คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คืนข้ามปี - ดา เอ็นโดรฟิน คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Bm
Am
D/F#
G7

Intro : / G / Em / C / Am D /


Gองเวลาก็D/F#เกือบเที่ยงEmคืน    D

สิ้นCคืนนี้.. Bm       ก็เป็AmนเวลาของDปีใหม่

GองทางใดD/F#มีแต่แสงEmไฟ     D

สวยเพีCยงไหน.. Bm       หัวAmใจก็จำได้เลืDอนลาง


* Emมีเพลงเปิดดังมีผู้Aคนรอบกาย หัวใCจก็ยังเงียบDงัน


** อยากมีคนพิเCศษ อยู่ในคืนพิBmเศษ

EmคืนสำคัญอีกAmคืนที่ต้อD/F#งอยู่อย่างเหGงาใจ

G7อยากมีคนพิเCศษจับมือกันข้ามBmผ่าน

EmคืนสำคัญอีกAmคืนที่ความเหงาคืบคลDาน หัวใจ


Instru : / G / Em / C / Am D /


GรอเวลาจะD/F#ผ่านข้ามEmปี    D

ข้ามCคืนนี้.. Bm       เหมือนAmเดิมด้วยใจที่Dว่างเปล่า

GองทางใดเจD/F#อแต่เรื่องEmราว    D

ของควCามรัก.. Bm       ของAmคนที่มาคู่เคีDยงกัน


* Emมีเพลงเปิดดังมีผู้Aคนรอบกาย หัวใCจก็ยังเงียบDงัน


** อยากมีคนพิเCศษ อยู่ในคืนพิBmเศษ

EmคืนสำคัญอีกAmคืนที่ต้อD/F#งอยู่อย่างเหGงาใจ

G7อยากมีคนพิเCศษจับมือกันข้ามBmผ่าน

EmคืนสำคัญอีกAmคืนที่ความเหงาคืบคลDาน หัวใจ


Instru : / G / Em / C / Am D /


* Emมีเพลงเปิดดังมีผู้Aคนรอบกาย หัวใCจก็ยังเงียบDงัน


** อยากมีคนพิเCศษ อยู่ในคืนพิBmเศษ

EmคืนสำคัญอีกAmคืนที่ต้อD/F#งอยู่อย่างเหGงาใจ

G7อยากมีคนพิเCศษจับมือกันข้ามBmผ่าน

EmคืนสำคัญอีกAmคืนที่ความเหงาคืบคลDาน หัวใจ


Outro : / G / Em / C / Am D /

เนื้อเพลง คืนข้ามปี - ดา เอ็นโดรฟิน

มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน
สิ้นคืนนี้ ก็เป็นเวลาของปีใหม่
มองทางใดมีแต่แสงไฟ
สวยเพียงไหนหัวใจก็จำได้เลือนลาง

* มีเพลงเปิดดังมีผู้คนรอบกาย หัวใจก็ยังเงียบงัน

** อยากมีคนพิเศษ อยู่ในคืนพิเศษ
คืนสำคัญอีกคืนที่ต้องอยู่อย่างเหงาใจ
อยากมีคนพิเศษจับมือกันข้ามผ่าน
คืนสำคัญอีกคืนที่ความเหงาคืบคลาน หัวใจ

รอเวลาจะผ่านข้ามปี
ข้ามคืนนี้ เหมือนเดิมด้วยใจที่ว่างเปล่า
มองทางใดเจอแต่เรื่องราว ของความรัก
ของคนที่มาคู่เคียงกัน

* มีเพลงเปิดดังมีผู้คนรอบกาย หัวใจก็ยังเงียบงัน

** อยากมีคนพิเศษ อยู่ในคืนพิเศษ
คืนสำคัญอีกคืนที่ต้องอยู่อย่างเหงาใจ
อยากมีคนพิเศษจับมือกันข้ามผ่าน
คืนสำคัญอีกคืนที่ความเหงาคืบคลาน หัวใจ

* มีเพลงเปิดดังมีผู้คนรอบกาย หัวใจก็ยังเงียบงัน

** อยากมีคนพิเศษ อยู่ในคืนพิเศษ
คืนสำคัญอีกคืนที่ต้องอยู่อย่างเหงาใจ
อยากมีคนพิเศษจับมือกันข้ามผ่าน
คืนสำคัญอีกคืนที่ความเหงาคืบคลาน หัวใจ

comment facebook...