คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คนไกล - Patrickananda คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


Dmaj7
Amaj7
E
Bm7
C#m7


Dmaj7ยืนมองดวงอาทิตC#m7ย์ลับฟ้าไป

ภายในใBm7จ ได้แต่Eคิดถึงเธออยู่ตAmaj7รงนี้

Dmaj7ตัวเธออยู่ตรงC#m7นั้นเป็นไงบ้าง

เมื่อดวงจัBm7นทร์ขึ้นมาบนEฟ้าเธอรู้สึกAmaj7อย่างไร

ก็มันนานแDmaj7ล้วที่ไม่ได้เจอได้แต่เพ้อคิดถึงหน้าเธอ

C#m7วันเวลาจะผ่านไปไม่ว่านานเท่าไรก็ยังมีแค่เธอคนเBm7ดียว

และไม่ว่าใEครจะเข้ามาฉันAmaj7ก็ไม่เคยจะสนใจ


* Dmaj7คิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้า คิดถึงเธอเวลาอากาศมันหนาว

C#m7ลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเรานั้นต้องไBm7กล

ฉันขอสักอย่างจะได้ไEหม


** ลองมองขึ้นไปบนDmaj7ฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมC#m7ากมาย

อยู่กระจัดกระจBm7าย ไปทุกทEางและทุกแAmaj7ห่งหน

มองขึ้นไปบนDmaj7ฟ้าเธอจะเห็น ว่าC#m7มีดาวอยู่ดวงหนึ่ง

เฉิดฉBm7ายมีแสงสว่างยิ่งกว่าใEคร

ลองมองขึ้นไปบนDmaj7ฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวขC#m7องเธอ

เป็นตัวแทนของBm7ฉันในวันที่เEรานั้นต้องห่Amaj7างไกล

ทำให้เธอไDmaj7ด้รู้ว่าตัวฉัน ไม่เC#m7คยจะไปไหน

แค่Bm7ขอให้เธอมองขึ้นไปบนEฟ้า

มองไปที่ดาวของเรา


Instru : / Dmaj7 C#m7 / E /


Oh baby อยากจDmaj7ะรู้ตอนนี้เธอทำอะไร

เธออยู่ที่ไC#m7หนกับใคร

Cause baby ฉันมันคนชอบคิดมBm7ากเกินไป

Eวงเธอเกินไป แต่ก็Amaj7ทำอะไรไม่ได้จริงๆ

ในเมื่อใจข้างในของฉันมันคงต้องการจริงๆ


* Dmaj7คิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้า คิดถึงเธอเวลาอากาศมันหนาว

C#m7ลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเรานั้นต้องไBm7กล

ฉันขอสักอย่างจะได้ไEหม


** ลองมองขึ้นไปบนDmaj7ฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมC#m7ากมาย

อยู่กระจัดกระจBm7าย ไปทุกทEางและทุกแAmaj7ห่งหน

มองขึ้นไปบนDmaj7ฟ้าเธอจะเห็น ว่าC#m7มีดาวอยู่ดวงหนึ่ง

เฉิดฉBm7ายมีแสงสว่างยิ่งกว่าใEคร

ลองมองขึ้นไปบนDmaj7ฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวขC#m7องเธอ

เป็นตัวแทนของBm7ฉันในวันที่เEรานั้นต้องห่Amaj7างไกล

ทำให้เธอไDmaj7ด้รู้ว่าตัวฉัน ไม่เC#m7คยจะไปไหน

แค่Bm7ขอให้เธอมองขึ้นไปบนEฟ้า

มองไปที่ดาวของเรา

เนื้อเพลง คนไกล - Patrickananda

ยืนมองดวงอาทิตย์ลับฟ้าไป
ภายในใจ
ได้แต่คิดถึงเธออยู่ตรงนี้
ตัวเธออยู่ตรงนั้นเป็นไงบ้าง
เมื่อดวงจันทร์ขึ้นมาบนฟ้าเธอรู้สึกอย่างไร

ก็มันนานแล้วที่ไม่ได้เจอได้แต่เพ้อคิดถึงหน้าเธอ
วันเวลาจะผ่านไปไม่ว่านานเท่าไรก็ยังมีแค่เธอคนเดียว
และไม่ว่าใครจะเข้ามาฉันก็
ไม่เคยจะสนใจ

* คิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้า
คิดถึงเธอเวลาอากาศมันหนาว
กลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเรานั้นต้องไกล
ฉันขอสักอย่างจะได้ไหม

** ลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมาย
อยู่กระจัดกระจาย
ไปทุกทางและทุกแห่งหน
มองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็น
ว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่ง
เฉิดฉายมีแสงสว่างยิ่งกว่าใคร

ลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวของเธอ
เป็นตัวแทนของฉันในวันที่เรานั้นต้องห่างไกล
ทำให้เธอได้รู้ว่าตัวฉัน ไม่เคยจะไปไหน
แค่ขอให้เธอมองขึ้นไปบนฟ้า
มองไปที่ดาวของเรา

Oh baby อยากจะรู้ตอนนี้เธอทำอะไร
เธออยู่ที่ไหนกับใคร
Cause baby ฉันมันคนชอบคิดมากเกินไป
หวงเธอเกินไป
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงจริง
ในเมื่อใจข้างในของฉันมันคงต้องการจริงๆ

* คิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้า
คิดถึงเธอเวลาอากาศมันหนาว
กลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเรานั้นต้องไกล
ฉันขอสักอย่างจะได้ไหม

** ลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมาย
อยู่กระจัดกระจาย
ไปทุกทางและทุกแห่งหน
มองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็น
ว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่ง
เฉิดฉายมีแสงสว่างยิ่งกว่าใคร

ลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวของเธอ
เป็นตัวแทนของฉันในวันที่เรานั้นต้องห่างไกล
ทำให้เธอได้รู้ว่าตัวฉัน
ไม่เคยจะไปไหน
แค่ขอให้เธอมองขึ้นไปบนฟ้า
มองไปที่ดาวของเรา

comment facebook...