คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ฉบับปรับปรุง - ZENTYARB x PUNYARB - Ft. LAZYLOXY คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Em
Dm
Am
Gm
C7
E7
Bm7b5

Intro : / C Bm7b5 E7 / Am Gm C7 /
          / F Em / Dm G /พอจะมีโอกCาสไหม

Bm7b5ให้เรากลัE7บมารAmักกัน..  Gm

CนังสือเFล่มเดิม อาจจบไม่เหมืEmอนเดิม

Dmล่มนี้เป็นฉบับปGรับปรุง

ที่ผ่Cานมา Bm7b5ให้.. มันเป็E7นอดีตAm..

Gmฉันพร้อมCที่จะตีFพิมพ์มันขึ้นEmมาใหม่

Dmธอจะกลับมาอ่านมันไGหม

ถ้าตอนจบไม่เหมืCอนเดิม


Bm7b5เดินเข้าสำนักพิE7มพ์ไปแก้ตAmอนจบ

ข้อควGmามว่าสำนึกCผิดที่ฉันFรอส่ง

Emนหนังสือเล่มเก่า

มันอาจจะเขDmียนตอนอวสาน

ว่าเรื่องของเGรามันไม่ได้มีกันแค่สCองคน

Bm7b5แต่นี่มันคือฉE7บับปรับปAmรุง

ที่แก้ไขทุกสิ่งทุกอยGm่างก็เพื่อให้CคุณกลับมF

ก็อยากให้คEmุณได้ลองมาเปิดอ่านDmดู

ก็หวังว่าตอนจบบริGบูรณ์จะไม่มีการจากลา


* พอจะมีโอกCาสไหม

Bm7b5ให้เรากลัE7บมารAmักกัน..  Gm

CนังสือเFล่มเดิม อาจจบไม่เหมืEmอนเดิม

Dmล่มนี้เป็นฉบับปGรับปรุง

ที่ผ่Cานมา Bm7b5ให้.. มันเป็E7นอดีตAm..

Gmฉันพร้อมCที่จะตีFพิมพ์มันขึ้นEmมาใหม่

Dmธอจะกลับมาอ่านมันไGหม

ถ้าตอนจบไม่เหมืCอนเดิม


Bm7b5เธอจะกลับมาอ่E7านไAmหม

ถึงแม้เธอไม่อ่Gmานฉันก็จะCวางขFาย อยู่ดี

จะตีEmพิมพ์เป็นหมื่นฉบับ

จนกว่าเDmธอจะคืนและกลับมา

Gม้ต้องรอกี่สัปดาห์ eCh

เล่มที่Bm7b5แล้ว I know I dE7id you wrAmong

เป็นไปได้ไGmหมที่ให้ฉันแCก้บทก่Fอน Yes sir

ไม่อยากจะเEmป็นผู้ร้ายในใจใคร

Dmธอช่วยกลับมาได้ไหม

มาเขีGยนเรื่องราวด้วยหน้าใหม่

ฉันเขียนเรื่องรCาวด้วยปลายปากกา

แต่ว่าไม่อาBm7b5จลบมันด้วยลE7ิควิด

เพราะโAmลกไม่อาจจะย้อนเวลา

จึงGmรอเธอมาเพื่อCลิขิต

ชีFวิตที่พังจนวิกฤต ขอสEmารภาพว่าคิดผิด

พอเDmห็นน้ำตาเธอไหลเป็นทาง

ฉันGดันเปราะบางเหมือน biscuits


คิดCถึงทุกจูบก่อนที่เราจาก

ทั้งBm7b5ริมฝีปากและลE7ิปสติก

ฉันAmรอที่ดอย และคอยที่หาด

หวังใGmห้เธออยากมาCนี่อีก

CFupid ได้โปรดช่วยแผลงEmศร

อีกครา I needed

Dmรื่องเราเก็บไว้รู้มั้ย อาจ rGewrite it

for you to read tChis


Bm7b5ถึงแม้ ว่าฉE7ันจะไม่ชัAmวร์

Gmต่ก็ยังไม่กCลัวที่จะลFอง

Emก็แค่อยากจะให้มันได้เDmจอ

Gม้ว่าเธอจะขว้างมันลงคลCอง

เรียงร้อยและเขียนเป็นบทกลอBm7b5

และยังไม่พร้E7อมจะจบตอAm

ยังเขียนมันเพิ่มแม้อดนGmอน

และใช้เวCลาเพื่อกลั่นกรFอง

อะไรไม่ดีก็ตัดทEmอน อยDmากให้เธอรู้ว่ายังGรอ


* พอจะมีโอกCาสไหม

Bm7b5ให้เรากลัE7บมารAmักกัน..  Gm

CนังสือเFล่มเดิม อาจจบไม่เหมืEmอนเดิม

Dmล่มนี้เป็นฉบับปGรับปรุง

ที่ผ่Cานมา Bm7b5ให้.. มันเป็E7นอดีตAm..

