คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง จ่งน้ำตาไว้ถ่าฮั่ว - ดิด คิตตี้ คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Am
Bm


กะเจ็บเติบอยู่Gเด้ หัวใจเพไผสิBmบ่เจ็บ

แฮงเป็นEmคนเก็บน้ำตาบ่ค่อยเก่ง

บ่ได้เป็นตัวเCต็ง หัวใจเลยเจ๊งบ่เGป็นท่า

เอาละBmว้า น้ำEmตาย้อยๆ

คือบ่Cถ่าย้ายหลาย Bmซ้าๆ

ว่าแม่นเทCส่ำฟ้ารั่ว ย่านบ่มีBmน้ำตา

มื้อหAmน้าสิบ่มีไหDล..


* Cบุญผลาบ่ซ่อยอยู่ ไปบ่ฮอดจอดบ่Bmถึง

ฮอดมื้อหนึ่งกะต้องมาม้าง คือจั่งน้ำดับไEm

ใจประสงค์ซ่างแDล้ว กะมีทางม่างลงไCด้

หัวใจคนยังเปลี่ยนง่Dาย เซื่อบ่ได้หัวใจCคน

เมื่อบ่Dมีตัวตน คงมีเหตุผลเดียวคือเหGมิดใจ  D


** Gกะเลยจ่งน้ำBmตาให้ถ่าไหลน้อมื้อEmนี้

สิบปีละซาวปีDลำบ่ได้ทCำหน้าที่เต็มDที่ซะมื้ออกหัก

Gกะเลยจ่งน้ำBmตาไว้ถ่าหัวมื้อเEmจ็บ.. นD

Cอ้ละน้อความBmฮักจัก สิห้ามดอกแAmนวได๋

บ่Dให้น้ำตาต้Gองฮ่วง  D


Instru : / G / Em D / C / D /
            / G Bm / Em D /
            / C Bm / Am D /* Cบุญผลาบ่ซ่อยอยู่ ไปบ่ฮอดจอดบ่Bmถึง

ฮอดมื้อหนึ่งกะต้องมาม้าง คือจั่งน้ำดับไEm

ใจประสงค์ซ่างแDล้ว กะมีทางม่างลงไCด้

หัวใจคนยังเปลี่ยนง่Dาย เซื่อบ่ได้หัวใจCคน

เมื่อบ่Dมีตัวตน คงมีเหตุผลเดียวคือเหGมิดใจ  D


** Gกะเลยจ่งน้ำBmตาให้ถ่าไหลน้อมื้อEmนี้

สิบปีละซาวปีDลำบ่ได้ทCำหน้าที่เต็มDที่ซะมื้ออกหัก

Gกะเลยจ่งน้ำBmตาไว้ถ่าหัวมื้อเEmจ็บ.. นD

Cอ้ละน้อความBmฮักจัก สิห้ามดอกแAmนวได๋


** Gกะเลยจ่งน้ำBmตาให้ถ่าไหลน้อมื้อEmนี้

สิบปีละซาวปีDลำบ่ได้ทCำหน้าที่เต็มDที่ซะมื้ออกหัก

Gกะเลยจ่งน้ำBmตาไว้ถ่าหัวมื้อเEmจ็บ.. นD

Cอ้ละน้อความBmฮักจัก สิห้ามดอกแAmนวได๋

บ่ให้น้ำตาต้องฮ่วง


Outro : / G Bm / Em D /
           / C / D / G /

เนื้อเพลง จ่งน้ำตาไว้ถ่าฮั่ว - ดิด คิตตี้

กะเจ็บเติบอยู่เด้ หัวใจเพไผสิบ่เจ็บ
แฮงเป็นคนเก็บน้ำตาบ่ค่อยเก่ง
บ่ได้เป็นตัวเต็ง หัวใจเลยเจ๊งบ่เป็นท่า

เอาละว้า น้ำตาย้อยๆ
คือบ่ถ่าย้ายหลาย ซ้าๆ
ว่าแม่นเทส่ำฟ้ารั่ว ย่านบ่มีน้ำตา
มื้อหน้าสิบ่มีไหล

* บุญผลาบ่ซ่อยอยู่ ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึง
ฮอดมื้อหนึ่งกะต้องมาม้าง คือจั่งน้ำดับไฟ
ใจประสงค์ซ่างแล้ว กะมีทางม่างลงได้
หัวใจคนยังเปลี่ยนง่าย เซื่อบ่ได้หัวใจคน
เมื่อบ่มีตัวตน คงมีเหตุผลเดียวคือเหมิดใจ

** กะเลยจ่งน้ำตาให้ถ่าไหลน้อมื้อนี้
สิบปีละซาวปีลำบ่ได้ทำหน้าที่
เต็มที่ซะมื้ออกหัก
กะเลยจ่งน้ำตาไว้ถ่าหัวมื้อเจ็บนำ
โอ้ละน้อความฮักจักสิห้ามดอกแนวได๋
บ่ให้น้ำตาต้องฮ่วง

* บุญผลาบ่ซ่อยอยู่ ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึง
ฮอดมื้อหนึ่งกะต้องมาม้าง คือจั่งน้ำดับไฟ
ใจประสงค์ซ่างแล้ว กะมีทางม่างลงได้
หัวใจคนแฮงเปลี่ยนง่าย เซื่อบ่ได้หัวใจคน
เมื่อบ่มีตัวตน คงมีเหตุผลเดียวคือเหมิดใจ

** กะเลยจ่งน้ำตาให้ถ่าไหลน้อมื้อนี้
สิบปีละซาวปีลำบ่ได้ทำหน้าที่
เต็มที่ซะมื้ออกหัก
กะเลยจ่งน้ำตาไว้ถ่าหัวมื้อเจ็บนำ
โอ้ละน้อความฮักจักสิห้ามดอกแนวได๋

** กะเลยจ่งน้ำตาให้ถ่าไหลน้อมื้อนี้
สิบปีละซาวปีลำบ่ได้ทำหน้าที่
เต็มที่ซะมื้ออกหัก
กะเลยจ่งน้ำตาไว้ถ่าหัวมื้อเจ็บนำ
โอ้ละน้อความฮักจักสิห้ามดอกแนวได๋

บ่ให้น้ำตาต้องฮ่วง

comment facebook...