คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง บานปลาย - BOWKYLION โบกี้ไลออน คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
B
Em
Dm
Am
Bm
Cm
G7

Intro : / G / G /
          / G / G7 / C / Cm /Gอกตัวเองให้ห่าง ไG7ม่ควรยืนอยู่ข้างเธอ

Cยิ่งใกล้ก็ยิ่งเผลอ เCmธอโปรยความประทับใจ


Gอกตัวเองให้หยุด

G7ต่คิดถึงที่สุด ต้องCทำไง

เผลอมีใCmจคิดเกินไกลแล้ว


Bmนบ้าอะไรอยากไEmกลยิ่งใกล้กัน

Amย่างนี้ เธอเDข้ามาทุกที

เพBmื่อนบ้าอะไรอยู่ใEmกล้แล้วใจสั่น

Amย่างนี้ คงจะไDม่ดี


* ได้โปรดอย่ามองGตา ขอเธอนั้นอย่ามาทัก

อย่าได้Emสน ถ้าเธอนั้นไม่ได้รัก

ให้ทำไBmง เรื่องมันบานปลEmาย

และไปกันAmใหญ่ ในใจของDฉัน

ได้โปรดเถอะขอร้Gอง ถ้าเธอนั้นไม่ต้องการ

อย่ามาEmทำให้ใจต้องทDmรมาน

เธอไGม่รู้สักนCิด เหมือนเดินมาไBmกล

แต่ไม่มีสิAmทธ์ คิDดไปเกินกว่านั้น


Instru : / G / G7 / C / Cm / (2Time)


Bmนบ้าอะไรอยากไEmกลยิ่งใกล้กัน

อย่Amางนี้ เธอเDข้ามาทุกที

Bmเพื่อนบ้าอะไร อยู่ใกEmล้แล้วใจสั่น

อย่าAmงนี้ คงจะไDม่ดี


* ได้โปรดอย่ามองGตา ขอเธอนั้นอย่ามาทัก

อย่าได้Emสน ถ้าเธอนั้นไม่ได้รัก

ให้ทำไBmง เรื่องมันบานปลEmาย

และไปกันAmใหญ่ ในใจของDฉัน

ได้โปรดเถอะขอร้Gอง ถ้าเธอนั้นไม่ต้องการ

อย่ามาEmทำให้ใจต้องทDmรมาน

เธอไGม่รู้สักนCิด เหมือนเดินมาไBmกล

แต่ไม่มีสิAmทธ์ คิDดไปเกินกว่านั้น


Gรู้อยู่..แค่G7ทำไมใจยังสั่น

Cหวหวั่น แCmละต้องทนอยู่อย่างนี้

Gที่เรายืนข้างกัน G7มันแค่ความสัมพันธ์

แบบหCวังดี อCmยู่ข้างเธอตรงนี้ด้วยใจ


Instru : / G / B / Em / Em /
           / Bm / Em / Am / D /ได้โปรดเถอะขอร้Gอง ถ้าเธอนั้นไม่ต้องการ

อย่ามาEmทำให้ใจต้องทรDmมาน

เธอไม่Gรู้สักนิC

เหมือนเดินมาไBmกลแต่ไม่มีAmสิทธ์

Dคิดไปเกินกว่านั้น


Instru : / G / G7 / C / Cm / (2Time)

เนื้อเพลง บานปลาย - BOWKYLION โบกี้ไลออน

บอกตัวเองให้ห่าง
ไม่ควรยืนอยู่ข้างเธอ
ยิ่งใกล้ก็ยิ่งเผลอ
เธอโปรยความประทับใจ

บอกตัวเองให้หยุด
แต่คิดถึงที่สุด ต้องทำไง
เผลอมีใจ คิดเกินไกลแล้ว

คนบ้าอะไร อยากไกล
ยิ่งใกล้กันอย่างนี้
เธอเข้ามาทุกที

เพื่อนบ้าอะไร อยู่ใกล้
แล้วใจสั่นอย่างนี้
คงจะไม่ดี

* ได้โปรดอย่ามองตา ขอเธอนั้นอย่ามาทัก
อย่าได้สนถ้าเธอนั้นไม่ได้รัก ให้ทำไง
เรื่องมันบานปลายและไปกันใหญ่ในใจของฉัน
ได้โปรดเถอะขอร้อง ถ้าเธอนั้นไม่ต้องการ
อย่ามาทำให้ใจต้องทรมาน เธอไม่รู้สักนิด
เหมือนเดินมาไกลแต่ไม่มีสิทธ์ คิดไปเกินกว่านั้น

คนบ้าอะไร อยากไกล
ยิ่งใกล้กันอย่างนี้
เธอเข้ามาทุกที

เพื่อนบ้าอะไร อยู่ใกล้
แล้วใจสั่นอย่างนี้
คงจะไม่ดี

* ได้โปรดอย่ามองตา ขอเธอนั้นอย่ามาทัก
อย่าได้สนถ้าเธอนั้นไม่ได้รัก ให้ทำไง
เรื่องมันบานปลายและไปกันใหญ่ในใจของฉัน
ได้โปรดเถอะขอร้อง ถ้าเธอนั้นไม่ต้องการ
อย่ามาทำให้ใจต้องทรมาน เธอไม่รู้สักนิด
เหมือนเดินมาไกลแต่ไม่มีสิทธ์ คิดไปเกินกว่านั้น

รู้อยู่แค่ทำไมใจยังสั่น
ไหวหวั่นและต้องทนอยู่อย่างนี้
ที่เรายืนข้างกัน มันแค่ความสัมพันธ์แบบหวังดี
อยู่ข้างเธอตรงนี้ด้วยใจ

ได้โปรดเถอะขอร้อง ถ้าเธอนั้นไม่ต้องการ
อย่ามาทำให้ใจต้องทรมาน เธอไม่รู้สักนิด
เหมือนเดินมาไกลแต่ไม่มีสิทธ์ คิดไปเกินกว่านั้น

comment facebook...