คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ดาว - Pause คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
A
G
Fmaj7
Em
Am
Em7
Dm7
Am7

Intro : / C / Em Am / Dm7 / G / (2 Times)


หากCคืนนี้ มีดาวอยู่ล้Em7านดวง 

ฉันDm7ขอได้ไหมสักดวงหนึ่ง ช่วยGฟังฉันที

เพราะว่าCคืนนี้ ฉันมีเรื่องร้Em7อนใจ

อยากอธิษฐDm7านและขอดวงดาวให้ ช่วยGฉันสักที..


 * เนื่องจากตEm7อนนี้ฉันรู้สึก จิตAmใจมันอ่อนไหว

    อยากจะDm7รู้ว่าเขาเป็นยังไง จากGคำพูดวันนี้


 ** เพราะฉันเพิ่งบEm7อก   รัAmกไป และเDm7ขา

     ก็GรับฟังทุกอEm7ย่าง ทุกถ้AmอยคำเหมือนคDm7วามฝัน

     แต่Gฉันเองก็ไม่Em7อาจ  แAmน่ใจ ว่าพDm7รุ่งนี้

     เรื่องGของเราจะEm7สุข หรือแAmสนเศร้า

     จึงวDm7อนขอดาวให้Gช่วยบอกที..

Instru : / C / Em Am / Dm7 / G /


หากCตัวเขามีใจให้Em7ฉันจริง 

ฉันDm7ขอได้ไหมให้ทุกสิ่งเป็นGจริงเรื่อยไป

ต่อจากCวันนี้ เขามีแต่Em7ฉันในหัวใจ

จึงอธิษDm7ฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยGฉันสักที..


 * เนื่องจากตEm7อนนี้ฉันรู้สึก จิตAmใจมันอ่อนไหว

    อยากจะDm7รู้ว่าเขาเป็นยังไง จากGคำพูดวันนี้


 ** เพราะฉันเพิ่งบEm7อก   รัAmกไป และเDm7ขา

     ก็GรับฟังทุกอEm7ย่าง ทุกถ้AmอยคำเหมือนคDm7วามฝัน

     แต่Gฉันเองก็ไม่Em7อาจ  แAmน่ใจ ว่าพDm7รุ่งนี้

     เรื่องGของเราจะEm7สุข หรือแAmสนเศร้า

     จึงวDm7อนขอดาวให้Gช่วยบอก..


ช่วยบอกให้ฉันไFmaj7ด้รู้..   ให้Em7มั่นใจ  

Dm7ารรอคอยมันAยากเกินทนไหว

ได้โFmaj7ปรดช่วยบอกฉัน และEm7ตอบหน่อยได้ไหม

Dm7รุ่งนี้เขากับฉัน Gนั้นจะเป็นอย่างไร


 ** เพราะฉันเพิ่งบEm7อก   รัAmกไป และเDm7ขา

     ก็GรับฟังทุกอEm7ย่าง ทุกถ้AmอยคำเหมือนคDm7วามฝัน

     แต่Gฉันเองก็ไม่Em7อาจ  แAmน่ใจ ว่าพDm7รุ่งนี้

     เรื่องGของเราจะEm7สุข หรือแAmสนเศร้า

     จึงวDm7อนขอดาวให้Gช่วยบอกที..

Outro : / C / Em Am / Dm7 / G / (2 Times) / C /

เนื้อเพลง ดาว - Pause

หากคืนนี้มีดาวอยู่ล้านดวง
ฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่งช่วยฟังฉันที
เพราะว่าคืนนี้ฉันมีเรื่องร้อนใจ
อยากอธิษฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที..

* เนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึก จิตใจมันอ่อนไหว
อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไง จากคำพูดวันนี้

** เพราะฉันเพิ่งบอก รักไป และเขา
ก็รับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเหมือนความฝัน
แต่ฉันเองก็ไม่อาจ แน่ใจ ว่าพรุ่งนี้
เรื่องของเราจะสุขหรือแสนเศร้า
จึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกที..

หากตัวเขามีใจให้ฉันจริง
ฉันขอได้ไหมให้ทุกสิ่งเป็นจริงเรื่อยไป
ต่อจากวันนี้เขามีแต่ฉันในหัวใจ
จึงอธิษฐานและของดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที..

* เนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึก จิตใจมันอ่อนไหว
อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไง จากคำพูดวันนี้

** เพราะฉันเพิ่งบอก รักไป และเขา
ก็รับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเหมือนความฝัน
แต่ฉันเองก็ไม่อาจ แน่ใจ ว่าพรุ่งนี้
เรื่องของเราจะสุขหรือแสนเศร้า
จึงวอนขอดาวให้ช่วยบอก..

ช่วยบอกให้ฉันได้รู้ ให้มั่นใจ
การรอคอยมันยากเกินทนไหว
ได้โปรดช่วยบอกฉัน และตอบหน่อยได้ไหม
พรุ่งนี้เขากับฉัน นั้นจะเป็นอย่างไร

** เพราะฉันเพิ่งบอก รักไป และเขา
ก็รับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเหมือนความฝัน
แต่ฉันเองก็ไม่อาจ แน่ใจ ว่าพรุ่งนี้
เรื่องของเราจะสุขหรือแสนเศร้า
จึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกที..

comment facebook...