คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ทิ้งไป - Only Monday คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


A
E
D
Bm
F#m
C#m
F#7


ไม่รู้ว่าทำBmไมและฉันไม่เคยเข้าEใจ

ว่าฉันไม่ดีตรงC#mไหนทำไมเธอถึงเลือกF#mเขา

F#7ฝันที่วาดเอาBmไว้เรื่องของเรา

เธอไม่Eเอาก็คงต้องโยนมันทิ้งไป


Instru : / A / F#m / Bm / E / (2Time)


AชอบเธอมาC#mนานจนฉันเริ่มรBmู้ตัว

ว่าEรักเธอไปแล้วทั้งC#mใจ

แค่เพียงF#7บอกออกไปไม่Bmได้เลยสักEครั้ง

Aได้เพียงแต่C#mคิดว่าเธอคงคิดBmเหมือนกัน

จนEฉันนั้นก็ฝันไปมากC#mมาย

แต่F#7เธอกลับมาใจBmร้ายและไปกับEเขา


* เกือบจะดีBmแล้ว จนถึงEวันที่เธอบอกว่าดีC#mแล้ว

ที่เราF#mเป็นแค่เพื่อนกัน

ทำBmให้รู้ว่าไม่มีวัน ที่เราDนั้นจะได้รักกันEอยู่ดี


** ไม่รู้ว่าทำBmไมและฉันไม่เคยเข้าEใจ

ว่าเขาคนนั้นเป็นC#mใครทำไมมายืนแทนF#mที่ฉัน

F#7เธอทำให้Bmฝันฉันสลาย

เธอให้Eเขาเข้ามาทำลายคำว่าAสองเรา   F#m

F#7ไม่รู้ว่าทำBmไมและฉันไม่เคยเข้าEใจ

ว่าฉันไม่ดีตรงC#mไหนทำไมเธอถึงเลือกF#mเขา

F#7ฝันที่วาดเอาBmไว้เรื่องของเรา

เธอไม่Eเอาก็คงต้องโยนมันทิ้งไป


Instru : / A / F#m / Bm / E / (2Time)


* เกือบจะดีBmแล้ว จนถึงEวันที่เธอบอกว่าดีC#mแล้ว

ที่เราF#mเป็นแค่เพื่อนกัน

ทำBmให้รู้ว่าไม่มีวัน ที่เราDนั้นจะได้รักกันEอยู่ดี


** ไม่รู้ว่าทำBmไมและฉันไม่เคยเข้าEใจ

ว่าเขาคนนั้นเป็นC#mใครทำไมมายืนแทนF#mที่ฉัน

F#7เธอทำให้Bmฝันฉันสลาย

เธอให้Eเขาเข้ามาทำลายคำว่าAสองเรา   F#m

F#7ไม่รู้ว่าทำBmไมและฉันไม่เคยเข้าEใจ

ว่าฉันไม่ดีตรงC#mไหนทำไมเธอถึงเลือกF#mเขา

F#7ฝันที่วาดเอาBmไว้เรื่องของเรา

เธอไม่Eเอาก็คงต้องโยนมันทิ้งไป


Instru : / Bm / E / C#m / F#m /
           / Bm / C#m / D / E /ไม่รู้ว่าทำBmไมและฉันไม่เคยเข้าEใจ

ว่าเขาคนนั้นเป็นC#mใครทำไมมายืนแทนF#mที่ฉัน

F#7เธอทำให้Bmฝันฉันสลาย

เธอให้Eเขาเข้ามาทำลายคำว่าAสองเรา   F#m

F#7ไม่รู้ว่าทำBmไมและฉันไม่เคยเข้าEใจ

ว่าฉันไม่ดีตรงC#mไหนทำไมเธอถึงเลือกF#mเขา

F#7ฝันที่วาดเอาBmไว้เรื่องของเรา เธอไม่Eเอา เธอไม่เอา..


