คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ดีไม่พอหรือเธอไม่รัก (No Good or Not Enough) - PURE ft. SARAN คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
D
A
Em
Dm
Am
Bm
F#m
D7


ที่บอกฉันดีไม่CพอหรือเธอไEmม่ได้รัก

แค่บอกฉันมาตรงAmตรง ถ้าเธอจะต้องการเขามากกว่า


Instru : / Dm Em / Am Em / Am G /


Cฉันทำอะไรเธอก็ไม่Emพอใจ

Dmไม่ว่าสิ่งใดไม่เคCยดีสำหรับเธอ

ตั้งแต่เFขาเข้ามาเธอEmก็ไม่เห็นAmค่า

อยากจDmะถามเธออีกสัGกครั้ง


* ถ้าคนมันDmรักทำยังไงก็Gรัก

ไม่ต้องมาพยEmายามให้มันเหนื่Amอยใจ

แต่ฉันคDmงไม่มีวันเรานั้นฉันคงD7ได้แค่ฝันเท่านั้G


** ที่บอกฉันดีไม่Cพอหรือเธอไม่ได้Emรัก

แค่บอกฉันมาตรงตAmรง ถ้าเธอจะต้องGการเขามากกว่า

F ถ้าไม่ได้รัก ทำไมไม่EmบอกฉันมAm

ปล่อยให้Dmฉันรอเพื่ออะไร ถ้าGรู้ว่าเธอกับเขาจะได้รักกัน


ให้เลิกคิดมากไม่ไDmด้ ก็เพราะว่าใจไม่ว่าง

Emในวันที่ผมรู้สึกเศAmร้า ผมจะปรึกษากับใEmครได้บ้าง

เคยอยากจะจบชีวิตDm แต่ว่าหัวใจผมยังไม่กEmล้า

เพราะเธอเคยเป็นทั้งหมดของชีAmวิต

และก็เป็นสิ่งเดียวที่ผมนEmั้นเคยให้ค่า

และมากกว่าสิ่งอื่Dmนใด (อยากรู้ว่าเธอรู้สึกไง)

ตอนเห็นน้ำตาผมGไหล (ตอนนั้นเป็นความรู้สึกใด)

และเธอเคยรักผมไDmหม (เธอมาทำให้ผมสะอึกใจ)

เธอแคร์เพียงแค่ตัวGเอง แจ่ไม่เคยจะแคร์ความรู้สึกใคร

เธอบอกผมดีไม่พDmอ เธอทำให้ผมใจคอไม่ดี

สักวันผมจะต้องดีให้Gพอ ให้เธอจับตาและมองให้ดี

คนใหม่หน่ะเธอดันมีไม่รEmอ ขณะที่ผมยังยอมไม่มี

ความรักไม่ใช่แผ่นซีดีให้Amกลอ หรือรถของเล่นที่ลองได้ฟรี และ

ผมเคยรักเดีDmยว แต่ว่าโดนหักหลัง

ความรู้สึกไม่หลุดรEmอด เพราะยังโดนกักAmขัง

ผนังกำแพงที่บ้าDmนผมเคยเอาหมัดฝัง

และสิ่งแย่ๆ กับเรื่องแย่ๆG ทั้งหมดทั้งปวง

มันเหมาะๆสำหรับฉัน ยินดีถ้าเธอจะตัดฉัน


ถ้าเธอDmไม่ได้รักให้บอกฉันEmมา จะได้เFตรียมตัวGเตรียมหัCวใจ

ฉันDmจะได้ไปจาGกเธอ


** ที่บอกฉันดีไม่Cพอหรือเธอไม่ได้Emรัก

แค่บอกฉันมาตรงตAmรง ถ้าเธอจะต้องGการเขามากกว่า

F ถ้าไม่ได้รัก ทำไมไม่EmบอกฉันมAm

ปล่อยให้Dmฉันรอเพื่ออะไร ถ้าGรู้ว่าเธอกับเขาจะได้รักกัน


Instru : / F / Em / Dm / G / G / A /


** ที่บอกฉันดีไม่พDอหรือเธอไม่ได้รักF#m

แค่บอกฉันมาตรงตรงBm ถ้าเธอจะต้องกAารเขามากกว่า

G ถ้าไม่ได้รัก ทำไมไม่บF#mอกฉันมาBm

ปล่อยให้Emฉันรอเพื่ออะไร ถ้าAรู้ว่าเธอกับเขาจะได้รักกัน


Outro : / Em F#m / Bm F#m /
           / Em F#m / Bm A /

เนื้อเพลง ดีไม่พอหรือเธอไม่รัก (No Good or Not Enough) - PURE ft. SARAN

ที่บอกฉันดีไม่พอหรือเธอไม่ได้รัก
แค่บอกฉันมาตรงตรง ถ้าเธอจะต้องการเขามากกว่า

ฉันทำอะไรเธอก็ไม่พอใจ
ไม่ว่าสิ่งใดไม่เคยดีสำหรับเธอ
ตั้งแต่เขาเข้ามาเธอก็ไม่เห็นค่า
อยากจะถามเธออีกสักครั้ง

* ถ้าคนมันรักทำยังไงก็รัก
ไม่ต้องมาพยายามให้มันเหนื่อยใจ
แต่ฉันคงไม่มีวันเรานั้นฉันคงได้แค่ฝันเท่านั้น

** ที่บอกฉันดีไม่พอหรือเธอไม่ได้รัก
แค่บอกฉันมาตรงตรง ถ้าเธอจะต้องการเขามากกว่า
ถ้าไม่ได้รัก ทำไมไม่บอกฉันมา
ปล่อยให้ฉันรอเพื่ออะไร ถ้ารู้ว่าเธอกับเขาจะได้รักกัน

ให้เลิกคิดมากไม่ได้ ก็เพราะว่าใจไม่ว่าง
ในวันที่ผมรู้สึกเศร้า ผมจะปรึกษากับใครได้บ้าง
เคยอยากจะจบชีวิต แต่ว่าหัวใจผมยังไม่กล้า
เพราะเธอเคยเป็นทั้งหมดของชีวิต
และก็เป็นสิ่งเดียวที่ผมนั้นเคยให้ค่า

และมากกว่าสิ่งอื่นใด (อยากรู้ว่าเธอรู้สึกไง)
ตอนเห็นน้ำตาผมไหล (ตอนนั้นเป็นความรู้สึกใด)
และเธอเคยรักผมไหม (เธอมาทำให้ผมสะอึกใจ)
เธอแคร์เพียงแค่ตัวเอง แจ่ไม่เคยจะแคร์ความรู้สึกใคร

เธอบอกผมดีไม่พอ เธอทำให้ผมใจคอไม่ดี
สักวันผมจะต้องดีให้พอ ให้เธอจับตาและมองให้ดี
คนใหม่หน่ะเธอดันมีไม่รอ ขณะที่ผมยังยอมไม่มี
ความรักไม่ใช่แผ่นซีดีให้กลอ หรือรถของเล่นที่ลองได้ฟรี
และ
ผมเคยรักเดียว แต่ว่าโดนหักหลัง
ความรู้สึกไม่หลุดรอด เพราะยังโดนกักขัง
ผนังกำแพงที่บ้านผมเคยเอาหมัดฝัง

และสิ่งแย่ๆ กับเรื่องแย่ๆ ทั้งหมดทั้งปวง
มันเหมาะๆสำหรับฉัน ยินดีถ้าเธอจะตัดฉัน

ถ้าเธอไม่ได้รักให้บอกฉันมา จะได้เตรียมตัวเตรียมหัวใจ
ฉันจะได้ไปจากเธอ

comment facebook...