คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ทุกวันได้ไหม - NUM KALA Feat.Bird Thongchai คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Cmaj7
Gmaj7
Bm7
Am7
Em
Am
Bm


ในค่ำคืนที่เCmaj7หงา.. หัวใBm7

เพราะว่าเธออยู่ไAm7กล.. ลับGตา

ห่างกันนานแบบCmaj7นี้.. เลยไม่Bm7รู้ว่า

เธอจะยังคิดAm7ถึง ฉันอยู่ไDหม


* ก็นานเท่าไAm7หร่แล้วเธอที่เราไม่ไBm7ด้พบกัน

ฉันรอแต่เAm7ธอทุกวันจนใจจะขาGmaj7

ได้เพียงแต่Am7ส่งข้อความ

เธอนั้นจะBm7รู้หรือเปล่า

ว่าใจดวงAm7นี้มันเหงาจนทนไม่ไDหว


** อยากบอกคิดGถึง คิดถึงเBmธอทุกวันได้ไEmหม

คิดถึงเDธอจนแทบขาดใAm

คิดถึงเDธอเหลือเกินที่Gรัก..  D

ยังรอตรงGนี้ รอแค่เBmธอคนเดียวเท่าEmนั้น

คิดถึงเDธอทุกคืนและAmวัน

คิดถึงเDธอคิดถึงจGริงๆ


Instru : / G /


เธอยังเหมือนเดิมไCmaj7หม ในหัวใBm7

หรือว่าความห่างไAm7กล ทำใจให้เGmaj7ธอห่าง

กลัวถ้อยคำว่าCmaj7รัก จะแพ้ระBm7ยะทาง

กลัวว่าใครคนAm7นั้นจะทำเธอเปลี่ยนไD


* ก็นานเท่าไAm7หร่แล้วเธอที่เราไม่ไBm7ด้พบกัน

ฉันรอแต่เAm7ธอทุกวันจนใจจะขาGmaj7

ได้เพียงแต่Am7ส่งข้อความ

เธอนั้นจะBm7รู้หรือเปล่า

ว่าใจดวงAm7นี้มันเหงาจนทนไม่ไDหว


** อยากบอกคิดGถึง คิดถึงเBmธอทุกวันได้ไEmหม

คิดถึงเDธอจนแทบขาดใAm

คิดถึงเDธอเหลือเกินที่Gรัก..  D

ยังรอตรงGนี้ รอแค่เBmธอคนเดียวเท่าEmนั้น

คิดถึงเDธอทุกคืนและAmวัน

คิดถึงเDธอคิดถึงจGริงๆ


Instru : / G Bm / Em D C / G /
            / C / Bm / C / D /* ก็นานเท่าไAm7หร่แล้วเธอที่เราไม่ไBm7ด้พบกัน

ฉันรอแต่เAm7ธอทุกวันจนใจจะขาGmaj7

ได้เพียงแต่Am7ส่งข้อความ

เธอนั้นจะBm7รู้หรือเปล่า

ว่าใจดวงCนี้มันเหงาจนทนไม่ไDหว


** อยากบอกคิดGถึง คิดถึงเBmธอทุกวันได้ไEmหม

คิดถึงเDธอจนแทบขาดใAm

คิดถึงเDธอเหลือเกินที่Gรัก..  D

ยังรอตรงGนี้ รอแค่เBmธอคนเดียวเท่าEmนั้น

คิดถึงเDธอทุกคืนและAmวัน

คิดถึงเDธอคิดถึงจGริงๆ  D


** อยากบอกคิดGถึง คิดถึงเBmธอทุกวันได้ไEmหม

คิดถึงเDธอจนแทบขาดใAm

คิดถึงเDธอเหลือเกินที่Gรัก..  D

ยังรอตรงGนี้ รอแค่เBmธอคนเดียวเท่าEmนั้น

คิดถึงเDธอทุกคืนและAmวัน

คิดถึงเDธอคิดถึงจGริงๆ..  C

DคิดถึงเธอจริGๆ..

เนื้อเพลง ทุกวันได้ไหม - NUM KALA Feat.Bird Thongchai

ในค่ำคืนที่เหงา หัวใจ
เพราะว่าเธออยู่ไกลลับตา
ห่างกันนานแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า
เธอจะยังคิดถึงฉันอยู่ไหม

* ก็นานเท่าไหร่แล้วเธอที่เราไม่ได้พบกัน
ฉันรอแต่เธอทุกวันจนใจจะขาด
ได้เพียงแต่ส่งข้อความ
เธอนั้นจะรู้หรือเปล่า
ว่าใจดวงนี้มันเหงาจนทนไม่ไหว

** อยากบอกคิดถึง คิดถึงเธอทุกวันได้ไหม
คิดถึงเธอจนแทบขาดใจ
คิดถึงเธอเหลือเกินที่รัก
ยังรอตรงนี้รอแค่เธอคนเดียวเท่านั้น
คิดถึงเธอทุกคืนและวัน
คิดถึงเธอคิดถึงจริง จริง

เธอยังเหมือนเดิมไหม ในหัวใจ
หรือว่าความห่างไกล ทำใจให้เธอห่าง
กลัวถ้อยคำว่ารัก จะแพ้ระยะทาง
กลัวว่าใครคนนั้นจะทำเธอเปลี่ยนไป

* ก็นานเท่าไหร่แล้วเธอที่เราไม่ได้พบกัน
ฉันรอแต่เธอทุกวันจนใจจะขาด
ได้เพียงแต่ส่งข้อความ
เธอนั้นจะรู้หรือเปล่า
ว่าใจดวงนี้มันเหงาจนทนไม่ไหว

** อยากบอกคิดถึง คิดถึงเธอทุกวันได้ไหม
คิดถึงเธอจนแทบขาดใจ
คิดถึงเธอเหลือเกินที่รัก
ยังรอตรงนี้รอแค่เธอคนเดียวเท่านั้น
คิดถึงเธอทุกคืนและวัน
คิดถึงเธอคิดถึงจริง จริง

* ก็นานเท่าไหร่แล้วเธอที่เราไม่ได้พบกัน
ฉันรอแต่เธอทุกวันจนใจจะขาด
ได้เพียงแต่ส่งข้อความ
เธอนั้นจะรู้หรือเปล่า
ว่าใจดวงนี้มันเหงาจนทนไม่ไหว

** อยากบอกคิดถึง คิดถึงเธอทุกวันได้ไหม
คิดถึงเธอจนแทบขาดใจ
คิดถึงเธอเหลือเกินที่รัก
ยังรอตรงนี้รอแค่เธอคนเดียวเท่านั้น
คิดถึงเธอทุกคืนและวัน
คิดถึงเธอคิดถึงจริง จริง

** อยากบอกคิดถึง คิดถึงเธอทุกวันได้ไหม
คิดถึงเธอจนแทบขาดใจ
คิดถึงเธอเหลือเกินที่รัก
ยังรอตรงนี้รอแค่เธอคนเดียวเท่านั้น
คิดถึงเธอทุกคืนและวัน

คิดถึงเธอคิดถึงจริง จริง
คิดถึงเธอจริง จริง

comment facebook...