คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง จากใจกวี - ช่างโคช (สุนทรภู่) คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em


Emว่าอ้อ Dเอ้ย อ่อCรัก รักDกันตรงไหน

Emว่าอ้อ Dเอ้ยอ่อCรัก รักDกันอย่างEmไร


Instru : / Em D / C D / (2Time) / Em /


Emเขาบอกว่าขุนDช้างอาภัพCรัก เลยใDช้เงินตรา

Emเลยได้ร่างกDายวันทองCมา เพราะติดสินDบนบิดรมารดา

Emเเล้วว่าขุนแDผนใช้หน้าCตา ร่ายมนคาDถาให้หลงไหล

Emเมียหนึ่งเมียสDองก็ครองใCจ ให้หลงไDหลที่รูปงาม

EmตัวดำดังเงาะDป่าจิตใจงาCม ยังซ่อนร่างกDายที่เป็นทอง

EmเขามีเอกDลักษณ์ที่น่าครอบคCรอง

เลยได้คDรอบครองใจมเหEmสี


* เเต่ตัวCกู ไม่มีอะไDร มีเเต่ความจริงEmใจ

มีเเค่เพียงหัวใCจ ที่ซื่อตDรง


**Em กูเพียงกวีเขียนบทกลอน Cกูใช้นามว่าสุนทรภู่

Gล่าคำว่ารักของตัวกู Dเป็นบทสวยหรูได้เเค่นั้น

Emไม่มีกายทองจะครองใจ ไCม่มีคาถามัดใจกัน

Gม่มีเงินตราให้เจ้านั้น Dมีเเค่เพียงใจซื่อตรง

Emถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลCอน

กลั่นกรองออกมาจากหัวใG

คำว่ารักที่เขียนไDว้ กลั่นมาจากใจของEmกวี

เท่าCนี้.. โอเDอย.. โอความEmรัก

ว่าออว่าCออ ... ออเDอ้ย


Instru : / Em / C / G / D / (2Time)


* เเต่ตัวCกู ไม่มีอะไDร มีเเต่ความจริงEmใจ

มีเเค่เพียงหัวใCจ ที่ซื่อตDรง


**Em กูเพียงกวีเขียนบทกลอน Cกูใช้นามว่าสุนทรภู่

Gล่าคำว่ารักของตัวกู Dเป็นบทสวยหรูได้เเค่นั้น

Emไม่มีกายทองจะครองใจ ไCม่มีคาถามัดใจกัน

Gม่มีเงินตราให้เจ้านั้น Dมีเเค่เพียงใจซื่อตรง

Emถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลCอน

กลั่นกรองออกมาจากหัวใG

คำว่ารักที่เขียนไDว้ กลั่นมาจากใจของEmกวี

เท่าCนี้.. โอเDอย.. โอความEmรัก

ว่าออว่าCออ ... ออเDอ้ย


Outro : / Em / (2Time)

เนื้อเพลง จากใจกวี - ช่างโคช

ว่าอ้อเอ้ยอ่อรัก รักกันตรงไหน
ว่าอ้อเอ้ยอ่อรัก รักกันอย่างไร

เขาบอกว่าขุนช้างอาภัพรัก เลยใช้เงินตรา
เลยได้ร่างกายวันทองมา เพราะติดสินบนบิดรมารดา
เเล้วว่าขุนแผนใช้หน้าตา ร่ายมนคาถาให้หลงไหล
เมียหนึ่งเมียสองก็ครองใจ ให้หลงไหลที่รูปงาม
ตัวดำดังเงาะป่าจิตใจงาม ยังซ่อนร่างกายที่เป็นทอง
เขามีเอกลักษณ์ที่น่าครอบครอง เลยได้ครอบครองใจมเหสี

* เเต่ตัวกู ไม่มีอะไร มีเเต่ความจริงใจ
มีเเค่เพียงหัวใจ ที่ซื่อตรง

** กูเพียงกวีเขียนบทกลอน กูใช้นามว่าสุนทรภู่
เล่าคำว่ารักของตัวกู เป็นบทสวยหรูได้เเค่นั้น
ไม่มีกายทองจะครองใจ ไม่มีคาถามัดใจกัน
ไม่มีเงินตราให้เจ้านั้น มีเเค่เพียงใจซื่อตรง
ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
คำว่ารักที่เขียนไว้ กลั่นมาจากใจของกวี
เท่านี้
โอเอย โอความรัก ว่าออว่าออ..ออเอ้ย

comment facebook...