คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ช้ำแล้วช้ำเล่า - พั้นช์ วรกาญจน์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
D
E
F#m

Intro : / F#m E / D / (2Time)
          / A E / D / (2Time)Aช้ำแล้วก็ช้ำมันเข้าไD

ใจจะขาดแAล้ว แล้วก็ไม่เหDลือใคร

Aซ้ำแล้วก็ซ้ำมันอยู่Dร่ำไป

ไม่มีAวันใด ที่จะไม่เEสียใจ


ดั่งพDายุที่ถาโถมมาที่หาดทรAาย

คลD้ายรักร้ายๆที่เวียนวนเAข้ามา

F#mันคืนที่จมอยู่กับนE้ำตา

เมื่อไรจะผ่านDพ้น ยังไEม่รู้เลย


* ได้แต่หF#mวัง   Eสัก   Dวัน

ฉันจะเดินข้Aามมันไป ไม่ทุกข์Eทรมาน

ได้แต่หF#mวัง   Eสัก   Dคน

ที่เขาพร้อมช่Aวยเยียวยา ใจEที่ล้ามานาน

เผื่อจะเDจอสักคนที่จะไม่จEากกัน สักวันนึง


Instru : / F#m / D / F#m / E /


Aช้ำแล้วก็ช้ำไม่เป็นไD

ใจจะยอมAรับ แม้มันต้องเสDียใจ

Aซ้ำแล้วก็ซ้ำฉันจะเDข้าใจ

อยู่กับคAวามจริง คิดว่าไม่Eถึงตาย


Dห้พายุที่ถาโถมมาที่หาAดทราD

พัดรักร้ายๆให้พ้นไปAสักที

F#mอคอยคืนวันที่มันแEสนดี

แค่เพียงยังไDม่รู้ รอถึงเมื่Eอไร


Instru : / F#m E / D / (4Time) / D /


* ได้แต่หF#mวัง   Eสัก   Dวัน

ฉันจะเดินข้Aามมันไป ไม่ทุกข์Eทรมาน

ได้แต่หF#mวัง   Eสัก   Dคน

ที่เขาพร้อมช่Aวยเยียวยา ใจEที่ล้ามานาน

เผื่อจะเDจอสักคนที่จะไม่จEากกัน สักวันนึง


คนที่F#mรัก   Eฉัน   Dจริง

หรือฉันขอมAากเกินไป

หรือเขาไEม่มีจริง


ได้แต่หF#mวัง   Eสัก   Dวัน

ฉันจะเดินข้Aามมันไป ไม่ทุกข์Eทรมาน

ได้แต่หF#mวัง   Eสัก   Dคน

ที่เขาพร้อมช่Aวยเยียวยา ใจEที่ล้ามานาน

เผื่อจะเDจอสักคนที่จะไม่จEากกัน สักวันนึง

เผื่อจะDมีสักคน ที่จะไม่Eทิ้งกัน สักวันนึ่ง


Outro : / F#m / D / F#m / D / A /

เนื้อเพลง ช้ำแล้วช้ำเล่า - พั้นช์ วรกาญจน์

ช้ำแล้วก็ช้ำมันเข้าไป
ใจจะขาดแล้ว แล้วก็ไม่เหลือใคร
ซ้ำแล้วก็ซ้ำมันอยู่ร่ำไป
ไม่มีวันใด ที่จะไม่เสียใจ

ดั่งพายุที่ถาโถมมาที่หาดทราย
คล้ายรักร้ายๆที่เวียนวนเข้ามา
วันคืนที่จมอยู่กับน้ำตา
เมื่อไรจะผ่านพ้น ยังไม่รู้เลย

* ได้แต่หวังสักวัน
ฉันจะเดินข้ามมันไป ไม่ทุกข์ทรมาน
ได้แต่หวังสักคน
ที่เขาพร้อมช่วยเยียวยา ใจที่ล้ามานาน
เผื่อจะเจอสักคนที่จะไม่จากกัน สักวันนึง

ช้ำแล้วก็ช้ำไม่เป็นไร
ใจจะยอมรับ แม้มันต้องเสียใจ
ซ้ำแล้วก็ซ้ำฉันจะเข้าใจ
อยู่กับความจริง คิดว่าไม่ถึงตาย

ให้พายุที่ถาโถมมาที่หาดทราย
พัดรักร้ายๆให้พ้นไปสักที
รอคอยคืนวันที่มันแสนดี
แค่เพียงยังไม่รู้ รอถึงเมื่อไร

* ได้แต่หวังสักวัน
ฉันจะเดินข้ามมันไป ไม่ทุกข์ทรมาน
ได้แต่หวังสักคน
ที่เขาพร้อมช่วยเยียวยา ใจที่ล้ามานาน
เผื่อจะเจอสักคนที่จะไม่จากกัน สักวันนึง

คนที่รักฉันจริง
หรือฉันขอมากเกินไป
หรือเขาไม่มีจริง

ได้แต่หวังสักวัน
ฉันจะเดินข้ามมันไป ไม่ทุกข์ทรมาน
ได้แต่หวังสักคน
ที่เขาพร้อมช่วยเยียวยา ใจที่ล้ามานาน
เผื่อจะเจอสักคนที่จะไม่จากกัน
เผื่อจะมีสักคน ที่จะไม่ทิ้งกัน สักวันนึ่ง

comment facebook...