คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง บ่อแม่นของปลอม - SOMBATH.97 Ft. นัท ชนก คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
A
D
Bm

Intro : / D / A / Bm / G / (2Time)


บ่อแม่นขอDงปลอม ให้อ้ายลองจับเบิ่Aงแน่

ทุกอย่างมันเป็นของBmแท้ อี่พ่ออี่แม่ใGห้มา

บ่อแม่นคDนมี น้องเป็นคนธรรมAดา

ก็อยากเป็นภBmรรยา อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจัGงใด

คงสุขเอาเหDลือ ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็นAคู่ใจ

น้องเองยังบ่มีBmใผ 4ห้องหัวใจกะยังว่าGงอยู่

สิเป็นจั่Dงใด ให้อ้ายคนดีจ่งบอกใAห้ฮู้

ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้าBmชู้

ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่มGาขอ..


หนุ่ม JorDdan น้องขอเป็นแฟนสิได้Aบ่อ

บ้านน้องบ่ใหญ่พBmอ เลยอยากสิขอเป็นใภ้บ้าAนอ้าย

คันเจ้าบ่Dฮัก น้องกะคงสิขาดใAจตาย

ช่อมเบิ่งแต่อBm้าย ก็อยากสิไปเป็นใภ้เพิ่Gนแน่

พ่อคนไDค แม่นลูกผู้ใดลAะเด

รูปร่างหน้าตากะ OBmK เห็นแล้วอยากเชเชไปหGาเจ้า

น้องคีบ่Dดน คนบ่ดีคือเAขา

กะย้านแต่เพิ่นสิบ่เBmอา ก็เลยต้องเว้าเป็นกาบเป็Gนกลอน


* บ่อแม่นขอDงปลอม ให้อ้ายลองจับเบิ่Aงแน่

ทุกอย่างมันเป็นของBmแท้ อี่พ่ออี่แม่ใGห้มา

บ่อแม่นคDนมี น้องเป็นคนธรรมAดา

ก็อยากเป็นภBmรรยา อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจัGงใด

คงสุขเอาเหDลือ ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็นAคู่ใจ

น้องเองยังบ่มีBmใผ 4ห้องหัวใจกะยังว่าGงอยู่

สิเป็นจั่Dงใด ให้อ้ายคนดีจ่งบอกใAห้ฮู้

ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้าBmชู้

ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่มGาขอ..


Instru : / D / A / Bm / G /


โอ้น้องคนDดีอ้ายคนนี้ขอโทษหลาย

A แม่นผู้หญิงหรือผู้ชาย

เบิ่งแก้มแดงแBmดงเป็นตาแยงเป็นตาไค

G เจ้ามีแฟนแล้วไป

4 ห้องหัวใDจยังบ่มีคนจับจอง

A ทางที่ดีก็ต้องลอง

คนธรรมดBmาบ่มีเงินบ่มีทอง

G อ้ายคนนี้คงต้องยอม

D หัวใจดวงนี้มันยังบ่ยอมถอย

A อ้ายฮักเจ้าอีหลีน้องดำผู้ส่ำน้อย

Bmอยากเป็นในฝัน บ่อยากเป็นคนคอย

G จะไปสวรรค์หรืออยู่กันบนดอย

D แต่มันติดที่อ้ายนั้นบ่แม่นคนมี

A อยากเป็นแฟนก็ต้องมี Money

Bmถึงจนส่ำใดโตอ้ายกะแสนดี

G คิดไว้จั่งใดก็ต้องเป็นคนนี้


D อ้ายคนนี้ขอสัญญา A ต่อจากนี้ให้รู้ว่า

Bmน้องคนดีเป็นภรรยา G ทั้งชีวิตให้น้องนาง

D คนทั่วไปที่เดินตามถนน

A คนชังกะหลายแต่อ้ายบ่ได้สน

Bmบ่มีคำปอบใจบ่มีค่าขนม

G มีแต่คำว่าฮักที่ให้เจ้าหน้ามน คนดี


* บ่อแม่นขอDงปลอม ให้อ้ายลองจับเบิ่Aงแน่

ทุกอย่างมันเป็นของBmแท้ อี่พ่ออี่แม่ใGห้มา

บ่อแม่นคDนมี น้องเป็นคนธรรมAดา

ก็อยากเป็นภBmรรยา อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจัGงใด

คงสุขเอาเหDลือ ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็นAคู่ใจ

น้องเองยังบ่มีBmใผ 4ห้องหัวใจกะยังว่าGงอยู่

สิเป็นจั่Dงใด ให้อ้ายคนดีจ่งบอกใAห้ฮู้

ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้าBmชู้

ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่มGาขอ..


