กี่เดือน กี่ปี ที่ทรมานแบบนี้
อีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี (ที่ต้องคอย)
อีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี (ที่ต้องรอ)
อีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี ที่ฉันจะลืมเธอสักที

comment facebook...