คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย - เต้ย อธิบดินทร์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Bm
Am
E7

Intro : / Em / Em / Am / Bm /
          / Em / Em / Em /ซ่างเฮ็ดอ้ายEmได้ พ้อคนใหม่หนีไปอาดหลาด

ผู้บ่าวบ้านได๋บังAmอาจ มาแย่งดวงใจของเจ้าไปคBmรอง

เจ็บปวดอิEmหลี กะก่อนหน้านี่อ้ายเป็นเจ้าAmของ

ดวงใจของเธอเขาจGอง ส่วนตัวDอ้ายได้เพียงน้ำBmตา


บุญวาสEmนา อ้ายคงมาบ่ถึง

บ่ทันที่จะฉุดCดึง หัวใจเจ้าไDว้ให้อGยู่

เจ็บปวดแฮงหEmลาย กินข้าวบ่ได้บ่เป็นตาAmอยู่

อยากให้เจ้ารับBmรู้ ว่าใจอ้ายDทรมาG


* ไห่นำEmเจ้า อ้ายกินแต่เหล้าเมาแล้วบ่ส่วง

คนเขาจนท้วง ว่าป่วงบ้าคักหลาย

สิให้อ้าย ให้อ้าย ให้อ้ายน้อละเฮ็ดแนวได๋

คนในใจ บ่มีไผแทนน้อละแม่นโตเจ้า

อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ

อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ

ถึงลืมเจ้าบ่ได้ แต่โตอ้ายบ่ขีน


** EmไปนำเขาสาAmหล่า

อย่าหัวBmซาเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างEmหลัง

บ่ต้องEmเอ่ยเหตุผล อ้ายบ่อยากAmฟัง

ให้เจ้าเดินก้าวหDย่าง เคียงข้างกับเขาBmไป

เจ็บปวดส่ำEmได๋ อ้ายสิจำทนฝืน

ถึงต้องยืนกล้ำกCลืน หยดน้ำDตาเพียงลำGพัง

ให้ลืมอ้ายEmสา ถือว่าE7ฮักเฮาเป็นความAmหลัง

น้ำตาอ้ายDพัง บ่เป็นBmหยังอ้ายยังบ่ตGาย


Instru : / Em / Em / Am / Bm /
            / Em / Em / Am / Bm / Em / Em /* ไห่นำEmเจ้า อ้ายกินแต่เหล้าเมาแล้วบ่ส่วง

คนเขาจนท้วง ว่าป่วงบ้าคักหลาย

สิให้อ้าย ให้อ้าย ให้อ้ายน้อละเฮ็ดแนวได๋

คนในใจ บ่มีไผแทนน้อละแม่นโตเจ้า

อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ

อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ

ถึงลืมเจ้าบ่ได้ แต่โตอ้ายบ่ขีน


** EmไปนำเขาสาAmหล่า

อย่าหัวBmซาเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างEmหลัง

บ่ต้องEmเอ่ยเหตุผล อ้ายบ่อยากAmฟัง

ให้เจ้าเดินก้าวหDย่าง เคียงข้างกับเขาBmไป

เจ็บปวดส่ำEmได๋ อ้ายสิจำทนฝืน

ถึงต้องยืนกล้ำกCลืน หยดน้ำDตาเพียงลำGพัง

ให้ลืมอ้ายEmสา ถือว่าE7ฮักเฮาเป็นความAmหลัง

น้ำตาอ้ายDพัง บ่เป็นBmหยังอ้ายยังบ่ตGาย

ให้ลืมอ้ายEmสา ถือว่าE7ฮักเฮาเป็นความAmหลัง

น้ำตาอ้ายDพัง บ่เป็นBmหยังอ้ายยังบ่ตGาย


Outro : / Em / Em / Am / Bm /
           / Em / Em / Em /

เนื้อเพลง บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย - เต้ย อธิบดินทร์

ซ่างเฮ็ดอ้ายได้ พ้อคนใหม่หนีไปอาดหลาด
ผู้บ่าวบ้านได๋บังอาจ มาแย่งดวงใจของเจ้าไปครอง
เจ็บปวดอิหลี กะก่อนหน้านี่อ้ายเป็นเจ้าของ
ดวงใจของเธอเขาจอง ส่วนตัวอ้ายได้เพียงน้ำตา

บุญวาสนา อ้ายคงมาบ่ถึง
บ่ทันที่จะฉุดดึง หัวใจเจ้าไว้ให้อยู่
เจ็บปวดแฮงหลาย กินข้าวบ่ได้บ่เป็นตาอยู่
อยากให้เจ้ารับรู้ ว่าใจอ้ายทรมาร

* ไห่นำเจ้า อ้ายกินแต่เหล้าเมาแล้วบ่ส่วง
คนเขาจนท้วง ว่าป่วงบ้าคักหลาย
สิให้อ้าย ให้อ้าย ให้อ้ายน้อละเฮ็ดแนวได๋
คนในใจ บ่มีไผแทนน้อละแม่นโตเจ้า
อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ
อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ
ถึงลืมเจ้าบ่ได้ แต่โตอ้ายบ่ขีน

** ไปนำเขาสาหล่า อย่าหัวซาเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างหลัง
บ่ต้องเอ่ยเหตุผล อ้ายบ่อยากฟัง
ให้เจ้าเดินก้าวหย่าง เคียงข้างกับเขาไป
เจ็บปวดส่ำได๋ อ้ายสิจำทนฝืน
ถึงต้องยืนกล้ำกลืน หยดน้ำตาเพียงลำพัง
ให้ลืมอ้ายสา ถือว่าฮักเฮาเป็นความหลัง
น้ำตาอ้ายพัง บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย

* ไห่นำเจ้า อ้ายกินแต่เหล้าเมาแล้วบ่ส่วง
คนเขาจนท้วง ว่าป่วงบ้าคักหลาย
สิให้อ้าย ให้อ้าย ให้อ้ายน้อละเฮ็ดแนวได๋
คนในใจ บ่มีไผแทนน้อละแม่นโตเจ้า
อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ
อุกอั่งเอ้าอยู่ในหัวใจ
ถึงลืมเจ้าบ่ได้ แต่โตอ้ายบ่ขีน

** ไปนำเขาสาหล่า อย่าหัวซาเมื่อเจ้าเลือกแทงข้างหลัง
บ่ต้องเอ่ยเหตุผล อ้ายบ่อยากฟัง
ให้เจ้าเดินก้าวหย่าง เคียงข้างกับเขาไป
เจ็บปวดส่ำได๋ อ้ายสิจำทนฝืน
ถึงต้องยืนกล้ำกลืน หยดน้ำตาเพียงลำพัง
ให้ลืมอ้ายสา ถือว่าฮักเฮาเป็นความหลัง
น้ำตาอ้ายพัง บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย

ให้ลืมอ้ายสา ถือว่าฮักเฮาเป็นความหลัง
น้ำตาอ้ายพัง บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย

comment facebook...