คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง บุคคลทั่วไป - ลำเพลิน วงศกร Feat. โตโน่ ภาคิน คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


G#
A
D
E
Bm
C#m
F#m


ให้เป็นแAค่บุคคลทั่วE/G#ไป

สิไปไF#mส กะไสหัวไE

เบิดเวลาแDล้ว อย่าอC#mนอัวหลาย

แฟนใBmหม่สิเข้าใจEผิด


Instru : / A E/G# / F#m E /
            / D C#m / Bm E /Aป็นแฟนเE/G#ก่ายังบ่ไF#mด้

เจE้าบ่เต็มใDจ ย่านเขาC#mฮู้

ว่าเฮBmานั้นเคยฮักEกัน

Aห้อ้ายE/G#ลืม สาว่าซF#mั่น

เทื่อสุดท้Eายที่เฮาสิเDจอกัน

บ่จำC#mเป็น กะBmบ่ต้องมาเสEนอหน้า


* สิใF#mห้อ้ายอยู่ในEฐานะหยัง

Dอ่ยปากถามน้องหAล่า

ได้F#mฟังคำตอบ E/G#ทั้งน้ำตา

เมื่อเDจ้าบอกว่า..

มีสิ่งเดีEยวที่พอเป็นได้..


** ให้เป็นแAค่บุคคลทั่วไE/G#

สิไปไF#mส กะไสหัวไE

เบิดเวลาแDล้ว อย่าอC#mนอัวหลาย

แฟนใBmหม่สิเข้าใจEผิด

ให้เป็นแAค่บุคคลทั่วไE/G#

ที่ผ่านF#mมา คำว่าน้องฮักอ้ายหลE/G#าย

ตั๋วกันได้แDข่นคัก..

ทำBmท่าเป็นบ่ฮู้Eจัก ยามหย่างAพ้อกัน


Instru : / A E/G# / F#m E /
            / D C#m / Bm E / (2Time)* สิใF#mห้อ้ายอยู่ในEฐานะหยัง

Dอ่ยปากถามน้องหAล่า

ได้F#mฟังคำตอบ E/G#ทั้งน้ำตา

เมื่อเDจ้าบอกว่า..

มีสิ่งเดีEยวที่พอเป็นได้..


** ให้เป็นแAค่บุคคลทั่วไE/G#

สิไปไF#mส กะไสหัวไE

เบิดเวลาแDล้ว อย่าอC#mนอัวหลาย

แฟนใBmหม่สิเข้าใจEผิด

ให้เป็นแAค่บุคคลทั่วไE/G#

ที่ผ่านF#mมา คำว่าน้องฮักอ้ายหลE/G#าย

ตั๋วกันได้แDข่นคัก..

ทำBmท่าเป็นบ่ฮู้Eจัก


** ให้เป็นแAค่บุคคลทั่วไE/G#

สิไปไF#mส กะไสหัวไE

เบิดเวลาแDล้ว อย่าอC#mนอัวหลาย

แฟนใBmหม่สิเข้าใจEผิด

ให้เป็นแAค่บุคคลทั่วไE/G#

ที่ผ่านF#mมา คำว่าน้องฮักอ้ายหลE/G#าย

ตั๋วกันได้แDข่นคัก..

ทำBmท่าเป็นบ่ฮู้Eจัก ยามหย่างAพ้อกัน

แฟนเBmก่ายังบ่ให้เEป็น..

เป็นได้แค่บุคคลทั่วไป..


Instru : / A E/G# / F#m E /
            / D C#m / Bm E /

เนื้อเพลง บุคคลทั่วไป - ลำเพลิน วงศกร Feat. โตโน่ ภาคิน

ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
สิไปไสกะไสหัวไป เบิดเวลาแล้ว
อย่าอนอัวหลาย แฟนใหม่สิเข้าใจผิด

เป็นแฟนเก่ายังบ่ได้
เจ้าบ่เต็มใจ ย่านเขาฮู้
ว่าเฮานั้นเคยฮักกัน
ให้อ้ายลืม สาว่าซั่น
เทื่อสุดท้ายที่เฮาสิเจอกัน
บ่จำเป็น กะบ่ต้องมาเสนอหน้า

* สิให้อ้ายอยู่ในฐานะหยัง
เอ่ยปากถามน้องหล่า
ได้ฟังคำตอบ ทั้งน้ำตา
เมื่อเจ้าบอกว่า..
มีสิ่งเดียวที่พอเป็นได้..

** ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
สิไปไสกะไสหัวไป เบิดเวลาแล้ว
อย่าอนอัวหลาย แฟนใหม่สิเข้าใจผิด
ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
ที่ผ่านมา คำว่าน้องฮักอ้ายหลาย
ตั๋วกันได้แข่นคัก..
ทำท่าเป็นบ่ฮู้จัก ยามหย่างพ้อกัน

* สิให้อ้ายอยู่ในฐานะหยัง
เอ่ยปากถามน้องหล่า
ได้ฟังคำตอบ ทั้งน้ำตา
เมื่อเจ้าบอกว่า..
มีสิ่งเดียวที่พอเป็นได้..

** ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
สิไปไสกะไสหัวไป เบิดเวลาแล้ว
อย่าอนอัวหลาย แฟนใหม่สิเข้าใจผิด
ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
ที่ผ่านมาคำว่าน้องฮักอ้ายหลาย
ตั๋วกันได้แข่น คัก
ทำท่าเป็นบ่ฮู้จัก

** ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
สิไปไสกะไสหัวไป เบิดเวลาแล้ว
อย่าอนอัวหลาย แฟนใหม่สิเข้าใจผิด
ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป
ที่ผ่านมาคำว่าน้องฮักอ้ายหลาย
ตั๋วกันได้แข่น คัก
ทำท่าเป็นบ่ฮู้จัก ยามหย่างพ้อกัน

แฟนเก่ายังบ่ให้เป็น..
เป็นได้แค่บุคคลทั่วไป..

comment facebook...