ไม่รู้ว่าทำBmไมและฉันไม่เคยเข้าEใจ

ว่าเขาคนนั้นเป็นC#mใครทำไมมายืนแทนF#mที่ฉัน

F#7เธอทำให้Bmฝันฉันสลาย

เธอให้Eเขาเข้ามาทำลายคำว่าAสองเรา   F#m

F#7ไม่รู้ว่าทำBmไมและฉันไม่เคยเข้าEใจ

ว่าฉันไม่ดีตรงC#mไหนทำไมเธอถึงเลือกF#mเขา

F#7ฝันที่วาดเอาBmไว้เรื่องของเรา

เธอไม่Eเอาก็คงต้องโยนมันทิ้งไป


Outro : / A / F#m / Bm / E / (2Time)  A 
ก็คงต้องโยนมันทิ้งไป

เนื้อเพลง ทิ้งไป - Only Monday

ไม่รู้ว่าทำไมและฉันไม่เคยเข้าใจ
ว่าฉันไม่ดีตรงไหนทำไมเธอถึงเลือกเขา
ฝันที่วาดเอาไว้เรื่องของเรา
เธอไม่เอาก็คงต้องโยนมันทิ้งไป

ชอบเธอมานานจนฉันเริ่มรู้ตัว
ว่ารักเธอไปแล้วทั้งใจ
แค่เพียงบอกออกไปไม่ได้เลยสักครั้ง

ได้เพียงแต่คิดว่าเธอคงคิดเหมือนกัน
จนฉันนั้นก็ฝันไปมากมาย
แต่เธอกลับมาใจร้ายและไปกับเขา

* เกือบจะดีแล้ว จนถึงวันที่เธอบอกว่าดีแล้ว
ที่เราเป็นแค่เพื่อนกัน
ทำให้รู้ว่าไม่มีวัน ที่เรานั้นจะได้รักกันอยู่ดี

** ไม่รู้ว่าทำไมและฉันไม่เคยเข้าใจ
ว่าเขาคนนั้นเป็นใครทำไมมายืนแทนที่ฉัน
เธอทำให้ฝันฉันสลาย
เธอให้เขาเข้ามาทำลายคำว่าสองเรา
ไม่รู้ว่าทำไมและฉันไม่เคยเข้าใจ
ว่าฉันไม่ดีตรงไหนทำไมเธอถึงเลือกเขา
ฝันที่วาดเอาไว้เรื่องของเรา
เธอไม่เอาก็คงต้องโยนมันทิ้งไป

* เกือบจะดีแล้ว จนถึงวันที่เธอบอกว่าดีแล้ว
ที่เราเป็นแค่เพื่อนกัน
ทำให้รู้ว่าไม่มีวันที่เรานั้นจะได้รักกันอยู่ดี..

** ไม่รู้ว่าทำไมและฉันไม่เคยเข้าใจ
ว่าเขาคนนั้นเป็นใครทำไมมายืนแทนที่ฉัน
เธอทำให้ฝันฉันสลาย
เธอให้เขาเข้ามาทำลายคำว่าสองเรา
ไม่รู้ว่าทำไมและฉันไม่เคยเข้าใจ
ว่าฉันไม่ดีตรงไหนทำไมเธอถึงเลือกเขา
ฝันที่วาดเอาไว้เรื่องของเรา
เธอไม่เอาก็คงต้องโยนมันทิ้งไป

ไม่รู้ว่าทำไมและฉันไม่เคยเข้าใจ
ว่าเขาคนนั้นเป็นใครทำไมมายืนแทนที่ฉัน
เธอทำให้ฝันฉันสลาย
เธอให้เขาเข้ามาทำลายคำว่าสองเรา..
ไม่รู้ว่าทำไมและฉันไม่เคยเข้าใจ
ว่าฉันไม่ดีตรงไหนทำไมเธอถึงเลือกเขา
ฝันที่วาดเอาไว้เรื่องของเรา เธอไม่เอา เธอไม่เอา..

ไม่รู้ว่าทำไมและฉันไม่เคยเข้าใจ
ว่าเขาคนนั้นเป็นใครทำไมมายืนแทนที่ฉัน
เธอทำให้ฝันฉันสลาย
เธอให้เขาเข้ามาทำลายคำว่าสองเรา
ไม่รู้ว่าทำไมและฉันไม่เคยเข้าใจ
ว่าฉันไม่ดีตรงไหนทำไมเธอถึงเลือกเขา
ฝันที่วาดเอาไว้เรื่องของเรา
เธอไม่เอาก็คงต้องโยนมันทิ้งไป

ก็คงต้องโยนมันทิ้งไป
ก็คงต้องโยนมันทิ้งไป

comment facebook...