Gmฉันพร้อมCที่จะตีFพิมพ์มันขึ้นEmมาใหม่

Dmธอจะกลับมาอ่านมันไGหม

ถ้าตอนจบไม่เหมืCอนเดิม


Bm7b5ให้เรากลัE7บมารAmักกัน..  Gm

CนังสือเFล่มเดิม อาจจบไม่เหมืEmอนเดิม

Dmล่มนี้เป็นฉบับปGรับปรุง

ที่ผ่Cานมา Bm7b5ให้.. มันเป็E7นอดีตAm..

Gmฉันพร้อมCที่จะตีFพิมพ์มันขึ้นEmมาใหม่

Dmธอจะกลับมาอ่านมันไGหม

ถ้าตอนจบไม่เหมืCอนเดิม


Outro : / C Bm7b5 E7 / Am Gm C7 /
           / F Em / Dm G (2Time) C

เนื้อเพลง ฉบับปรับปรุง - ZENTYARB x PUNYARB - Ft. LAZYLOXY

พอจะมีโอกาสไหม
ให้เรากลับมารักกัน..
หนังสือเล่มเดิม อาจจบไม่เหมือนเดิม
เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง
ที่ผ่านมา ให้.. มันเป็นอดีต..
ฉันพร้อมที่จะตีพิมพ์มันขึ้นมาใหม่
เธอจะกลับมาอ่านมันไหม
ถ้าตอนจบไม่เหมือนเดิม

เดินเข้าสำนักพิมพ์ไปแก้ตอนจบ
ข้อความว่าสำนึกผิดที่ฉันรอส่ง
ในหนังสือเล่มเก่า
มันอาจจะเขียนตอนอวสาน
ว่าเรื่องของเรามันไม่ได้มีกันแค่สองคน
แต่นี่มันคือฉบับปรับปรุง
ที่แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อให้คุณกลับมา
ก็อยากให้คุณได้ลองมาเปิดอ่านดู
ก็หวังว่าตอนจบบริบูรณ์จะไม่มีการจากลา

* พอจะมีโอกาสไหม
ให้เรากลับมารักกัน..
หนังสือเล่มเดิม อาจจบไม่เหมือนเดิม
เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง
ที่ผ่านมา ให้.. มันเป็นอดีต..
ฉันพร้อมที่จะตีพิมพ์มันขึ้นมาใหม่
เธอจะกลับมาอ่านมันไหม
ถ้าตอนจบไม่เหมือนเดิม

เธอจะกลับมาอ่านไหม
ถึงแม้เธอไม่อ่านฉันก็จะวางขาย อยู่ดี
จะตีพิมพ์เป็นหมื่นฉบับ
จนกว่าเธอจะคืนและกลับมา
แม้ต้องรอกี่สัปดาห์ eh
เล่มที่แล้ว I know I did you wrong
เป็นไปได้ไหมที่ให้ฉันแก้บทก่อน Yes sir
ไม่อยากจะเป็นผู้ร้ายในใจใคร
เธอช่วยกลับมาได้ไหม
มาเขียนเรื่องราวด้วยหน้าใหม่
ฉันเขียนเรื่องราวด้วยปลายปากกา
แต่ว่าไม่อาจลบมันด้วยลิควิด
เพราะโลกไม่อาจจะย้อนเวลา
จึงรอเธอมาเพื่อลิขิต
ชีวิตที่พังจนวิกฤต ขอสารภาพว่าคิดผิด
พอเห็นน้ำตาเธอไหลเป็นทาง
ฉันดันเปราะบางเหมือน biscuits

คิดถึงทุกจูบก่อนที่เราจาก
ทั้งริมฝีปากและลิปสติก
ฉันรอที่ดอย และคอยที่หาด
หวังให้เธออยากมานี่อีก
Cupid ได้โปรดช่วยแผลงศร
อีกครา I needed
เรื่องเราเก็บไว้รู้มั้ย อาจ rewrite it
for you to read this

ถึงแม้ ว่าฉันจะไม่ชัวร์
แต่ก็ยังไม่กลัวที่จะลอง
ก็แค่อยากจะให้มันได้เจอ
แม้ว่าเธอจะขว้างมันลงคลอง
เรียงร้อยและเขียนเป็นบทกลอน
และยังไม่พร้อมจะจบตอน
ยังเขียนมันเพิ่มแม้อดนอน
และใช้เวลาเพื่อกลั่นกรอง
อะไรไม่ดีก็ตัดทอน อยากให้เธอรู้ว่ายังรอ

* พอจะมีโอกาสไหม
ให้เรากลับมารักกัน..
หนังสือเล่มเดิม อาจจบไม่เหมือนเดิม
เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง
ที่ผ่านมา ให้.. มันเป็นอดีต..
ฉันพร้อมที่จะตีพิมพ์มันขึ้นมาใหม่
เธอจะกลับมาอ่านมันไหม
ถ้าตอนจบไม่เหมือนเดิม

ให้เรากลับมารักกัน..
หนังสือเล่มเดิม อาจจบไม่เหมือนเดิม
เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง
ที่ผ่านมา ให้.. มันเป็นอดีต..
ฉันพร้อมที่จะตีพิมพ์มันขึ้นมาใหม่
เธอจะกลับมาอ่านมันไหม
ถ้าตอนจบไม่เหมือนเดิม

comment facebook...