คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ฉันเดินทางเพื่อมาพบเธอ - COCKTAIL คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
E
Em
Bm
Am
B7
D/F#

Intro : / C D / Em / C D / E /


ผ่Cานมานานจากวันที่Dเราไกล

หัวEmใจฉันยังไม่ไกลเธอ

Cวามทรงจำครั้งแรกเมื่อDพบเธอ

อยู่ในใGจฉัน ยังจำได้เสมอ


แต่Emเธอ จะDลืมกันแล้วหCรือเปล่า   D

ผ่านไปEmนาน จะDมีใครแล้วหCรือเปล่า

Amหวังว่าเธอBmยังอยู่ แค่อยากCรู้สบายDดีไหม

และชีCวิตของเธอวันนี้เป็นCmไง


* Gฉันเดินทางเพื่อมาพบเDธอ

ฉันเพียงต้องการได้Emเจอ

ได้เDห็นหน้าเธอแค่Cนั้น ไม่เป็นไร

Gฉันเพียงแค่อยากเก็บเรื่องB7ราว

เก็บรอยยิ้มเอาEmไว้ ให้Dลึก ลงA7/C#ไป

เผื่อสุดAmท้ายถ้าเราไม่ไCด้เจอDกัน อีกต่อไป


Instru : / G / C / G / C /


Amปรียบเธอดั่งดอกไม้ที่แDย้มบาน

บานได้เพียงหGนึ่งครั้ง เวลาฉันมีเท่านั้น


Emเธอ จะDลืมกันแล้วหCรือเปล่า   D

ผ่านไปEmนาน จะDมีใครแล้วหCรือเปล่า

Amหวังว่าเธอBmยังอยู่ แค่อยากCรู้สบายดีไDหม

และชีCวิตของเธอวันนี้เป็นCmไง   D


* Gฉันเดินทางเพื่อมาพบD/F#เธอ

ฉันเพียงต้องการได้Emเจอ

ได้เDห็นหน้าเธอแค่Cนั้น ไม่เป็นไร

Gฉันเพียงแค่อยากเก็บเรื่องB7ราว

เก็บรอยยิ้มเอาEmไว้ ให้Dลึก ลงA7/C#ไป

เผื่อสุดAmท้ายถ้าเราไม่ไCด้เจอDกัน

อยากใAmห้รู้ว่าฉันต้องกCาร แค่Dนั้น

โปรดจงรู้..


Instru : / Bm Em D / C /
            / Bm Em D / C / D /


ฉันคิดถึงเธอ

Outro : / C D / Em / C D / G /

เนื้อเพลง ฉันเดินทางเพื่อมาพบเธอ - COCKTAIL

ผ่านมานานจากวันที่เราไกล
หัวใจฉันยังไม่ไกลเธอ
ความทรงจำครั้งแรกเมื่อพบเธอ
อยู่ในใจฉัน ยังจำได้เสมอ

แต่เธอ จะลืมกันแล้วหรือเปล่า
ผ่านไปนาน จะมีใครแล้วหรือเปล่า
หวังว่าเธอยังอยู่ แค่อยากรู้สบายดีไหม
และชีวิตของเธอวันนี้เป็นไง

* ฉันเดินทางเพื่อมาพบเธอ
ฉันเพียงต้องการได้เจอ
ได้เห็นหน้าเธอแค่นั้น ไม่เป็นไร
ฉันเพียงแค่อยากเก็บเรื่องราว
เก็บรอยยิ้มเอาไว้ ให้ลึกลงไป
เผื่อสุดท้ายถ้าเราไม่ได้เจอกัน อีกต่อไป

เปรียบเธอดั่งดอกไม้ที่แย้มบาน
บานได้เพียงหนึ่งครั้ง เวลาฉันมีเท่านั้น

เธอ จะลืมกันแล้วหรือเปล่า
ผ่านไปนาน จะมีใครแล้วหรือเปล่า
หวังว่าเธอยังอยู่ แค่อยากรู้สบายดีไหม
และชีวิตของเธอวันนี้เป็นไง

* ฉันเดินทางเพื่อมาพบเธอ
ฉันเพียงต้องการได้เจอ
ได้เห็นหน้าเธอแค่นั้น ไม่เป็นไร
ฉันเพียงแค่อยากเก็บเรื่องราว
เก็บรอยยิ้มเอาไว้ ให้ลึกลงไป
เผื่อสุดท้ายถ้าเราไม่ได้เจอกัน
อยากให้รู้ว่าฉันต้องการแค่นั้น โปรดจงรู้

ฉันคิดถึงเธอ

comment facebook...