คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง นักเลงเก่า - TaitosmitH Feat. D GERRARD คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
Em

Intro : / Em / D / C / D /
  / Em / Em / D / D / C / C / D / D / (2Time)Emคึกคะนองกันมากพอแล้ว

อย่าทำอย่างDนั้นเลย

จากใจนักเCลงเก่า โDอ๊ย..

Emฉันเดินทางนี้มาก่อนแล้ว

แต่มันก็เหมืDอนเคย

สุดท้ายก็ว่Cางเปล่า โDอ๊ย..


ตีEmรันฟันแทงกูเคยแล้ว

ที่มึงเคยทำกูเคยแล้ว

ที่เDจ๋งกว่ามึงก็เคยทำ

ไอ้เรื่องเลวๆ เรื่องระยำ

กูCทำมาก่อน โDอ๊ย..

Emทำตัวเองให้เดือดร้อน

คนมองพ่อแม่ไม่สั่งสอน

ท่านสDอนแต่กูไม่เคยจำ

ผิดหวังในสิ่งที่กูทำ

ในCทุกๆ ตอน โDอ๊ย..

สุดท้ายก็วEm่างเปล่า   D

มันก็แค่เรื่Cองราว..   D


เริ่มจากคมEmมีด แล้วก็กระสุน

เพราะว่ากูรีบ กูอยากจะนอนหลุม

กูไม่เคยกDลัว แม้จะโดนรุม

ถึงอริแม่งดัก โจทก์แม่งก็รอซุ่ม

กูไม่สนใCจ แม่กูนอนกลุ้ม

เพื่อคำว่าจ่าฝูง กูคิดว่าเนี่ยคุ้ม

ตำรวจแม่งก็Dชุม ระแวงจะโดนอุ้ม

4 ทุ่ม 5 ทุ่ม กูจะตีมึงอย่ายุ่ง

มึงเก่งไม่ใช่Emอ๋อ มึงเจ๋งไม่ใช่อ๋อ

พอเสียงปืนดัง พวกมึงแม่งเสือกเหวอ

ปัง ปัง Dปัง มึงยังตีกันอีกหรอ

คิดหน่อยเหอะพ่อหนุ่ม อย่าเสร่อทำเป็นเจ๋อ

หากแม่มึงนอนป่Cวย พ่อมึงนอนเอ๋อ

มึงอาจจะเห็นค่าชีวิตไอ้เพื่อนเออ

เผลอเรอมัวเDมาคำเดียวถ้าเพื่อนเออ

แล้วมึงจะเสียใจ การกระทำไอ้เพื่อนเกลอ

ตีEmรันฟันแทงกูเคยแล้ว

ที่มึงเคยทำกูเคยแล้ว

ที่เDจ๋งกว่ามึงก็เคยทำ

ไอ้เรื่องเลวๆ เรื่องระยำ กูCทำมาก่อน


สมัยกูละอ่อน กูทำมาก่อน

กูเคยทำมาก่อน กูระDยำมาก่อน

โดนสกรัมมาก่อน ตกระกำมาก่อน

กูลำบากมาก่อนไอ้สัตว์


Emทำตัวเองให้เดือดร้อน

คนมองพ่อแม่ไม่สั่งสอน

ท่านสDอนแต่กูไม่เคยจำ

ผิดหวังกับสิ่งที่กูทำ

ในCทุกๆ ตอน โอ๊ย..


เพราะในทุกๆ ตอน มันไม่ใช่ละคร

แล้วชีวิตของมึง มันต้องDตกตะกอน

ก่อนพรุ่งนี้จะสาย จนเกิดฆาตกรรม

กลายเป็นฆาตกร โว้ย


Instru : / Em / Em / D / D /
            / C / C / D / D / (2Time)หากเอ็งEmคิดว่านี่คือศักดิ์ศรี

สิ่งเหล่าDนี้มันไม่มีความหมาย

อยากให้Cคิดทบทวนดูก่อน

อย่าเลยน้Dองพี่ลองมาแล้ว

หากเอ็งEmคิดว่านี่คือศักดิ์ศรี

สิ่งเหล่าDนี้มันไม่มีความหมาย

อยากให้Cคิดทบทวนดูก่อน

อย่าเลยน้Dองพี่เดินมาก่อน

อย่าลองดีกEmว่า อย่าลองดีกDว่า โอ๊ย..

อย่ามาลองCดี..  D

อย่าลองดีกEmว่า อย่าลองดีกDว่า โอ๊ย..

