คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ค้างคา - COCKTAIL Feat. JSPKK คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
B
Em
Bm

Intro : / C / D / Em / Em / (3Time)


บางสิ่งมันยังคงค้Cางอยู่..  D

บางสิ่งมันยังคงค้Gาง

ยังคาในใจไม่ลบไม่เลEmือน

ไม่จางหายไCป..  D

บางสิ่งมันยังเป็นแEmผล

ยังทิ่มยังแทงอยู่ข้างในใจ

ไม่จางหายไCป..  D

รักมันยังทำร้Emายทุกครั้งที่ฉันคิดถึงใคร

ที่เขาจากไCป..  D ที่เขาจากไEm


* ฉันทำผิดอะไCรที่ทำให้เธอเสียใD

หรือเป็นเวรเป็นกรBmรมที่ฉันต้องคอยชดใEmช้

ฉันทำดีไม่Cพอคู่ควรกับเธอหรือไD

ฉันต้องทำอะไEmรคนอย่างเธอถึงพอใD


บางสิ่งยังเป็นคำถCามอยู่..  D

บางสิ่งยังเป็นคำถBmาม

เมื่อเธอจากไปไม่ร่ำไม่Emลา

เธอจากฉันไCป..  D

เธอปล่อยให้ฉันต้อง

Em้องไห้เสียน้ำตาทุรนทุราย

ฉันไม่เข้าใCจ..  D

รักมันยังทำร้Emายทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอ

เมื่อเธอจากไCป..  D

เมื่อเธอจากไEm


* ฉันทำผิดอะไCรที่ทำให้เธอเสียใD

หรือเป็นเวรเป็นกรBmรมที่ฉันต้องคอยชดใEmช้

ฉันทำดีไม่Cพอคู่ควรกับเธอหรือไD

ฉันต้องทำอะไEmรคนอย่างเธอถึงพอใD


** ฉันทำผิดอะไCรก็ยังไม่เคยเข้าใD

พูดกับฉันตรBmงๆ สักทีมันยากไปไEmหม

ฉันเจ็บปวดเจียนตCายตั้งแต่เธอทิ้งฉันไD

อย่างน้อยเธอเองก็คEmวรให้ฉันทำความเข้าใD


Instru : / C / D / Em / D / (2Time)


เพCราะยังคงจำมันเลยย้ำให้ไม่ลืม

เลยต้องDฝืนทนกล้ำกลืนอยู่กับรักที่ไม่คืน

ก็ประมEmาณนั้น (ประมาณนั้น)

เพCราะยังคงจำมันเลยย้ำให้ไม่ลืม

เลยต้องDฝืนทนกล้ำกลืน

อยู่กับรักที่ไม่คืน มาอีกแBล้ว


* ฉันทำผิดอะไCรที่ทำให้เธอเสียใD

หรือเป็นเวรเป็นกรBmรมที่ฉันต้องคอยชดใEmช้

ฉันทำดีไม่Cพอคู่ควรกับเธอหรือไD

ฉันต้องทำอะไEmรคนอย่างเธอถึงพอใD


** ฉันทำผิดอะไCรก็ยังไม่เคยเข้าใD

พูดกับฉันตรBmงๆ สักทีมันยากไปไEmหม

ฉันเจ็บปวดเจียนตCายตั้งแต่เธอทิ้งฉันไD

อย่างน้อยเธอเองก็คEmวรให้ฉันทำความเข้าใD


(ฉันทำผิดอะไCร..)

เพราะยังคงจำ มันเลยDย้ำให้ไม่ลืม

เลยต้องBmฝืนทนกล้ำกลืน

อยู่กับEmรักที่ไม่คืนมา

(ฉันทำดีไม่Cพอ..)

เพราะยังคงจำมันเลยDย้ำให้ไม่ลืม

เลยต้องBmฝืนทนกล้ำกลืนอยู่กับEmรัก

บางสิ่งมันยังคงค้างอยู่

เนื้อเพลง ค้างคา - COCKTAIL Feat. JSPKK

บางสิ่งมันยังคงค้างอยู่
บางสิ่งมันยังคงค้าง
ยังคาในใจไม่ลบไม่เลือน
ไม่จางหายไป
บางสิ่งมันยังเป็นแผล
ยังทิ่มยังแทงอยู่ข้างในใจ
ไม่จางหายไป
รักมันยังทำร้ายทุกครั้งที่ฉันคิดถึงใคร
ที่เขาจากไป ที่เขาจากไป

* ฉันทำผิดอะไรที่ทำให้เธอเสียใจ
หรือเป็นเวรเป็นกรรมที่ฉันต้องคอยชดใช้
ฉันทำดีไม่พอคู่ควรกับเธอหรือไง
ฉันต้องทำอะไรคนอย่างเธอถึงพอใจ

บางสิ่งยังเป็นคำถามอยู่
บางสิ่งยังเป็นคำถาม
เมื่อเธอจากไปไม่ร่ำไม่ลา
เธอจากฉันไป
เธอปล่อยให้ฉันต้อง
ร้องไห้เสียน้ำตาทุรนทุราย
ฉันไม่เข้าใจ
รักมันยังทำร้ายทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอ
เมื่อเธอจากไป เมื่อเธอจากไป

* ฉันทำผิดอะไรที่ทำให้เธอเสียใจ
หรือเป็นเวรเป็นกรรมที่ฉันต้องคอยชดใช้
ฉันทำดีไม่พอคู่ควรกับเธอหรือไง
ฉันต้องทำอะไรคนอย่างเธอถึงพอใจ

ฉันทำผิดอะไรก็ยังไม่เคยเข้าใจ
พูดกับฉันตรงๆ สักทีมันยากไปไหม
ฉันเจ็บปวดเจียนตายตั้งแต่เธอทิ้งฉันไป
อย่างน้อยเธอเองก็ควรให้ฉันทำความเข้าใจ

เพราะยังคงจำมันเลยย้ำให้ไม่ลืม
เลยต้องฝืนทนกล้ำกลืนอยู่กับรักที่ไม่คืน
ก็ประมาณนั้น (ประมาณนั้น)
เพราะยังคงจำมันเลยย้ำให้ไม่ลืม
เลยต้องฝืนทนกล้ำกลืน
อยู่กับรักที่ไม่คืน มาอีกแล้ว

* ฉันทำผิดอะไรที่ทำให้เธอเสียใจ
หรือเป็นเวรเป็นกรรมที่ฉันต้องคอยชดใช้
ฉันทำดีไม่พอคู่ควรกับเธอหรือไง
ฉันต้องทำอะไรคนอย่างเธอถึงพอใจ

ฉันทำผิดอะไรก็ยังไม่เคยเข้าใจ
พูดกับฉันตรงๆ สักทีมันยากไปไหม
ฉันเจ็บปวดเจียนตายตั้งแต่เธอทิ้งฉันไป
อย่างน้อยเธอเองก็ควรให้ฉันทำความเข้าใจ

ฉันทำผิดอะไร..
เพราะยังคงจำ มันเลยย้ำให้ไม่ลืม
เลยต้องฝืนทนกล้ำกลืน
อยู่กับรักที่ไม่คืนมา
ฉันทำดีไม่พอ..
เพราะยังคงจำมันเลยย้ำให้ไม่ลืม
เลยต้องฝืนทนกล้ำกลืนอยู่กับรัก

บางสิ่งมันยังคงค้างอยู่

comment facebook...