คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง จากนี้ไปจนนิรันดร์ - เอ๊ะ จิรากร คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Gmaj7
Em7
Am7
Bm7
D/F#

Intro : Gmaj7 / Em7 / C Bm7 / Am7 D /


แค่ได้มGองตาเธอในวันนั้น

จากที่Emเราเจอกันแค่ครั้งเดียว

เปลี่ยนชีCวิตที่Bm7เคยโดดเดี่ยว

Am7ห้มีความหมDาย

ไม่ว่าCฉันและเธD/C

ต่างBm7คนต่างมาต่างEm7กันเท่าไหร่

Am7คำว่ารักจะผูกใจเราไDว้ ไม่ให้ไกลกัน


Instru : / Gmaj7 / C D /


จากที่เGคยเย็นชาก็หวั่นไหว

จากเป็นEm7คนอื่นไกลก็คุ้นเคย

สิ่งที่Cฉันไม่Bm7เข้าใจเลย

Am7เธอบอกกันให้Dรู้

เปลี่ยนชีCวิตฉันไD/C

อยากอBm7ยู่นานๆ เพื่อEm7จะเฝ้าดู

Am7วันพรุ่งนี้ รักเDราจะเป็นอย่างไG


* Dฉันไม่เคยGรัก ไม่เD/F#คยรู้

ว่าชEm7ีวิตมันดีเช่นไD

เมื่อได้Cมีบางคนข้างกBm7าย

เมื่อได้Am7มีเธออยู่ข้Dางๆ กัน

GฉันมอบชD/F#ีวิต

ต่อจากEm7นี้ไปจนนิรันDดร์

ทั้งหัวใCจคือเธอเท่าBm7นั้น

รักของAm7เรา จะอDยู่จนวันตาย


Instru : / Gmaj7 / C D /


จะเป็นGคนดูแลเมื่อเธอล้ม

จะเป็นEm7ลมโอบเธอเมื่อร้อนใจ

กี่ปัญCหาBm7มากมายเพียงใด

Am7เรามีกันไม่แDพ้

ต่อไปCนี้ สัญญา

จะเBm7กิดอะไรกับเEm7ธอแล้วแต่

Am7คนๆ นี้ไม่DมีวันจะหายไG


* Dฉันไม่เคยGรัก ไม่เD/F#คยรู้

ว่าชEm7ีวิตมันดีเช่นไD

เมื่อได้Cมีบางคนข้างกBm7าย

เมื่อได้Am7มีเธออยู่ข้Dางๆ กัน

GฉันมอบชD/F#ีวิต

ต่อจากEm7นี้ไปจนนิรันDดร์

ทั้งหัวใCจคือเธอเท่าBm7นั้น

รักของAm7เรา จะอDยู่จนวันตาย


Instru : / Gmaj7 / C D /


* Dฉันไม่เคยGรัก ไม่เD/F#คยรู้

ว่าชEm7ีวิตมันดีเช่นไD

เมื่อได้Cมีบางคนข้างกBm7าย

เมื่อได้Am7มีเธออยู่ข้Dางๆ กัน

GฉันมอบชD/F#ีวิต

ต่อจากEm7นี้ไปจนนิรันDดร์

ทั้งหัวใCจคือเธอเท่าBm7นั้น

รักของAm7เรา จะอDยู่จนวันตาย


Instru : / C Bm7 / Am7 D / G /

เนื้อเพลง จากนี้ไปจนนิรันดร์ - เอ๊ะ จิรากร

แค่ได้มองตาเธอในวันนั้น
จากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียว
เปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยว
ให้มีความหมาย

ไม่ว่าฉันและเธอ
ต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไหร่
คำว่ารักจะผูกใจเราไว้
ไม่ให้ไกลกัน

จากที่เคยเย็นชาก็หวั่นไหว
จากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคย
สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลย
เธอบอกกันให้รู้
เปลี่ยนชีวิตฉันไป
อยากอยู่นานๆ เพื่อจะเฝ้าดู
วันพรุ่งนี้ รักเราจะเป็นอย่างไร

* ฉันไม่เคยรัก ไม่เคยรู้
ว่าชีวิตมันดีเช่นไร
เมื่อได้มีบางคนข้างกาย
เมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆ กัน
ฉันมอบชีวิต
ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น
รักของเรา จะอยู่จนวันตาย

จะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้ม
จะเป็นลมโอบเธอเมื่อร้อนใจ
กี่ปัญหามากมายเพียงใด
เรามีกันไม่แพ้

ต่อไปนี้สัญญา
จะเกิดอะไรกับเธอแล้วแต่
คนๆ นี้ไม่มีวันจะหายไป

* ฉันไม่เคยรัก ไม่เคยรู้
ว่าชีวิตมันดีเช่นไร
เมื่อได้มีบางคนข้างกาย
เมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆ กัน
ฉันมอบชีวิต
ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น
รักของเรา จะอยู่จนวันตาย

* ฉันไม่เคยรัก ไม่เคยรู้
ว่าชีวิตมันดีเช่นไร
เมื่อได้มีบางคนข้างกาย
เมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆ กัน
ฉันมอบชีวิต
ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น
รักของเรา จะอยู่จนวันตาย

comment facebook...