อย่ามาลองCดี..  D


(สมัยEmกูละอ่อน กูทำมาก่อน กูเคยทำมาก่อน

กูระยำมาก่อน โดนDสกรัมมาก่อน ตกระกำมาก่อน

กูลำบากมาก่อน กูลำบากมาก่อน

เพราะใCนทุกๆ ตอน มันไม่ใช่ละคร

แล้วชีวิตของมึง มันต้องตกตะกอน

ก่อนพDรุ่งนี้จะสาย จนเกิดฆาตกรรม

กลายเป็นฆาตกร กลายเป็นฆาตกร)


อย่าเลยน้องพี่เดินมาก่อน อย่าลองดีกว่า

เนื้อเพลง นักเลงเก่า - TaitosmitH Feat. D GERRARD

คึกคะนองกันมากพอแล้ว
อย่าทำอย่างนั้นเลย
จากใจนักเลงเก่า โอ๊ย..
ฉันเดินทางนี้มาก่อนแล้ว
แต่มันก็เหมือนเคย
สุดท้ายก็ว่างเปล่า โอ๊ย..

ตีรันฟันแทงกูเคยแล้ว
ที่มึงเคยทำกูเคยแล้ว
ที่เจ๋งกว่ามึงก็เคยทำ
ไอ้เรื่องเลวๆ เรื่องระยำ
กูทำมาก่อน โอ๊ย..
ทำตัวเองให้เดือดร้อน
คนมองพ่อแม่ไม่สั่งสอน
ท่านสอนแต่กูไม่เคยจำ
ผิดหวังในสิ่งที่กูทำ
ในทุกๆ ตอน โอ๊ย..
สุดท้ายก็ว่างเปล่า
มันก็แค่เรื่องราว..

เริ่มจากคมมีด แล้วก็กระสุน
เพราะว่ากูรีบ กูอยากจะนอนหลุม
กูไม่เคยกลัว แม้จะโดนรุม
ถึงอริแม่งดัก โจทก์แม่งก็รอซุ่ม
กูไม่สนใจ แม่กูนอนกลุ้ม
เพื่อคำว่าจ่าฝูง กูคิดว่าเนี่ยคุ้ม
ตำรวจแม่งก็ชุม ระแวงจะโดนอุ้ม
4 ทุ่ม 5 ทุ่ม กูจะตีมึงอย่ายุ่ง
มึงเก่งไม่ใช่อ๋อ มึงเจ๋งไม่ใช่อ๋อ
พอเสียงปืนดัง พวกมึงแม่งเสือกเหวอ
ปัง ปัง ปัง มึงยังตีกันอีกหรอ
คิดหน่อยเหอะพ่อหนุ่ม อย่าเสร่อทำเป็นเจ๋อ
หากแม่มึงนอนป่วย พ่อมึงนอนเอ๋อ
มึงอาจจะเห็นค่าชีวิตไอ้เพื่อนเออ
เผลอเรอมัวเมาคำเดียวถ้าเพื่อนเออ
แล้วมึงจะเสียใจ การกระทำไอ้เพื่อนเกลอ

ตีรันฟันแทงกูเคยแล้ว
ที่มึงเคยทำกูเคยแล้ว
ที่เจ๋งกว่ามึงก็เคยทำ
ไอ้เรื่องเลว ๆ เรื่องระยำ
กูทำมาก่อน

สมัยกูละอ่อน กูทำมาก่อน กูเคยทำมาก่อน
กูระยำมาก่อน โดนสกรัมมาก่อน
ตกระกำมาก่อน กูลำบากมาก่อนไอ้สัตว์

ทำตัวเองให้เดือดร้อน
คนมองพ่อแม่ไม่สั่งสอน
ท่านสอนแต่กูไม่เคยจำ
ผิดหวังกับสิ่งที่กูทำ
ในทุกๆ ตอน โอ๊ย..

เพราะในทุกๆ ตอน มันไม่ใช่ละคร
แล้วชีวิตของมึง มันต้องตกตะกอน
ก่อนพรุ่งนี้จะสาย จนเกิดฆาตกรรม
กลายเป็นฆาตกร โว้ย

หากเอ็งคิดว่านี่คือศักดิ์ศรี สิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมาย
อยากให้คิดทบทวนดูก่อน อย่าเลยน้องพี่ลองมาแล้ว
หากเอ็งคิดว่านี่คือศักดิ์ศรี สิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมาย
อยากให้คิดทบทวนดูก่อน อย่าเลยน้องพี่เดินมาก่อน
อย่าลองดีกว่า อย่าลองดีกว่า โอ๊ย..
อย่ามาลองดี อย่าลองดีกว่า
อย่าลองดีกว่า โอ๊ยย อย่ามาลองดี

(สมัยกูละอ่อน กูทำมาก่อน กูเคยทำมาก่อน
กูระยำมาก่อน โดนสกรัมมาก่อน ตกระกำมาก่อน กูลำบากมาก่อน กูลำบากมาก่อน
เพราะในทุก ๆ ตอน มันไม่ใช่ละคร
แล้วชีวิตของมึง มันต้องตกตะกอน
ก่อนพรุ่งนี้จะสาย จนเกิดฆาตกรรม
กลายเป็นฆาตกร กลายเป็นฆาตกร)

อย่าเลยน้องพี่เดินมาก่อน อย่าลองดีกว่า

comment facebook...