คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น - No One Else คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
E
F
Bb
A
Amaj7
Dmaj7
Em
Bm
Dm
F#m
C#m
F#7
A7


Amaj7ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไF#mม่มีดอกไม้ใดที่เจอ

Dmaj7ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารEอยยิ้มของเธอ

Amaj7ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไEmม่เคยมีคืนไA7หนที่ฉัน

จะแDmaj7หงนมองดาวบนC#mฟ้า

GเพราะดวงตาของเEธอนั้นสวยกว่า


Instru : / Amaj7 / F#m / Dmaj7 / E /


Amaj7ยังจำได้ดี วันแรกF#mที่เราได้เจอกัน

Amaj7เธอใส่ชุดขาวรีบเดินมาF#mเพราะกลัวไม่ทัน

Dmaj7และก็ไม่รู้ตอนไหนหรือEเกิดขึ้นเมื่อไร

Bmรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่Eรักทั้งหมดใจ


Amaj7ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไF#mม่มีดอกไม้ใดที่เจอ

Dmaj7ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารEอยยิ้มของเธอ

Amaj7ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไF#mม่เคยมีคืนไหน

ที่ฉันจะแDmaj7หงนมองดาวบนC#mฟ้า

BmเพราะดวงตาของเEธอนั้นสวยกว่า


C#mไม่เคยจะคิดว่ามันจะF#7เกิดขึ้นกับฉัน

อยากขอบBmคุณเรื่องดีและร้าย

ที่ทำให้เEราได้พบกัน

ต่อจากC#mนี้เพลงรักทุกเพลง

มันจะเป็นF#7ของเธอเท่านั้น

เธอเท่าBmนั้น เธอเท่าC#mนั้น เธอเท่าEนั้น


Instru : / F / Dm / Bb / C /
           / G / Em / C / F E /C#mไม่เคยจะคิดว่ามันจะF#7เกิดขึ้นกับฉัน

อยากขอบBmคุณเรื่องดีและร้าย

ที่ทำให้เEราได้พบกัน

ต่อจากC#mนี้เพลงรักทุกเพลง

มันจะเป็นF#7ของเธอเท่านั้น

เธอเท่าBmนั้น เธอเท่าC#mนั้น เธอเท่าEนั้น


Amaj7ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไF#mม่มีดอกไม้ใดที่เจอ

Dmaj7ที่จะสวยงาม C#mที่จะงดงาม เท่ารEอยยิ้มของเธอ

Amaj7ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไF#mม่เคยมีคืนไหน

ที่ฉันจะแDmaj7หงนมองดาวบนC#mฟ้า

Eเพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า


Bmตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไC#mม่มีดอกไม้ใดที่เจอ

F#mที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารEอยยิ้มของเธอ

C#mตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ Emก็ไม่เคยมีคืนไAหน

ที่ฉันจะแDmaj7หงนมองดาวบนC#mฟ้า

GเพราะดวงตาขอEงเธอนั้นสวยกว่า


Instru : / E / E / E / E /


Amaj7ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไF#mม่มีดอกไม้ใดที่เจอ

Dmaj7ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารEอยยิ้มของเธอ

Amaj7ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไF#mม่เคยมีคืนไหน

ที่ฉันจะแDหงนมองดาวบนC#mฟ้า

GเพราะดวงตาของเEธอนั้นสวยกว่า


Instru : / D C#m / Bm E /


Amaj7ยังจำได้ดีวันแรกDmที่เราได้เจอกัน


Instru : / Amaj7 /

เนื้อเพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น - No One Else

ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า

ยังจำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกัน
เธอใส่ชุดขาวรีบเดินมาเพราะกลัวไม่ทัน
และก็ไม่รู้ตอนไหนหรือเกิดขึ้นเมื่อไร
รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รักทั้งหมดใจ

ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า

ไม่เคยจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉัน
อยากขอบคุณเรื่องดีและร้ายที่ทำให้เราได้พบกัน
ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงมันจะเป็นของเธอเท่านั้น
เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น

ไม่เคยจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉัน
อยากขอบคุณเรื่องดีและร้ายที่ทำให้เราได้พบกัน
และต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงมันจะเป็นของเธอเท่านั้น
เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า

ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า

ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า

ยังจำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกัน

comment facebook...