คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ทำวันนี้ให้ดีที่สุด(ปรายหวัง) บ.เบิ้ล สามร้อย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
D
E
Bm
C#m
F#m

Intro : / A / E / D / E /


Aตะวันลับฟ้า สายตาEริบหรี่

Dมดกันวันนี้พักผ่อนกAายยา

F#mเอนสังขาร หลับEฝันในยามนิทรา

DบดปังดวงEตา ด้วยAดวงดาว

F#mฟ้ายังมีมืดC#mมิด

F#mชีวิตย่อมมีมืดC#mมน

ใจDคนย่อมแปลEผันเป็นธรรมAดา    E


AตะวันสาดแสงเรียกแรงEกลับคืน

Dให้ลุกขึ้นยืนก้าวเดินAต่อไป

F#mจะเหนื่อยจะท้อทุกข์ทนเEพียงใด

Dอย่าหมดแรงEใจและความศรัทAธา


* ย้ำDเท้าก้าวเดินด้วยคEวามมั่นใจ

หากC#mแม้เส้นชัยไกลF#mสุดสายตา

Bmบางเวลาผ่านEมา ไม่อาจย้อนAคืนให้แก้ไข

ทำวันDนี้ของเราให้Eดีที่สุด

คุ้มC#mค่ามนุษย์ที่F#mได้เกิดมา

ทุกBmอย่างที่ปรารถEนา นั้นคงจะAไม่ไกล


Instru : / D E / C#m F#m /
            / Bm E / A /
            / D E / C#m F#m /
            / Bm C#m / D / E /AตะวันสาดแสงเรียกแรงEกลับคืน

Dให้ลุกขึ้นยืนก้าวเดินAต่อไป

F#mจะเหนื่อยจะท้อทุกข์ทนเEพียงใด

Dอย่าหมดแรงEใจและความศรัทAธา


* ย้ำDเท้าก้าวเดินด้วยคEวามมั่นใจ

หากC#mแม้เส้นชัยไกลF#mสุดสายตา

Bmบางเวลาผ่านEมา ไม่อาจย้อนAคืนให้แก้ไข

ทำวันDนี้ของเราให้Eดีที่สุด

คุ้มC#mค่ามนุษย์ที่F#mได้เกิดมา

ทุกBmอย่างที่ปรารถEนา นั้นคงจะAไม่ไกล


* ย้ำDเท้าก้าวเดินด้วยคEวามมั่นใจ

หากC#mแม้เส้นชัยไกลF#mสุดสายตา

Bmบางเวลาผ่านEมา ไม่อาจย้อนAคืนให้แก้ไข

ทำวันDนี้ของเราให้Eดีที่สุด

คุ้มC#mค่ามนุษย์ที่F#mได้เกิดมา

ทุกBmอย่างที่ปรารถEนา นั้นคงจะAไม่ไกล    E


Outro : / D E / A /

เนื้อเพลง ทำวันนี้ให้ดีที่สุด(ปรายหวัง) - บ.เบิ้ล สามร้อย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

ตะวันลับฟ้า สายตาริบหรี่
หมดกันวันนี้พักผ่อนกายยา
เอนสังขาร หลับฝันในยามนิทรา
บดปังดวงตา ด้วยดวงดาว

ฟ้ายังมีมืดมิด ชีวิตย่อมมีมืดมน
ใจคนย่อมแปลผันเป็นธรรมดา

ตะวันสาดแสงเรียกแรงกลับคืน
ให้ลุกขึ้นยืนก้าวเดินต่อไป
จะเหนื่อยจะท้อทุกข์ทนเพียงใด
อย่าหมดแรงใจและความศรัทธา

* ย้ำเท้าก้าวเดินด้วยความมั่นใจ
หากแม้เส้นชัยไกลสุดสายตา
บางเวลาผ่านมาไม่อาจย้อนคืนให้แก้ไข
ทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุด
คุ้มค่ามนุษย์ที่ได้เกิดมา
ทุกอย่างที่ปรารถนา นั้นคงจะไม่ไกล

ตะวันสาดแสงเรียกแรงกลับคืน
ให้ลุกขึ้นยืนก้าวเดินต่อไป
จะเหนื่อยจะท้อทุกข์ทนเพียงใด
อย่าหมดแรงใจและความศรัทธา

* ย้ำเท้าก้าวเดินด้วยความมั่นใจ
หากแม้เส้นชัยไกลสุดสายตา
บางเวลาผ่านมาไม่อาจย้อนคืนให้แก้ไข
ทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุด
คุ้มค่ามนุษย์ที่ได้เกิดมา
ทุกอย่างที่ปรารถนา นั้นคงจะไม่ไกล

* ย้ำเท้าก้าวเดินด้วยความมั่นใจ
หากแม้เส้นชัยไกลสุดสายตา
บางเวลาผ่านมาไม่อาจย้อนคืนให้แก้ไข
ทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุด
คุ้มค่ามนุษย์ที่ได้เกิดมา
ทุกอย่างที่ปรารถนา นั้นคงจะไม่ไกล

comment facebook...