Outro : / D / A / Bm / G /

เนื้อเพลง บ่อแม่นของปลอม - SOMBATH.97 Ft. นัท ชนก

บ่อแม่นของปลอม ให้อ้ายลองจับเบิ่งแน่
ทุกอย่างมันเป็นของแท้ อี่พ่ออี่แม่ให้มา
บ่อแม่นคนมี น้องเป็นคนธรรมดา
ก็อยากเป็นภรรยา อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจังใด
คงสุขเอาเหลือ ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็นคู่ใจ
น้องเองยังบ่มีใผ 4ห้องหัวใจกะยังว่างอยู่
สิเป็นจั่งใด ให้อ้ายคนดีจ่งบอกให้ฮู้
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้าชู้
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่มาขอ

หนุ่ม Jordan น้องขอเป็นแฟนสิได้บ่อ
บ้านน้องบ่ใหญ่พอ เลยอยากสิขอเป็นใภ้บ้านอ้าย
คันเจ้าบ่ฮัก น้องกะคงสิขาดใจตาย
ช่อมเบิ่งแต่อ้าย ก็อยากสิไปเป็นใภ้เพิ่นแน่
พ่อคนไค แม่นลูกผู้ใดละเด
รูปร่างหน้าตากะ OK เห็นแล้วอยากเชเชไปหาเจ้า
น้องคีบ่ดน คนบ่ดีคือเขา
กะย้านแต่เพิ่นสิบ่เอา ก็เลยต้องเว้าเป็นกาบเป็นกลอน

* บ่อแม่นของปลอม ให้อ้ายลองจับเบิ่งแน่
ทุกอย่างมันเป็นของแท้ อี่พ่ออี่แม่ให้มา
บ่อแม่นคนมี น้องเป็นคนธรรมดา
ก็อยากเป็นภรรยา อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจังใด
คงสุขเอาเหลือ ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็นคู่ใจ
น้องเองยังบ่มีใผ 4ห้องหัวใจกะยังว่างอยู่
สิเป็นจั่งใด ให้อ้ายคนดีจ่งบอกให้ฮู้
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้าชู้
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่มาขอ

เย่ เย่ เย้ เย เย่ เย่
โอ้น้องคนดีอ้ายคนนี้ขอโทษหลาย แม่นผู้หญิงหรือผู้ชาย
เบิ่งแก้มแดงแดงเป็นตาแยงเป็นตาไค เจ้ามีแฟนแล้วไป
4 ห้องหัวใจยังบ่มีคนจับจอง ทางที่ดีก็ต้องลอง
คนธรรมดาบ่มีเงินบ่มีทอง อ้ายคนนี้คงต้องยอม
หัวใจดวงนี้มันยังบ่ยอมถอย
อ้ายฮักเจ้าอีหลีน้องดำผู้ส่ำน้อย
อยากเป็นในฝัน บ่อยากเป็นคนคอย
จะไปสวรรค์หรืออยู่กันบนดอย
แต่มันติดที่อ้ายนั้นบ่แม่นคนมี
อยากเป็นแฟนก็ต้องมี Money
ถึงจนส่ำใดโตอ้ายกะแสนดี
คิดไว้จั่งใดก็ต้องเป็นคนนี้
อ้ายคนนี้ขอสัญญา ต่อจากนี้ให้รู้ว่า
น้องคนดีเป็นภรรยา ทั้งชีวิตให้น้องนาง
คนทั่วไปที่เดินตามถนน
คนชังกะหลายแต่อ้ายบ่ได้สน
บ่มีคำปอบใจบ่มีค่าขนม
มีแต่คำว่าฮักที่ให้เจ้าหน้ามน คนดี

* บ่อแม่นของปลอม ให้อ้ายลองจับเบิ่งแน่
ทุกอย่างมันเป็นของแท้ อี่พ่ออี่แม่ให้มา
บ่อแม่นคนมี น้องเป็นคนธรรมดา
ก็อยากเป็นภรรยา อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจังใด
คงสุขเอาเหลือ ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็นคู่ใจ
น้องเองยังบ่มีใผ 4ห้องหัวใจกะยังว่างอยู่
สิเป็นจั่งใด ให้อ้ายคนดีจ่งบอกให้ฮู้
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้าชู้
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่มาขอ

comment facebook...