คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ทำไมมันยาก (Complicated) - Jeff Satur คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


F
C
Bb
Bbm
Dm
F/A

Intro : / F / Bb /


Fของตั้งเอาไว้มุมเBbดิม

เก็บตรงไDnหน ฉันยังไว้ตรงCนั้น

และฉัFนรู้ว่าเธอยังเก็บมันBbเหมือนกัน

ความผูกDmพันและเรื่องราวมากมาC


* ยังนึกDmถึงคืนวันเหล่าCนั้น

ทำเหBbมือนเธอยังอยู่ข้างBbmฉัน


** แต่ความจริFงมันเป็นยังไง เราก็Bbรู้ Ooh, Ooh

แต่ยังDmฝืนกันไปทำไม ก็ไCม่รู้ Ooh, Ooh

เธอและFฉันเป็นเพียงแค่อดีต กBb็รู้ Ooh, Ooh

All I kDmnew is I miss yCou หมดใจ


Instru : / F / F /


Fใจรู้ดีว่าพังแลBb้วทุกอย่าง

แต่ตัดF/Aใจทิ้งมันไปก็ทCำไม่ได้

Fยังเก็บความทรงจำเอาไว้ ลืมไม่ได้ ทำไม่ลง

LBbeave it as a scar ยังตัดใจไม่ลง

รู้F/Aว่าควรทำใจและยอมให้รักนี้จม

Cแล้วทำไม แต่แล้วทำไม


* ยังเDmห็นภาพที่เธอกอCดฉัน

ทำเหBbมือนว่าเรายังผูกBbmพัน


** แต่ความจริFงมันเป็นยังไง เราก็Bbรู้ Ooh, Ooh

แต่ยังDmฝืนกันไปทำไม ก็ไCม่รู้ Ooh, Ooh

เธอและFฉันเป็นเพียงแค่อดีต กBb็รู้ Ooh, Ooh

All I kDmnew is I miss yCou หมดใจ


คงดีกว่านี้ถ้าเFธอและฉัน เกลียดกันไปเลยทั้งใจ

Bbีกว่านี้ถ้าเราหมดรัก และหมดเยื่อใย

Dmีกว่านี้ถ้าใครสักคน ไม่มีหัวใจ

Oh, wChy is it so hard? It’s so complicated.

Fดีกว่านี้ถ้าเรา เกลียดกันไปเลยทั้งใจ

Bbีกว่านี้ถ้าเราหมดรัก และหมดเยื่อใย

Dmีกว่านี้ถ้าใครสักคน ไม่มีหัวใจ

But wChy is it so complicated


Outro : / F / Bb / Dm / C /

เนื้อเพลง ทำไมมันยาก (Complicated) - Jeff Satur

ของตั้งเอาไว้มุมเดิม เก็บตรงไหน ฉันยังไว้ตรงนั้น และฉันรู้ว่าเธอยังเก็บมันเหมือนกัน ความผูกพันและเรื่องราวมากมาย * ยังนึกถึงคืนวันเหล่านั้น ทำเหมือนเธอยังอยู่ข้างฉัน ** แต่ความจริงมันเป็นยังไง เราก็รู้ Ooh, Ooh แต่ยังฝืนกันไปทำไม ก็ไม่รู้ Ooh, Ooh เธอและฉันเป็นเพียงแค่อดีต ก็รู้ Ooh, Ooh All I knew is I miss you หมดใจ ใจรู้ดีว่าพังแล้วทุกอย่าง แต่ตัดใจทิ้งมันไปก็ทำไม่ได้ ยังเก็บความทรงจำเอาไว้ ลืมไม่ได้ ทำไม่ลง Leave it as a scar ยังตัดใจไม่ลง รู้ว่าควรทำใจและยอมให้รักนี้จม แล้วทำไม แต่แล้วทำไม * ยังเห็นภาพที่เธอกอดฉัน ทำเหมือนว่าเรายังผูกพัน ** แต่ความจริงมันเป็นยังไง เราก็รู้ Ooh, Ooh แต่ยังฝืนกันไปทำไม ก็ไม่รู้ Ooh, Ooh เธอและฉันเป็นเพียงแค่อดีต ก็รู้ Ooh, Ooh All I knew is I miss you หมดใจ คงดีกว่านี้ถ้าเธอและฉัน เกลียดกันไปเลยทั้งใจ ดีกว่านี้ถ้าเราหมดรัก และหมดเยื่อใย ดีกว่านี้ถ้าใครสักคน ไม่มีหัวใจ Oh, why is it so hard? It’s so complicated. ดีกว่านี้ถ้าเรา เกลียดกันไปเลยทั้งใจ ดีกว่านี้ถ้าเราหมดรัก และหมดเยื่อใย ดีกว่านี้ถ้าใครสักคน ไม่มีหัวใจ But why is it so complicated

comment facebook...