คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คำเอ้ย (ຄຳເອີຍ) แจ็ค ลูกอีสาน คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
D
E
C#
F#m

Intro : / F#m / D / A / E /
           / F#m / D / A / E / E / E /ลูกใภ้แF#mม่ยังบ่มีเลย แล้วลูกเขDยแม่เจ้าละมีไป่

Aนที่เจ้าถูกใจ อยู่ในใEจมีไผแหน่ละบ่

F#mั่งอยู่ซือๆละอ้ายกะมัก

จั่งแม่ถืกใจDคักมักหลายแท้ละน่อ

Dอเว่านำแหน่ได้บ่ คือสิมีแฮงEหลายเด้


* OBmK นัมเบอร์วัน คือเป็นจั่งซF#mั่นหัวใจอ้ายบัดนี่

คนDดี คั่นเจ้ายังบ่มีผู้ใC#ด๋..


** โอ้โF#mอ้ว อิหล่าคำนาง จั่งแม่นเจ้าผู้งามนางเอ้ย

อ้Aายนิมักเจ้าเลย ยังบ่เคยสิบอกผู้ใด๋

โอ้ โF#mอ้ว อิหล่าคำแพง แก้มแดงDๆนิเป็นของไผ

Aาเป็นคนของใจ ของอ้าEยแหน่ได้บ่หล่า

คำเF#mอ้ย คำอเอD้ย คำเอA้ย โอ้E


คำเF#mอ้ย อันคนฮู้ซู้เDพิ่น แก้มเปิ่นเวิ่นแถะน้อนAาง

แม่นมีผัวแล้วกะซ่Eาง อ้ายอยากบายเบิ่งเด้หF#mล่า

นางเF#mอ้ย คั้นเจ้ามีคู่ซ้อนบ่Dอน อ้ายสินอนดอกฝันค้Aาง

แม่นอ้ายตายเป็นมลEาง กะสิฮักตั้งแค่เF#mจ้า

คำเอ้Dย คำเอ้Eย โอ้ว..F#m


Instru : / F#m / D / A / E /
           / F#m / D / A / E / E / E /(*, **, **)


คำเอ้Dย คำเอ้Eย โอ้ว..F#m

คำเอ้Dย คำเอ้Eย โอ้ว..F#m


Outro : / D E /
           / F#m / D / A / E / E / E /

เนื้อเพลง คำเอ้ย (ຄຳເອີຍ) - แจ็ค ลูกอีสาน

ลูกใภ้แม่ยังบ่มีเลย แล้วลูกเขยแม่เจ้าละมีไป่
คนที่เจ้าถูกใจ อยู่ในใจมีไผแหน่ละบ่
นั่งอยู่ซือๆละอ้ายกะมัก
จั่งแม่ถืกใจคักมักหลายแท้ละน่อ
ขอเว่านำแหน่ได้บ่ คือสิมีแฮงหลายเด้

* OK นัมเบอร์วัน คือเป็นจั่งซั่นหัวใจอ้ายบัดนี่
คนดี คั่นเจ้ายังบ่มีผู้ใด๋..

** โอ้โอ้ว อิหล่าคำนาง จั่งแม่นเจ้าผู้งามนางเอ้ย
อ้ายนิมักเจ้าเลย ยังบ่เคยสิบอกผู้ใด๋
โอ้ โอ้ว อิหล่าคำแพง แก้มแดงๆนิเป็นของไผ
มาเป็นคนของใจ ของอ้ายแหน่ได้บ่หล่า
คำเอ้ย คำอเอ้ย คำเอ้ย

คำเอ้ย อันคนฮู้ซู้เพิ่น แก้มเปิ่นเวิ่นแถะน้อนาง
แม่นมีผัวแล้วกะซ่าง อ้ายอยากบายเบิ่งเด้หล่า
นางเอ้ย คั้นเจ้ามีคู่ซ้อนบ่อน อ้ายสินอนดอกฝันค้าง
แม่นอ้ายตายเป็นมลาง กะสิฮักตั้งแค่เจ้า
คำเอ้ย คำเอ้ย คำเอ้ย..

comment facebook...