คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คนไม่ดี - บุ๊ค ศุภกาญจน์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
D/F#


Gฉันก็ไม่ใช่คนดี D/F#ไม่ใช่คนดีอะไร

Emม่มีเรื่องน่าภูมิใจCสักนิดเลย

Gางทีอาจดูรุนแรง เD/F#ย็นชากับเธอเกินไป

Emป็นแฟนประสาอะไร โคตรแCย่เลย


* เEmอาจริงๆตอนนี้ฉันเป็นห่วง

Dธอไม่ควรฝากชีวิตไว้ตรงนี้

Cธอมีโอกาสพบคนที่ดี Dดีกว่าฉัน


** Gฉันไม่ได้สะใจสักนิด

ที่วันนี้Dทำลายความรู้สึกเธอพัง

Emันเสียใจที่ทำให้เธอผิดหวัง อCยู่ลึกๆ

เธอจะGรักกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่

Dฉันคนเดิม ที่ทำให้เธอเจ็บ

Emสียใจตลอด รD้องไห้ตลอด

เจ็บCอยู่ซ้ำๆ คนไม่Gดี..  D


Gก็บเกี่ยวตักตวงวันวาน ควDามสุขที่เราเคยมี

Emับจากตั้งแต่วันนี้ ให้เCธอออกไปจากชีวิตฉัน


* เEmอาจริงๆตอนนี้ฉันเป็นห่วง

Dธอไม่ควรฝากชีวิตไว้ตรงนี้

Cธอมีโอกาสพบคนที่ดี Dดีกว่าฉัน


** Gฉันไม่ได้สะใจสักนิด

ที่วันนี้Dทำลายความรู้สึกเธอพัง

Emันเสียใจที่ทำให้เธอผิดหวัง อCยู่ลึกๆ

เธอจะGรักกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่

Dฉันคนเดิม ที่ทำให้เธอเจ็บ

Emสียใจตลอด รD้องไห้ตลอด

เจ็บCอยู่ซ้ำๆ คนไม่Gดี..  D


CชีวิตของเGธอควรดีกว่านี้

Cถ้าที่ตรงDนั้นมันไม่มีฉัน..


Instru : / G / D / Em / C /
            / G / D / Em / C / C /** Gฉันไม่ได้สะใจสักนิด

ที่วันนี้Dทำลายความรู้สึกเธอพัง

Emันเสียใจที่ทำให้เธอผิดหวัง อCยู่ลึกๆ

เธอจะGรักกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่

Dฉันคนเดิม ที่ทำให้เธอเจ็บ

Emสียใจตลอด รD้องไห้ตลอด

เจ็บCอยู่ซ้ำๆ..


** Gฉันไม่ได้สะใจสักนิด

ที่วันนี้Dทำลายความรู้สึกเธอพัง

Emันเสียใจที่ทำให้เธอผิดหวัง อCยู่ลึกๆ

เธอจะGรักกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่

Dฉันคนเดิม ที่ทำให้เธอเจ็บ

Emสียใจตลอด รD้องไห้ตลอด

เจ็บCอยู่ซ้ำๆ คนไม่Gดี..


Instru : / G / D/F# / Em / C /
คนไม่ดี..


** Gฉันไม่ได้สะใจสักนิด

ที่วันนี้Dทำลายความรู้สึกเธอพัง

Emันเสียใจที่ทำให้เธอผิดหวัง อCยู่ลึกๆ

เธอจะGรักกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่

Dฉันคนเดิม ที่ทำให้เธอเจ็บ

Emสียใจตลอด รD้องไห้ตลอด

เจ็บCอยู่ซ้ำๆ..


** Gฉันไม่ได้สะใจสักนิด

ที่วันนี้Dทำลายความรู้สึกเธอพัง

Emันเสียใจที่ทำให้เธอผิดหวัง อCยู่ลึกๆ

เธอจะGรักกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่

Dฉันคนเดิม ที่ทำให้เธอเจ็บ

Emสียใจตลอด รD้องไห้ตลอด

เจ็บCอยู่ซ้ำๆ คนไม่Gดี..

เนื้อเพลง คนไม่ดี - บุ๊ค ศุภกาญจน์

ฉันก็ไม่ใช่คนดี ไม่ใช่คนดีอะไร
ไม่มีเรื่องน่าภูมิใจสักนิดเลย
บางทีอาจดูรุนแรง เย็นชากับเธอเกินไป
เป็นแฟนประสาอะไร โคตรแย่เลย

* เอาจริงๆตอนนี้ฉันเป็นห่วง
เธอไม่ควรฝากชีวิตไว้ตรงนี้
เธอมีโอกาสพบคนที่ดี ดีกว่าฉัน

** ฉันไม่ได้สะใจสักนิด ที่วันนี้ทำลายความรู้สึกเธอพัง
ฉันเสียใจที่ทำให้เธอผิดหวัง อยู่ลึกๆ
แต่จะรักกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่ฉันคนเดิม
ที่ทำให้เธอเจ็บ เสียใจตลอด
ร้องไห้ตลอดเจ็บอยู่ซ้ำๆ คนไม่ดี

เก็บเกี่ยวตักตวงวันวาน ความสุขที่เราเคยมี
นับจากตั้งแต่วันนี้ ให้เธอออกไปจากชีวิตฉัน

* เอาจริงๆตอนนี้ฉันเป็นห่วง
เธอไม่ควรฝากชีวิตไว้ตรงนี้
เธอมีโอกาสพบคนที่ดี ดีกว่าฉัน

** ฉันไม่ได้สะใจสักนิด ที่วันนี้ทำลายความรู้สึกเธอพัง
ฉันเสียใจที่ทำให้เธอผิดหวัง อยู่ลึกๆ
แต่จะรักกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่ฉันคนเดิม
ที่ทำให้เธอเจ็บ เสียใจตลอด
ร้องไห้ตลอดเจ็บอยู่ซ้ำๆ คนไม่ดี

ชีวิตของเธอควรดีกว่านี้ ถ้าที่ตรงนั้นมันไม่มีฉัน..

** ฉันไม่ได้สะใจสักนิด ที่วันนี้ทำลายความรุ้สึกเธอพัง
ฉันเสียใจที่ทำให้เธอผิดหวัง อยู่ลึกๆ
เธอจะรักกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่ฉันคนเดิม
ที่ทำเธอเจ็บ เสียใจตลอด
ร้องไห้ตลอด เจ็บอยู่ซ้ำๆ

** ฉันไม่ได้สะใจสักนิด ที่วันนี้ทำลายความรุ้สึกเธอพัง
ฉันเสียใจที่ทำให้เธอผิดหวัง อยู่ลึกๆ
เธอจะรักกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่ฉันคนเดิม
ที่ทำเธอเจ็บ เสียใจตลอด
ร้องไห้ตลอด เจ็บอยู่ซ้ำๆ คนไม่ดี

comment facebook...