คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ตัวร้าย - ออยเลอร์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
B
E
C#m
G#m
Bbdim

Intro : / C#m B / A B /
         / C#m B / A B /
         / C#m B / A E /
         / C#m G#m / A B /C#mไผสิวา G#mแมนไผสิเว้า

ว่าAเฮาเป็นคนหลายEใจ

แมนC#mไผสิฮู้ความG#mจริงข้างใน

ว่าAเป็นจังได้ บ่มีไผมองBเห็น


* เลิกC#mลาทุกครั้ง ถูกG#mมองว่าร้าย

เป็นAคนทําลายหัวEใจ

C#mทุกๆความเจ็บ เก็บไว้G#mเพียงในใจ

บ่จําAเป็นต้องอธิบาย บ่มีไผมองBเห็น

บ่มีไผเจ็บแทน..


** ถูกC#mมองว่าเป็นตัวร้าย ทั้งที่สุดG#mท้ายถูกเขาย่ำยี

จริงC#mจังก็เจ็บทุกที ทั้งที่แสนดีG#mบ่มีไผเห็น

ต้องยอมAรับกับสิ่งที่เป็น ให้คนBเห็นว่าเป็นตัวร้าย

จริงC#mจังก็เจ็บทุกครั้ง พอตั้งความG#mหวังก็พังทุกที

คิดว่าC#mเจอความรักครั้งนี้ เป็นรักG#mที่ดี คือรักสุดท้าย

ยังบ่Aม้มคําว่าเสียใจ ต้องยอมรับBกับบทตัวร้าย

ทั้งที่AใจถูกเขาทําBร้าย คงทําได้แค่ปล่อย..


Instru : / C#m B / Bbdim /
           / C#m B / A B /
           / C#m / B / Bbdim / A B /* เลิกC#mลาทุกครั้ง ถูกG#mมองว่าร้าย

เป็นAคนทําลายหัวEใจ

C#mทุกๆความเจ็บ เก็บไว้G#mเพียงในใจ

บ่จําAเป็นต้องอธิบาย บ่มีไผมองBเห็น

บ่มีไผเจ็บแทน..


** ถูกC#mมองว่าเป็นตัวร้าย ทั้งที่สุดG#mท้ายถูกเขาย่ำยี

จริงC#mจังก็เจ็บทุกที ทั้งที่แสนดีG#mบ่มีไผเห็น

ต้องยอมAรับกับสิ่งที่เป็น ให้คนBเห็นว่าเป็นตัวร้าย

จริงC#mจังก็เจ็บทุกครั้ง พอตั้งความG#mหวังก็พังทุกที

คิดว่าC#mเจอความรักครั้งนี้ เป็นรักG#mที่ดี คือรักสุดท้าย

ยังบ่Aม้มคําว่าเสียใจ ต้องยอมรับBกับบทตัวร้าย

ทั้งที่AใจถูกเขาทําBร้าย คงทําได้แค่ปล่อย..


จริงC#mจังก็เจ็บทุกครั้ง พอตั้งความG#mหวังก็พังทุกที

คิดว่าC#mเจอความรักครั้งนี้ เป็นรักG#mที่ดี คือรักสุดท้าย

ยังบ่Aม้มคําว่าเสียใจ ต้องยอมBรับกับบทตัวร้าย

ทั้งที่AใจถูกเขาทําBร้าย.. คงทําได้แค่ปล่อย..


Outro : / C#m B / A E /
           / C#m B / A / B / C#m /

เนื้อเพลง ตัวร้าย - ออยเลอร์

ไผสิวา แมนไผสิเว้า
ว่าเฮาเป็นคนหลายใจ
แมนไผสิฮู้ความจริงข้างใน
ว่าเป็นจังได้ บ่มีไผมองเห็น

* เลิกลาทุกครั้ง ถูกมองว่าร้าย
เป็นคนทําลายหัวใจ
ทุกๆความเจ็บ เก็บไว้เพียงในใจ
บ่จําเป็นต้องอธิบาย บ่มีไผมองเห็น
บ่มีไผเจ็บแทน

** ถูกมองว่าเป็นตัวร้าย ทั้งที่สุดท้ายถูกเขาย่ำยี
จริงจังก็เจ็บทุกที ทั้งที่แสนดีบ่มีไผเห็น
ต้องยอมรับกับสิ่งที่เป็น ให้คนเห็นว่าเป็นตัวร้าย

จริงจังก็เจ็บทุกครั้ง พอตั้งความหวังก็พังทุกที
คิดว่าเจอความรักครั้งนี้ เป็นรักที่ดี คือรักสุดท้าย
ยังบ่ม้มคําว่าเสียใจ ต้องยอมรับกับบทตัวร้าย
ทั้งที่ใจถูกเขาทําร้าย คงทําได้แค่ปล่อย

* เลิกลาทุกครั้ง ถูกมองว่าร้าย
เป็นคนทําลายหัวใจ
ทุกๆความเจ็บ เก็บไว้เพียงในใจ
บ่จําเป็นต้องอธิบาย บ่มีไผมองเห็น
บ่มีไผเจ็บแทน

** ถูกมองว่าเป็นตัวร้าย ทั้งที่สุดท้ายถูกเขาย่ำยี
จริงจังก็เจ็บทุกที ทั้งที่แสนดีบ่มีไผเห็น
ต้องยอมรับกับสิ่งที่เป็น ให้คนเห็นว่าเป็นตัวร้าย

จริงจังก็เจ็บทุกครั้ง พอตั้งความหวังก็พังทุกที
คิดว่าเจอความรักครั้งนี้ เป็นรักที่ดี คือรักสุดท้าย
ยังบ่ม้มคําว่าเสียใจ ต้องยอมรับกับบทตัวร้าย
ทั้งที่ใจถูกเขาทําร้าย คงทําได้แค่ปล่อย

จริงจังก็เจ็บทุกครั้ง พอตั้งความหวังก็พังทุกที
คิดว่าเจอความรักครั้งนี้ เป็นรักที่ดี คือรักสุดท้าย
ยังบ่ม้มคําว่าเสียใจ ต้องยอมรับกับบทตัวร้าย
ทั้งที่ใจถูกเขาทําร้าย คงทําได้แค่ปล่อย

comment facebook...