คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คำเชยๆ - Big & The Superband (Cover by Palm) คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
D
A
Em
Bm
F#m

Intro : / D / F#m / Bm / F#m /           / G / F#m Bm / Em / A /


อย่าเDขินเวลาได้ยินคำเF#mชยๆ

อย่าBmเฉยทำเป็นไม่เคยสนF#mใจ

อาจGฟังเป็นคำไม่ชินหู

F#mใครบางคนไม่Bmเคยใช้

Emคนที่บางอย่างคล้ายๆเAรา


อาจเDป็นว่าเราเข้าใจกันมาF#mนาน

ผูกBmพันจนเกินกว่าจะอธิF#mบาย

แต่Gมีบางคำที่เหมาะสม

F#mบางอารมณ์อยากBmจะใช้

วันEmนี้มีอะไAร จะบDอก


* ก็Bmคิด อยู่F#mนาน

จะหวGานจนเธอว่าเAชยรึเปDล่า

ไม่เหBmมือน แบบF#mของเรา

แตะมือGกันเพียงเบาๆก็รู้Aกัน


** เนิ่นนDานจนเราอาจลืมคำหF#mวานๆ

แต่Bmรู้ว่ามันอยู่ในหัวF#mใจ

หากGมันยังคงอยู่ตรงนั้น

F#mคำเชยๆหมดคBmวามหมาย

คงEmไม่มีอะไAร ต้องบDอก


Instru : / D / F#m / Bm / F#m /             / G / F#m Bm / Em A / D /


* ก็Bmคิด อยู่F#mนาน

จะหวGานจนเธอว่าเAชยรึเปDล่า

ไม่เหBmมือน แบบF#mของเรา

แตะมือGกันเพียงเบาๆก็รู้Aกัน


** เนิ่นนDานจนเราอาจลืมคำหF#mวานๆ

แต่Bmรู้ว่ามันอยู่ในหัวF#mใจ

หากGมันยังคงอยู่ตรงนั้น

F#mคำเชยๆหมดคBmวามหมาย

คงEmไม่มีอะไAร ต้องบDอก


Outro : / D / F#m / Bm / F#m /           / G / F#m Bm / Em A / D / D /

เนื้อเพลง คำเชยๆ - Big & The Superband (Cover by Palm)

อย่าเขินเวลาได้ยินคำเชยๆ
อย่าเฉยทำเป็นไม่เคยสนใจ
อาจฟังเป็นคำไม่ชินหู
ใครบางคนไม่เคยใช้
คนที่บางอย่างคล้ายๆเรา

อาจเป็นว่าเราเข้าใจกันมานาน
ผูกพันจนเกินกว่าจะอธิบาย
แต่มีบางคำที่เหมาะสม
บางอารมณ์อยากจะใช้
วันนี้มีอะไรจะบอก

* ก็คิดอยู่นาน
จะหวานจนเธอว่าเชยรึเปล่า
ไม่เหมือนแบบของเรา
แตะมือกันเพียงเบาๆก็รู้กัน

** เนิ่นนานจนเราอาจลืมคำหวานๆ
แต่รู้ว่ามันอยู่ในหัวใจ
หากมันยังคงอยู่ตรงนั้น
คำเชยๆหมดความหมาย
คงไม่มีอะไรต้องบอก

* ก็คิดอยู่นาน
จะหวานจนเธอว่าเชยรึเปล่า
ไม่เหมือนแบบของเรา
แตะมือกันเพียงเบาๆก็รู้กัน

** เนิ่นนานจนเราอาจลืมคำหวานๆ
แต่รู้ว่ามันอยู่ในหัวใจ
หากมันยังคงอยู่ตรงนั้น
คำเชยๆหมดความหมาย
คงไม่มีอะไรต้องบอก

comment facebook...