คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คำบอกลาธันวาคม - MANR ft NUTDAO คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Bm
Am
D/F#

Intro : / G / Bm / Em / Bm /
          / C / Bm / Am / D /เธอเปลี่ยนจากคำอวยGพร แล้วให้ฉันเป็นน้ำBmตา

เธอเลือกที่จะบอกEmลาฉันในวันปีใBmหม่

แล้วคนที่อยู่ข้างเCธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไBm

ถึงธันAmวาทีไรD.. ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที


Instru : / G / Bm / Em / Bm /
            / C / Bm / Am / D /แล้วเดือนก็ผ่านGมาถึงหน้าสุดท้ายของปBmฏิทิน

เรื่องที่คิดเอาไว้Emมันก็ได้กลายเป็นBmจริง

ทุกคำสัญญาให้ไCว้ แต่ว่าสุดท้ายเธอเป็นคนBmทิ้ง

เธอพูดAmมามันไม่จริงแล้วเธอก็Dทิ้งกันไป


Gยังจำได้ดีและทุกคำสัญD/F#ญาทุกการกระBmทำ

วันที่เธอจะEmลา เธอเบื่อใช่ไหม

เพียงแค่ไม่บอกBmมา ทำไมไม่พูดว่าใจเธอเปCลี่ยน..Bmไป

ทำไมตอนAmนั้นเธอบอกว่ารัก ทั้งที่เธอDคิดจะไป


เธอชGอบโทรมาค้างสาย

ก่อนBmหลับชอบบอก Good Night

แต่Emว่าในค่ำคืนนี้ไม่มีอีกBmแล้วใช่ไหม C      Bm

ต่อให้ฉันAmรั้งเท่าไร แต่เธอก็ไDปกับเขา


* เธอเปลี่ยนจากคำอวยGพร แล้วให้ฉันเป็นน้ำBmตา

เธอเลือกที่จะบอกEmลาฉันในวันปีใBmหม่

แล้วคนที่อยู่ข้างเCธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไBm

ถึงธันAmวาทีไรD.. ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที


ก่อนเคยบอกว่าGฮัก ว่าฮัก ว่าBmฮักข้อยคนเดียว

ทำไมตอนEmนี้ เจ้าถิ่มกันไปBmบ่แลเหลียว

ตอนนี้อยู่ไCส อยู่ไส อยู่ไสBmแล้วคนดี

ธันวาปีAmนี้ บ่มี บ่Dมีเจ้าบ่อนนี้อีก


บ่คGาดคิดว่าเจ้านั้นจะBmตัดสัมพันธ์ตอนปีใหม่

ที่Emเคยเว้า ที่สัญญา เจ้าBmลืมมันไปได้โคตรไว

เจ้าใCจฮ้าย เจ้ามันบ่Bmมีหัวใจ

เจ้าAmลืมแล้วทุกอย่างที่เDคย


* เธอเปลี่ยนจากคำอวยGพร แล้วให้ฉันเป็นน้ำBmตา

เธอเลือกที่จะบอกEmลาฉันในวันปีใBmหม่

แล้วคนที่อยู่ข้างเCธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไBm

ถึงธันAmวาทีไรD.. ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที


เธอเปลี่ยนจากคำอวยGพร แล้วให้ฉันเป็นD/F#น้ำตา

เธอBmเลือกที่จะบอกEmลาฉันในวันปีใBmหม่

แล้วคนที่อยู่ข้างเCธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไBm

ถึงธันAmวาทีไรD..ทำไมฉันต้องเสียใจทุGกที..

เนื้อเพลง คำบอกลาธันวาคม - MANR ft NUTDAO

เธอเปลี่ยนจากคำอวยพร แล้วให้ฉันเป็นน้ำตา
เธอเลือกที่จะบอกลาฉันในวันปีใหม่
แล้วคนที่อยู่ข้างเธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไป
ถึงธันวาทีไร ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที

แล้วเดือนก็ผ่านมาถึงหน้าสุดท้ายของปฏิทิน
เรื่องที่คิดเอาไว้ มันก็ได้กลายเป็นจริง
ทุกคำสัญญาให้ไว้ แต่ว่าสุดท้ายเธอเป็นคนทิ้ง
เธอพูดมามันไม่จริงแล้วเธอก็ทิ้งกันไป

ยังจำได้ดีและทุกคำสัญญาทุกการกระทำ
วันที่เธอจะลา เธอเบื่อใช่ไหม
เพียงแค่ไม่บอกมา ทำไมไม่พูดว่าใจเธอเปลี่ยนไป
ทำไมตอนนั้นเธอบอกว่ารัก ทั้งที่เธอคิดจะไป

เธอชอบโทรมาค้างสาย
ก่อนหลับชอบบอก Good Night
แต่ว่าในค่ำคืนนี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหม
ต่อให้ฉันรั้งเท่าไร แต่เธอก็ไปกับเขา

* เธอเปลี่ยนจากคำอวยพร แล้วให้ฉันเป็นน้ำตา
เธอเลือกที่จะบอกลาฉันในวันปีใหม่
แล้วคนที่อยู่ข้างเธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไป
ถึงธันวาทีไร ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที

ก่อนเคยบอกว่าฮัก ว่าฮัก ว่าฮักข้อยคนเดียว
ทำไมตอนนี้เจ้าถิ่มกันไปบ่แลเหลียว
ตอนนี้อยู่ไส อยู่ไส อยู่ไสแล้วคนดี
ธันวาปีนี้ บ่มี บ่มีเจ้าบ่อนนี้อีก

บ่คาดคิดว่าเจ้านั้นจะตัดสัมพันธ์ตอนปีใหม่
ที่เคยเว้า ที่สัญญา เจ้าลืมมันไปได้โคตรไว
เจ้าใจฮ้าย เจ้ามันบ่มีหัวใจ
เจ้าลืมแล้วทุกอย่างที่เคย

* เธอเปลี่ยนจากคำอวยพร แล้วให้ฉันเป็นน้ำตา
เธอเลือกที่จะบอกลาฉันในวันปีใหม่
แล้วคนที่อยู่ข้างเธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไป
ถึงธันวาทีไรทำไมฉันต้องเสียใจทุกที

เธอเปลี่ยนจากคำอวยพร แล้วให้ฉันเป็นน้ำตา
เธอเลือกที่จะบอกลาฉันในวันปีใหม่
แล้วคนที่อยู่ข้างเธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไป
ถึงธันวาทีไรทำไมฉันต้องเสียใจทุกที..

comment facebook...