คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ทรงอย่างแบด (Bad Boy) - Paper Planes คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
A
D
Bm
Gm

Intro : / D Bm / G A / (2Time)


โยว แDอบไปกดBmไลก์ใน story

Gธอช่างดูAดี luxury girl

Dยากจะรู้เBmธอชอบคนแบบไหน

GพอจะครองใAจเธอได้ไหม


* Dก็คนนี้ Bmน่ะตรง type

Gม่ว่าคนไหน ไAม่สู้เธอ

Dก็คนนี้ Bmอยากจองไว้

Gม่อยากให้ใคร Aมาพบเจอ

DวบรวมความBmกล้า

ทักเข้าไปGคุยอย่าง friendAly

Dแต่เธอตอบBmมาว่าเธอไม่ชGอบคนทรงAนี้


** ทรงอย่างแDบด แซดอย่างBmบ่อย

เธอไม่Gอินกับผู้ชาย bad bAoy

ทรงอย่างแDบด แซดอย่างBmบ่อย

เธอไม่Gรักฉันก็คงต้องปล่Aอย

โธ่พ่อหนุ่ม bDad.. Bmboy bGad.. bAoy

ทรงอย่างแDบด แซดอย่างBmบ่อย

ปล่อยเธอไGปกับไอ้หนุ่ม good Gmboy


Dตื๊อตื๊อหน่อย Bmให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ เขว

Gยื้อยื้อหน่อย Aวิ่งดิ วิ่งดิ วิ่งดิ เอ๋

Dล้ากล้าหน่อย no Bmmatter

what they what they say

GอาชนะใจเAธอทำไมมันยากจัง


* Dก็คนนี้ Bmน่ะตรง type

Gม่ว่าคนไหน ไAม่สู้เธอ

Dก็คนนี้ Bmอยากจองไว้

Gม่อยากให้ใคร Aมาพบเจอ

DวบรวมความBmกล้า

ทักเข้าไปGคุยอย่าง friendAly

Dแต่เธอตอบBmมาว่าเธอไม่ชGอบคนทรงAนี้


** ทรงอย่างแDบด แซดอย่างBmบ่อย

เธอไม่Gอินกับผู้ชาย bad bAoy

ทรงอย่างแDบด แซดอย่างBmบ่อย

เธอไม่Gรักฉันก็คงต้องปล่Aอย

โธ่พ่อหนุ่ม bDad.. Bmboy bGad.. bAoy

ทรงอย่างแDบด แซดอย่างBmบ่อย

ปล่อยเธอไGปกับไอ้หนุ่ม good Gmboy


Dอบจริงจริงไม่ได้มาหลอก

Gม่เจ้าชู้เธอก็ดูออก

Bmถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอก

Gรอตรงนี้ให้เธอมากอด


Dอบจริงจริงไม่ได้มาหลอก

Gม่เจ้าชู้เธอก็ดูออก

Bmถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอก

Gรอตรงนี้ให้เธอมากอด


** ทรงอย่างแDบด แซดอย่างBmบ่อย

เธอไม่Gอินกับผู้ชาย bad bAoy

ทรงอย่างแDบด แซดอย่างBmบ่อย

เธอไม่Gรักฉันก็คงต้องปล่Aอย

โธ่พ่อหนุ่ม bDad.. Bmboy bGad.. bAoy

ทรงอย่างแDบด แซดอย่างBmบ่อย

ปล่อยเธอไGปกับไอ้หนุ่ม good Aboy


Instru : / D Bm / G A / (2Time)


โธ่พ่อหนุ่ม bDad.. Bmboy bGad.. bAoy

ทรงอย่างแDบด แซดอย่างBmบ่อย

ปล่อยเธอไGปกับไอ้หนุ่ม good Aboy


Outro : / D /

sad จัด

เนื้อเพลง ทรงอย่างแบด (Bad Boy) - Paper Planes

แอบไปกดไลก์ใน story
เธอช่างดูดี luxury girl
อยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหน
พอจะครองใจเธอได้ไหม

* ก็คนนี้ น่ะตรง type
ไม่ว่าคนไหน ไม่สู้เธอ
ก็คนนี้ อยากจองไว้
ไม่อยากให้ใคร มาพบเจอ
รวบรวมความกล้า
ทักเข้าไปคุยอย่าง friendly
แต่เธอตอบมาว่า
เธอไม่ชอบคนทรงนี้

** ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่อินกับผู้ชาย bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย
โธ่พ่อหนุ่ม bad boy bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy

ตื๊อตื๊อหน่อย ให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ เขว
ยื้อยื้อหน่อย วิ่งดิ วิ่งดิ วิ่งดิ เอ๋
กล้ากล้าหน่อย no matter
what they what they say
เอาชนะใจเธอทำไมมันยากจัง

* ก็คนนี้ น่ะตรง type
ไม่ว่าคนไหน ไม่สู้เธอ
ก็คนนี้ อยากจองไว้
ไม่อยากให้ใคร มาพบเจอ
รวบรวมความกล้า
ทักเข้าไปคุยอย่าง friendly
แต่เธอตอบมาว่า
เธอไม่ชอบคนทรงนี้

** ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่อินกับผู้ชาย bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย
โธ่พ่อหนุ่ม bad boy bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy

ชอบจริงจริงไม่ได้มาหลอก
ไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออก
ถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอก
รอตรงนี้ให้เธอมากอด
ชอบจริงจริงไม่ได้มาหลอก
ไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออก
ถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอก
รอตรงนี้ให้เธอมากอด

** ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่อินกับผู้ชาย bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
เธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย
โธ่พ่อหนุ่ม bad boy bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy

โธ่พ่อหนุ่ม bad boy bad boy
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy

sad จัด

comment facebook...