คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง นางไอ่ของอ้าย - มนต์แคน แก่นคูน คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


E
B
F#
C#m
F#m
G#m

Intro : / C#m / C#m / F#m / C#m /
          / C#m / E / F#m B / C#m /คึดฮอดควมC#mเก่า

ตั้งแต่เป็นบB่าวเป็นสาวขึ้นใEหม่

เจ้างามปานว่านางF#mไอ่

อ้ายกะG#mได้ฉายาC#mผาแดง

ไทบ้านว่าเหมาะC#mสม เป็นซิ่นสองF#mต่อน

อ้อนเชียร์ให้C#mแต่ง

เพิ่นอยากเBห็นเฮาฮักเฮาแEพง

เบิ่งF#mแงงกันฮอดG#mฝั่งฝัน


แต่หลายปีC#mผ่าน

ย้อนเงินย้อนงBานและวันเวEลา

เฮ็ดให้ฮักเฮาฮ้างF#mป๋า

โชคชะG#mตาพัดพาC#mจากกัน   B

ข่าวว่าน้องนางC#mไอ่

มีคนป้อนF#ไข่ ได้เข้าพาC#mขวัญ

จนมีลูกมีเต้านำF#mกัน อ้ายBนั้นจำต้องเฮ็Eดใจ


* มื้อบุญบั้งG#mไฟ อ้ายยังจำได้

อยู่ริมหนองC#mหาน

เมื่อคBรั้งหลายปีก่อนF#นั้น

เคยย้อนตำนBานผาแดงนางไEอ่

ด้วยสัญญาG#mฮัก

สิบ่ให้หล่มคือหนองหานC#mใหญ่

อีกจักชาติผาแดงนางไEอ่

สิฮักกันF#ไป บ่วายG#mสายแนน


คึดฮอดคือC#mเก่า

แม้ฮักสองเBฮาสิสุดทางEฝัน

ใจอ้ายก็ยังยืนF#mยัน

ถึงชาตินี้G#mนั้นบ่ได้C#mเป็นแฟน   B

อ้ายสิจูดบั้งC#mไฟ

แล้วฝากคำF#ไปบอกพญาC#mแถน

ว่าผาแดงยังมั่นยังF#mแก่น

รอต่อสายแBนนนางไอ่ขEองอ้าย


Instru : / C#m / C#m / E F#m / G#m /
             / C#m / E / F#m B / E /* มื้อบุญบั้งG#mไฟ อ้ายยังจำได้

อยู่ริมหนองC#mหาน

เมื่อคBรั้งหลายปีก่อนF#นั้น

เคยย้อนตำนBานผาแดงนางไEอ่

ด้วยสัญญาG#mฮัก

สิบ่ให้หล่มคือหนองหานC#mใหญ่

อีกจักชาติผาแดงนางไEอ่

สิฮักกันF#ไป บ่วายG#mสายแนน


คึดฮอดคือC#mเก่า

แม้ฮักสองเBฮาสิสุดทางEฝัน

ใจอ้ายก็ยังยืนF#mยัน

ถึงชาตินี้G#mนั้นบ่ได้C#mเป็นแฟน   B

อ้ายสิจูดบั้งC#mไฟ

แล้วฝากคำF#ไปบอกพญาC#mแถน

ว่าผาแดงยังมั่นยังF#mแก่น

รอต่อสายแBนนนางไอ่ขEองอ้าย

ชาตินี้ขาดคู่ฮ่วมF#mใจ สิถ่าชาติใหม่

B  นางไอ่ของอ้Eาย


Outro : / C#m / E / F#m B / E /

เนื้อเพลง นางไอ่ของอ้าย - มนต์แคน แก่นคูน

คึดฮอดควมเก่า
ตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นใหม่
เจ้างามปานว่านางไอ่
อ้ายกะได้ฉายาผาแดง
ไทบ้านว่าเหมาะสม เป็นซิ่นสองต่อน
อ้อนเชียร์ให้แต่ง
เพิ่นอยากเห็นเฮาฮักเฮาแพง
เบิ่งแงงกันฮอดฝั่งฝัน

แต่หลายปีผ่าน
ย้อนเงินย้อนงานและวันเวลา
เฮ็ดให้ฮักเฮาฮ้างป๋า
โชคชะตาพัดพาจากกัน
ข่าวว่าน้องนางไอ่
มีคนป้อนไข่ ได้เข้าพาขวัญ
จนมีลูกมีเต้านำกัน อ้ายนั้นจำต้องเฮ็ดใจ

* มื้อบุญบั้งไฟ อ้ายยังจำได้
อยู่ริมหนองหาน
เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้น
เคยย้อนตำนานผาแดงนางไอ่
ด้วยสัญญาฮัก
สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใหญ่
อีกจักชาติผาแดงนางไอ่
สิฮักกันไปบ่วายสายแนน

คึดฮอดคือเก่า
แม้ฮักสองเฮาสิสุดทางฝัน
ใจอ้ายก็ยังยืนยัน
ถึงชาตินี้นั้นบ่ได้เป็นแฟน
อ้ายสิจูดบั้งไฟ
แล้วฝากคำไปบอกพญาแถน
ว่าผาแดงยังมั่นยังแก่น
รอต่อสายแนนนางไอ่ของอ้าย

* มื้อบุญบั้งไฟ อ้ายยังจำได้
อยู่ริมหนองหาน
เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้น
เคยย้อนตำนานผาแดงนางไอ่
ด้วยสัญญาฮัก
สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใหญ่
อีกจักชาติผาแดงนางไอ่
สิฮักกันไปบ่วายสายแนน

คึดฮอดคือเก่า
แม้ฮักสองเฮาสิสุดทางฝัน
ใจอ้ายก็ยังยืนยัน
ถึงชาตินี้นั้นบ่ได้เป็นแฟน
อ้ายสิจูดบั้งไฟ
แล้วฝากคำไปบอกพญาแถน
ว่าผาแดงยังมั่นยังแก่น
รอต่อสายแนนนางไอ่ของอ้าย

ชาตินี้ขาดคู่ฮ่วมใจ สิถ่าชาติใหม่
นางไอ่ของอ้าย

comment facebook...