คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ถ้าเธอ แสตมป์ และ วี วิโอเลต OST. One for the Road วันสุดท้าย ก่อนบายเธอ คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
B
Em
Dm
Am
Bm

Intro : / G B / Em Dm /
          / C Bm / Am D /Gคยได้BพบกับใครคนEmนึง

นานมาแDmล้วก็ยังคิดCถึง

เราเคยมีควBmามฝัน

ควAmามสุขร่วมDกัน ครั้งนึง

Gแต่เส้นทBางชีวิตEmที่มี

ขีดไDmว้ให้แยกจCาก

อยากรู้ถ้าเBmธอยังไม่ไAmป..    D


** Nobody knGows

มันBจะเป็นเช่นไEmร (ฮา)

ถ้าเDmธออยู่ใกCล้

มีคืนวัน มBmีเวลา

เดินร่วมทAmางกันนานกว่าDนั้น

Nobody knGows

หลับBตาแล้วฝันตEmาม (ฮา)

ถึงDmวันที่สวยงCาม

ถ้าเวลาBmที่ลืมตา

ยังคงAmมี มีเธอกับDฉัน

อยู่ข้างกันคงดี


Instru : / G B / Em Dm /
            / C Bm / Am D /ขอบคุณทุกนาGที

Bที่เธอมีให้ฉEmัน

Dmวยงามดั่งCฝัน

ถึงแม้ฉันBmนั้นรู้ตัวเมื่อสAmาย..    D

ขอโทษที่สุดทG้าย..    B

กลายเป็นคนทำให้เEmสียเธอไป..    C

ได้แค่หAmวังลึกลึกในใจ

ให้เธอโDชคดี


* เGคยได้BพบกับใครคนEmนึง

นานมาแDmล้วก็ยังคิดCถึง

เราเคยมีควBmามฝัน

ควAmามสุขร่วมDกัน ครั้งนึง

Gแต่เส้นทBางชีวิตEmที่มี

ขีดไDmว้ให้แยกจCาก

อยากรู้ถ้าเBmธอยังไม่ไAmป..    D


** Nobody knGows

มันBจะเป็นเช่นไEmร (ฮา)

ถ้าเDmธออยู่ใกCล้

มีคืนวัน มBmีเวลา

เดินร่วมทAmางกันนานกว่าDนั้น

Nobody knGows

หลับBตาแล้วฝันตEmาม (ฮา)

ถึงDmวันที่สวยงCาม

ถ้าเวลาBmที่ลืมตา

ยังคงAmมี มีเธอกับDฉัน

อยู่ข้างกันคงดี..

F     C    จะได้พGบอะไร (พบอะไร)

Nobody kFnows

Cไปไกลได้แDค่ไหน (เยเย้)


** Nobody knGows

มันBจะเป็นเช่นไEmร (where all the years go)

ถ้าเDmธออยู่ใกCล้

มีคืนวัน มBmีเวลา

เดินร่วมทAmางกันนานกว่าDนั้น

Nobody knGows

หลับBตาแล้วฝันตEmาม (where all the years go)

ถึงDmวันที่สวยงCาม

ถ้าเวลาBmที่ลืมตา

ยังคงAmมี มีเธอกับDฉัน

อยู่ข้างกันคงดี..

เนื้อเพลง ถ้าเธอ - แสตมป์ และ วี วิโอเลต OST. One for the Road วันสุดท้าย ก่อนบายเธอ

เคยได้พบกับใครคนนึง
นานมาแล้วก็ยังคิดถึง
เราเคยมีความฝัน
ความสุขร่วมกันครั้งนึง

แต่เส้นทางชีวิตที่มี
ขีดไว้ให้แยกจาก
อยากรู้ถ้าเธอยังไม่ไป

** Nobody knows
มันจะเป็นเช่นไร (ฮา)
ถ้าเธออยู่ใกล้
มีคืนวัน มีเวลา
เดินร่วมทางกันนานกว่านั้น

Nobody knows
หลับตาแล้วฝันตาม (ฮา)
ถึงวันที่สวยงาม
ถ้าเวลาที่ลืมตา
ยังคงมี มีเธอกับฉัน
อยู่ข้างกันคงดี

ขอบคุณทุกนาที
ที่เธอมีให้ฉัน
สวยงามดั่งฝัน
ถึงแม้ฉันนั้นรู้ตัวเมื่อสาย

ขอโทษที่สุดท้าย
กลายเป็นคนทำให้เสียเธอไป
ได้แค่หวังลึกลึกในใจ
ให้เธอโชคดี

* เคยได้พบกับใครคนนึง
นานมาแล้วก็ยังคิดถึง
เราเคยมีความฝัน
ความสุขร่วมกันครั้งนึง
แต่เส้นทางชีวิตที่มี
ขีดไว้ให้แยกจาก
อยากรู้ถ้าเธอยังไม่ไป

** Nobody knows
มันจะเป็นเช่นไร (ฮา)
ถ้าเธออยู่ใกล้ใกล้
มีคืนวัน มีเวลา
เดินร่วมทางกันนานกว่านั้น

Nobody knows
หลับตาแล้วฝันตาม (ฮา)
ถึงวันที่สวยงาม
ถ้าเวลาที่ลืมตา
ยังคงมี มีเธอกับฉัน
อยู่ข้างกันตรงนี้

จะได้พบอะไร
Nobody knows
ไปไกลได้แค่ไหน (เยเย้)

Nobody knows
มันจะเป็นเช่นไร (where all the years go)
ถ้าเธออยู่ใกล้ใกล้
มีคืนวัน มีเวลา
เดินร่วมทางกันนานกว่านั้น

Nobody knows
หลับตาแล้วฝันตาม (where all the years go)
ถึงวันที่สวยงาม
ถ้าเวลาที่ลืมตา
ยังคงมี มีเธอกับฉัน
อยู่ข้างกันคงดี

comment facebook...