คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้น - WeiWei Han คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G#
C#
F#
A
B
E
D
F#m
G#m
Am
Bm

Intro : / E B / A / F#m G#m / A /


E อีกแล้ว ที่เBmห็นเธอพร้อมกับAช่อดอกไม้

F#mกับคำที่พูG#mดประจำ Aดีกันนะเธอ

E อีกครั้ง ที่ฉBันก็เริ่มอ่อนใAจเหมือนเคย

F#mหนักใจทุกคG#mรั้งที่เห็นเธAอพยายาม

* ฉันก็ยังF#mรักเธออยู่ และก็ยังคG#mิดถึงอยู่

แต่จำเป็Dนต้องให้เธอรู้ ว่าในBวันนี้


** ฉันไม่ไEด้รักเธอขนาดนั้น

Bากจนพอที่ฉัน ลืมว่าวันF#mนั้นเธอทำอะไร

ที่ทำให้Aฉันนั้นต้องเสียใจ

ฉันไม่ไEด้รักเธอขนาดนั้น

Bากจนพอที่G#mฉัน เสี่ยงเอาหัวใF#mจที่เธอทำพัง

เพิ่งซ่อมมันหAายไม่นาน ไปBซ้ำให้พังเหมือนเดิม


E ขอบคุณเรื่Bองราวดีๆ ที่เAคยให้ฉัน

F#mถึงแม้ว่าเรื่อG#mงเสียใจจะAมีมากกว่า


* ฉันก็ยังF#mรักเธออยู่ และก็ยังคG#mิดถึงอยู่

แต่จำเป็Dนต้องให้เธอรู้ ว่าในBวันนี้


** ฉันไม่ไEด้รักเธอขนาดนั้น

Bากจนพอที่ฉัน ลืมว่าวันF#mนั้นเธอทำอะไร

ที่ทำให้Aฉันนั้นต้องเสียใจ

ฉันไม่ไEด้รักเธอขนาดนั้น

Bากจนพอที่G#mฉัน เสี่ยงเอาหัวใF#mจที่เธอทำพัง

เพิ่งซ่อมมันหAายไม่นาน ไปBซ้ำให้พังเหมือนEเดิม


Aขอบใจที่เห็นว่าเธAmอยังพยายาม (เธอยังพยายาม)

G#mจะยื้อให้เราได้กC#ลับมาเป็นเหมือนเก่า

แต่ช่วยF#mฟังฉันพูดให้ดี

ฉันพอแBล้ว..


ฉันไม่ไEด้รักเธอขนาดนั้น..B

        F#m         G#m         A

ฉันไม่ไEด้รักเธอขนาดนั้น..B

จนลืมว่าเF#mธอทำฉันG#mเสียใจ..B


ฉันไม่ไF#ด้รักเธอขนาดนั้น

มาC#กจนพอที่ฉัน ลืมว่าวันนั้นเธG#mอทำอะไร

ที่ทำให้ฉันนBั้นต้องเสียใจ

ฉันไม่ไF#ด้รักเธอขนาดนั้น

มาC#กจนพอที่ฉันAm เสี่ยงเอาหัวใจG#mที่เธอทำพัง

เพิ่งซ่อมมันหBายไม่นาน ไปC#ซ้ำให้พังเหมือนเF#ดิม    C#/F

G#mฉันยังรักเBธออยู่

แต่ไม่ไF#ด้รักเธอC#m..  ขนาG#mดนั้น..     A       B       C#

เนื้อเพลง ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้น - WeiWei Han

ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้น - WeiWei Han
โปรดิวเซอร์ : ปณิธิ เลิศอุดมธนา
คำร้อง/ ทำนอง : ปณิธิ เลิศอุดมธนา
เรียบเรียง : พงษธร เจนนันทขจร
Guitars : จิตวินต์ แสงเดือน
Bass : อภิเณษ ปูรณัน
Chorus : เหวย เหวย ฮัน/ ปณิธิ เลิศอุดมธนา
Vocals Editing : เสกสรรค์ ปานประทีป
Mixed & Mastered : ระวี กังสนารักษ์

อีกแล้ว ที่เห็นเธอพร้อมกับช่อดอกไม้
กับคำที่พูดประจำ ดีกันนะเธอ
อีกครั้ง ที่ฉันก็เริ่มอ่อนใจเหมือนเคย
หนักใจทุกครั้งที่เห็นเธอพยายาม

* ฉันก็ยังรักเธออยู่ และก็ยังคิดถึงอยู่
แต่จำเป็นต้องให้เธอรู้ ว่าในวันนี้

** ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้น
มากจนพอที่ฉัน ลืมว่าวันนั้นเธอทำอะไร
ที่ทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้น
มากจนพอที่ฉัน เสี่ยงเอาหัวใจที่เธอทำพัง
เพิ่งซ่อมมันหายไม่นาน ไปซ้ำให้พังเหมือนเดิม

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ที่เคยให้ฉัน
ถึงแม้ว่าเรื่องเสียใจจะมีมากกว่า

* ฉันก็ยังรักเธออยู่ และก็ยังคิดถึงอยู่
แต่จำเป็นต้องให้เธอรู้ ว่าในวันนี้

** ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้น
มากจนพอที่ฉัน ลืมว่าวันนั้นเธอทำอะไร
ที่ทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้น
มากจนพอที่ฉัน เสี่ยงเอาหัวใจที่เธอทำพัง
เพิ่งซ่อมมันหายไม่นาน ไปซ้ำให้พังเหมือนเดิม

ขอบใจที่เห็นว่าเธอยังพยายาม (เธอยังพยายาม)
จะยื้อให้เราได้กลับมาเป็นเหมือนเก่า
แต่ช่วยฟังฉันพูดให้ดี
ฉันพอแล้ว..
ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้น
ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้น
จนลืมว่าเธอทำฉันเสียใจ..

ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้น
มากจนพอที่ฉัน ลืมว่าวันนั้นเธอทำอะไร
ที่ทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ฉันไม่ได้รักเธอขนาดนั้น
มากจนพอที่ฉัน เสี่ยงเอาหัวใจที่เธอทำพัง
เพิ่งซ่อมมันหายไม่นาน ไปซ้ำให้พังเหมือนเดิม

ฉันยังรักเธออยู่
แต่ไม่ได้รักเธอ..ขนาดนั้น..

comment facebook...