คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย) - กานต์ ทศน Feat. นุ่น เกินร้อย คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


D
A
E
Bm
Dm
Cm
C#m
F#m


โอมสิทAธิท้าวฟื้นC#mเจริญศรี ให้ลูกDมีคนรักEคนเมตAตา

ให้ลูกโด่งDดังกับเขาเถิดC#mหนา

ชื่อเสียงก้องBmฟ้า.. EคนรักมาAกมาย..


Instru : / F#m / D / A / E /
            / D / C#m / Bm / E / E /ชีวิตลูกAแย่ เลยมาC#mวัดบ้านแคF#mวันนี้

พ่อกวยช่วยBmลูกทีอยากจะEมีชื่อเสียงAเหมือนเขา

ทำงานหลายDปียังไม่พ้นจากความC#mปวดร้าว

พ่อช่วยBmบรรเทา ความEทุกข์ในใจAลูกที

วอนพ่อBmกวยช่วยดลให้คนC#mรักคนเมตF#mตา

มีวาBmสนา โด่งEดังกับเขาสักAที

ให้มีDเงินมีทอง มาล่อC#mเลี้ยงครอบครัววันF#mนี้

ฝากBmชีวี ตัวDลูกเป็นศิษย์สักEคน


* โอมสิทAธิท้าวฟื้นC#mเจริญศรี ให้ลูกDมีคนรักEคนเมตAตา

ให้ลูกโด่งDดังกับเขาเถิดC#mหนา

ชื่อCmเสียงก้องBmฟ้าคนรักมากEมาย

โอมให้หน้ากูAงามคือดั่งพระC#mแมน

ให้แขนกูF#mงามดั่งพระนารายณ์

ให้ฤทธิ์กูDงามดั่งพระจันทร์C#mฉาย

สาวCmเมืองสวBmรรค์ ยังอยู่บ่Eได้เมื่อเห็นAหน้ากู


Instru : / F#m / D / A / E /
            / D / C#m / Bm / E / E /วอนพ่อBmกวยช่วยดล ให้คนC#mรักคนเมตF#mตา

มีวาBmสนา โด่งEดังกับเขาสักAที

ให้มีDเงินมีทองมาล่อC#mเลี้ยงครอบครัววันF#mนี้

ฝากBmชีวี ตัวDลูกเป็นศิษย์สักEคน


* โอมสิทAธิท้าวฟื้นC#mเจริญศรี ให้ลูกDมีคนรักEคนเมตAตา

ให้ลูกโด่งDดังกับเขาเถิดC#mหนา

ชื่อเสียงก้องBmฟ้าคนรักมากEมาย

โอมให้หน้ากูAงามคือดั่งพระC#mแมน

ให้แขนกูF#mงามดั่งพระนารายณ์

ให้ฤทธิ์กูDงามดั่งพระจันทร์C#mฉาย

สาวCmเมืองสวBmรรค์ ยังอยู่บ่Eได้เมื่อเห็นAหน้ากู

สาวBmเมืองสวรรค์ ยังEอยู่บ่ได้.. เมื่อเห็นหน้ากู


Outro : / D Dm / A /

เนื้อเพลง คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย) - กานต์ ทศน Feat. นุ่น เกินร้อย

โอมสิทธิท้าวฟื้นเจริญศรี ให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดหนา ชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมาย

ชีวิตลูกแย่ เลยมาวัดบ้านแควันนี้
พ่อกวยช่วยลูกทีอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขา
ทำงานหลายปียังไม่พ้นจากความปวดร้าว
พ่อช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกที

วอนพ่อกวยช่วยดลให้คนรักคนเมตตา
มีวาสนาโด่งดังกับเขาสักที
ให้มีเงินมีทองมาล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้
ฝากชีวีตัวลูกเป็นศิษย์สักคน

* โอมสิทธิท้าวฟื้นเจริญศรี ให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดหนา ชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมาย
โอมให้หน้ากูงามคือดั่งพระแมน
ให้แขนกูงามดั่งพระนารายณ์
ให้ฤทธิ์กูงามดั่งพระจันทร์ฉาย
สาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากู

วอนพ่อกวยช่วยดลให้คนรักคนเมตตา
มีวาสนาโด่งดังกับเขาสักที ให้มีเงินมีทองมาล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้
ฝากชีวีตัวลูกเป็นศิษย์สักคน

* โอมสิทธิท้าวฟื้นเจริญศรี ให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดหนา ชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมาย
โอมให้หน้ากูงามคือดั่งพระแมน
ให้แขนกูงามดั่งพระนารายณ์
ให้ฤทธิ์กูงามดั่งพระจันทร์ฉาย
สาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากู

comment facebook...