คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ดวงตา (Eyes) - Patrickananda คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


D
A
Em
Bm


ไม่เคยDคิด.. ว่าBmชีวิตจะมีโอกาสได้ใกล้Emชิด

สิ่งมีที่ชีAวิตที่เรียกว่าเธอคDนนี้..  Bm

ฉันนั้นEmโชคดี..    A


ไม่เคยDคิด ว่าคนอย่างBmฉันจะมีโอกาสได้พบEmเจอ

คนดีๆ อย่างเธอคนที่เAข้าใจ

ไม่ว่าฉันจะเป็นอย่างไร เธอนั้Dนรู้

ว่าฉันคงอยู่ไม่ไหว girl you Bmknow

That I would never could survive

WithEmout you.. withAout you..


* แต่เมื่อฉันมDองเข้าไปในดวงBmตา

ทุกสิ่งที่เลวEmร้าย มีเธอคอยประคอง

Aละบอกกับฉันว่า..

ให้ฉันมDองเข้าไปในดวงBmตา

ก่อนทุกสิ่งดับสEmลาย แค่เรามีกันวันสุดAท้าย

ขออยู่ข้างเธอ..ก็พอ


Instru : / D / (2Time)


ไม่เคยDคิด ว่าหนึ่งBmชีวิตจะมีโอกาสได้รักEmเธอ

คนดีๆอย่างเธอ คนที่Aเข้าใจ

รักของเราสำคัญแค่ไหน เธอนั้Dนรู้

ว่าฉันคงอยู่ไม่ไหว girl you Bmknow that

I would never could survive

withEmout you.. withAout you..


แต่หลายDสิ่งหลายอย่าง ฉันไม่เคยได้พูดไป

เพียงแค่Bmมอง เธอเองก็คงจะพอรู้

ไม่เคยคิดEmเลยว่ารักกับเธอขนาดนี้

แต่ว่าในวันAนี้ขอแค่เธอขอเพียงคนเดียว


* แต่เมื่อฉันมDองเข้าไปในดวงBmตา

ทุกสิ่งที่เลวEmร้าย มีเธอคอยประคอง

Aละบอกกับฉันว่า..

ให้ฉันมDองเข้าไปในดวงBmตา

ก่อนทุกสิ่งดับสEmลาย แค่เรามีกันวันสุดAท้าย

ขออยู่ข้างเธอ..ก็พอ


Instru : / D / Bm / Em / A /
            / D / Bm /ก่อนทุกสิ่งดับสEmลาย แค่เรามีกันวันสุดAท้าย

ขออยู่ข้างเธอ..ก็Dพอ

เนื้อเพลง ดวงตา (Eyes) - Patrickananda

ไม่เคยคิด ว่าชีวิตจะมีโอกาสได้ใกล้ชิด
สิ่งมีที่ชีวิตที่เรียกว่าเธอคนนี้
ฉันนั้นโชคดี..

ไม่เคยคิด ว่าคนอย่างฉันจะมีโอกาสได้พบเจอ
คนดีๆอย่างเธอคนที่เข้าใจ
ไม่ว่าฉันจะเป็นอย่างไรเธอนั้นรู้
ว่าฉันคงอยู่ไม่ไหว girl you know
That I would never could survive
Without you.. without you..

* แต่เมื่อฉันมองเข้าไปในดวงตา
ทุกสิ่งที่เลวร้าย มีเธอคอยประคอง
และบอกกับฉันว่า..
ให้ฉันมองเข้าไปในดวงตา
ก่อนทุกสิ่งดับสลาย แค่เรามีกันวันสุดท้าย
ขออยู่ข้างเธอ..ก็พอ

ไม่เคยคิด ว่าหนึ่งชีวิตจะมีโอกาสได้รักเธอ
คนดีๆอย่างเธอ คนที่เข้าใจ
รักของเราสำคัญแค่ไหน เธอนั้นรู้
ว่าฉันคงอยู่ไม่ไหว girl you know that
I would never could survive
without you.. without you..

แต่หลายสิ่งหลายอย่างฉันไม่เคยได้พูดไป
เพียงแค่มอง เธอเองก็คงจะพอรู้
ไม่เคยคิดเลยว่ารักกับเธอขนาดนี้
แต่ว่าในวันนี้ขอแค่เธอขอเพียงคนเดียว

* แต่เมื่อฉันมองเข้าไปในดวงตา
ทุกสิ่งที่เลวร้าย มีเธอคอยประคอง
และบอกกับฉันว่า..
ให้ฉันมองเข้าไปในดวงตา
ก่อนทุกสิ่งดับสลาย แค่เรามีกันวันสุดท้าย
ขออยู่ข้างเธอ..ก็พอ

ก่อนทุกสิ่งดับสลาย แค่เรามีกันวันสุดท้าย
ขออยู่ข้างเธอ..ก็พอ

comment facebook...