คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คิดฮอดสิบาปบ่ - จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp ft. แบม ไพลิน คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


F
Eb
Bb
Gm
Dm
Cm
Ebm

Intro : / Gm / Dm / Cm / Bb /
          / Eb F / Dm Gm / Eb F / Gm /Gmลวมตัวเซือใจ

ย้อนคำว่าDmฮักของอ้าย

Ebตั้งต่อไว้หFลาย

ว่าอ้ายสิBbฮัก.. จDmริง

บ่Gmได้คิดเผื่อใจ

ว่าสิโดนDmทิ้ง

สุดท้EbายเขาFมีโตจริงข้างกGmาย


* บ่มีEbเจตนาF สิไปแย่งGmไผ

แต่หัวใEbจถืกตั๋วให้ฮัก

ขั่นสิให้เFลิกตอนนี้คงยาก


** ยังฮักได้Ebบ่ คุยได้Dmบ่ คิดฮอดไGmด้บ่

บ่แEbม่นคำขอแต่เป็นDmคำถาม

จากCmคนผู้มาทีหFลัง

ไร้สถาBbนะมีสิทธิ์หDmยัง

คนที่มาGmหลังมีหยังให้Dmบ้าง

นอกEbจากความฮักจาDmงๆ

ขอสิCmทธิ์ คิดฮFอดสิบาBbปบ่


Instru : / Gm / Dm / Eb F / Bb /
            / Dm / Gm / Eb F / Bb F /Gmปต่อกะเจ็บ

เลิกตอนนDmี้แฮงเจ็บกว่าเก่า

เขาEbตั๋วว่ามีFแค่เฮา

จักสิให้เGmฮ็ดจังได๋


* บ่มีEbเจตนาF สิไปแย่งGmไผ

แต่หัวใEbจถืกตั๋วให้ฮัก

ขั่นสิให้เFลิกตอนนี้คงยาก


** ยังฮักได้Ebบ่ คุยได้Dmบ่ คิดฮอดไGmด้บ่

บ่แEbม่นคำขอแต่เป็นDmคำถาม

จากCmคนผู้มาทีหFลัง

ไร้สถาBbนะมีสิทธิ์หDmยัง

คนที่มาGmหลังมีหยังให้Dmบ้าง

นอกEbจากความฮักจาDmงๆ

ขอสิCmทธิ์ คิดฮFอดสิบาBbปบ่


** ยังฮักได้Ebบ่ คุยได้Dmบ่ คิดฮอดไGmด้บ่

บ่แEbม่นคำขอแต่เป็นDmคำถาม

จากCmคนผู้มาทีหFลัง

ไร้สถาBbนะมีสิทธิ์หDmยัง

คนที่มาGmหลังมีหยังให้Dmบ้าง

นอกEbจากความฮักจาDmงๆ

ขอสิCmทธิ์ คิดฮFอดสิบาBbปบ่

นอกEbจากความฮักจาDmงๆ

ขอCmสิทธิ์..F  คิดฮอด.. Eb  สิบาEbmปบ่    Bb

เนื้อเพลง คิดฮอดสิบาปบ่ - จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp ft. แบม ไพลิน

ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ x แบม ไพลิน
คำร้อง/ทำนอง : รามิล ต้นแก้ว
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน

หลวมตัวเซือใจ
ย้อนคำว่าฮักของอ้าย
ตั้งต่อไว้หลาย
ว่าอ้ายสิฮัก.. จริง
บ่ได้คิดเผื่อใจ
ว่าสิโดนทิ้ง
สุดท้ายเขามีโตจริงข้างกาย

* บ่มีเจตนา สิไปแย่งไผ
แต่หัวใจถืกตั๋วให้ฮัก
ขั่นสิให้เลิกตอนนี้คงยาก

** ยังฮักได้บ่ คุยได้บ่ คิดฮอดได้บ่
บ่แม่นคำขอแต่เป็นคำถาม
จากคนผู้มาทีหลัง
ไร้สถานะมีสิทธิ์หยัง
คนที่มาหลังมีหยังให้บ้าง
นอกจากความฮักจางๆ
ขอสิทธิ์ คิดฮอดสิบาปบ่

ไปต่อกะเจ็บ
เลิกตอนนี้แฮงเจ็บกว่าเก่า
เขาตั๋วว่ามีแค่เฮา
จักสิให้เฮ็ดจังได๋

บ่มีเจตนา สิไปแย่งไผ
แต่หัวใจถืกตั๋วให้ฮัก
ขั่นสิให้เลิกตอนนี้คงยาก

ยังฮักได้บ่ คุยได้บ่ คิดฮอดได้บ่
บ่แม่นคำขอแต่เป็นคำถาม
จากคนผู้มาทีหลัง
ไร้สถานะมีสิทธิ์หยัง
คนที่มาหลังมีหยังให้บ้าง
นอกจากความฮักจางๆ
ขอสิทธิ์ คิดฮอดสิบาปบ่

ยังฮักได้บ่ คุยได้บ่ คิดฮอดได้บ่
บ่แม่นคำขอแต่เป็นคำถาม
จากคนผู้มาทีหลัง
ไร้สถานะมีสิทธิ์หยัง
คนที่มาหลังมีหยังให้บ้าง
นอกจากความฮักจางๆ
ขอสิทธิ์ คิดฮอดสิบาปบ่
นอกจากความฮักจางๆ
ขอสิทธิ์...คิดฮอดสิบาปบ่

comment facebook...