คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คนจริงใจ - COCKTAIL Feat. ปู่จ๋าน ลองไมค์, พงศ์ พัทลุง, ลำไย ไหทองคำ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
A
E
Em
Bm
Am
F#m
C#m
A/C#


ก็เป็นคนGดีที่ไม่เคยลวงหลอกใคร

เป็นคนจริงBmใจทำไมเธอไม่เคยเห็น

ฉันมันEmทำอะไรครึ่งๆ Dกลางๆ ไม่เป็น

ฉันทุ่มCเทให้เธอทั้งหมดหัวDใจ


Instru : / C / G / D / Em /
            / C / G / Am D / G / D /Would you Gmind look into my Bmeyes

เธอจะEmพบความหมายDที่มี

เธอจะรCู้ว่าฉัน จริงBmใจ

ไม่ลวงหลอกAmใคร ไม่มี ไม่Dมี

อย่ากล่าวGหาตัวอ้ายโดยไร้เรื่องBmราว

เรื่องEmสาวๆ ตัวอ้ายนั้นบ่เกยDมี

ตัวจะCถามมาสักกี่เตื้ออ้ายBmเอง ก็Emการันตี

Amเจื่ออ้ายDเต๊อะอีGหล้า


* บ่เจ้าCชู้ บ่ลวงGหลอก

บ่ใจ้เกยCบอก อะDหยังที่เกินGจริง

บ่ได้Cโม้ บ่ได้Gโว

สัญญาอะAmหยังจะยะหื้อDได้กู้Gอย่าง


** ก็เป็นคนGดีที่ไม่เคยลวงหลอกใคร

เป็นคนจริงBmใจทำไมเธอไม่เคยเห็น

ฉันมันEmทำอะไรครึ่งๆ Dกลางๆ ไม่เป็น

ฉันทุ่มCเทให้เธอทั้งหมดหัวDใจ

แต่สุดGท้ายเธอเองไม่เคยรับรู้

เธอกับBmฉันเรามันไม่ใช่เนื้อEmคู่

ฉันทำCได้แค่เพียงดู เธอจากBmไป ลับEmตา

ด้วยหัวAmใจที่เจ็บ เจ็บ Dเจ็บ หัวใจเหลือเกิน


Instru : / C / Bm / Am D / G /


อยากให้Cเราได้โร่จักBmกัน

เธอกับAmฉันเข้ากันรับDรองหรอย

เพราะพี่Cบ่าวคนนี้ หลงรักBmเธอไม่ใช่Emน้อย

Amบ่าวรักDน้องเหม็ดGใจ


หม้ายเจ้าCชู้ หม้ายขี้Gหก

หม้ายซอกCแซก แหลงDไหรทำGจริง

หม้ายขี้Cโม้ หม้ายแหลงGมาก

สัญญาไอ้Amไหรจะทำให้Dได้ทุกGสิ่ง Dเฮ้อ..


Instru : / C / G / D / Em /
            / A/C# / D / E /Aฮัก ฮักเจ้า ทั้งหัวC#mใจ

สิบอกF#mไป ให้เจ้านั้นได้Eยิน

จะทุ่มDเท ให้เจ้าจนC#mสิ้นด้วยหัวF#mใจ    ที่Bmมี

คงยัง บ่เพียงEพอ

บ่เจ้าAซู้ บ่เคย ลวงหลอกC#mไผ

คนจริงF#mใจ ที่เจ้าบ่เคยEเห็น

คำว่าDฮัก ฮักเจ้า เจ้าเห็นเป็นC#mเพียงของF#mเล่น

สุดBmท้าย ฉันก็Eเจ็บคือAเก่า


* ไม่เจ้าDชู้ ไม่ลวงAหลอก

บ่ใจ้เคยDบอก อะEหยังที่เกินAจริง

ไม่ขี้Dโม้ ไม่แหลงAมาก

สัญญาอิBmหยังสิเฮ็ดให้Eได้ทุกAสิ่ง..  E


** ก็เป็นคนAดีที่ไม่เคยลวงหลอกใคร

เป็นคนจริงC#mใจทำไมเธอไม่เคยเห็น

ฉันมันF#mทำอะไรครึ่งๆ Eกลางๆ ไม่เป็น

ฉันทุ่มDเทให้เธอทั้งหมดหัวEใจ

แต่สุดAท้ายเธอเองไม่เคยรับรู้

เธอกับC#mฉันเรามันไม่ใช่เนื้อF#mคู่

ฉันทำDได้แค่เพียงดู เธอจากC#mไป ลับF#mตา

ด้วยหัวBmใจที่เจ็บ เจ็บ Eเจ็บ หัวใจเหลือเกิน


ก็เป็นคนดีAที่ไม่เคยลวงหลอกใคร
(จะเอาเวลาที่ไหนไปหลอก)

เป็นคนจริงC#mใจทำไมเธอไม่เคยเห็น
(เอาชื่อฉันเป็นประกันได้เลยนะขอบอก)

ฉันมันF#mทำอะไรครึ่งๆ Eกลางๆ ไม่เป็น

ฉันทุ่มDเทให้เธอทั้งหมดหัวEใจ

แต่สุดAท้ายเธอเองไม่เคยรับรู้
(พี่รักน้องหนัดเหนียน)

เธอกับC#mฉันเรามันไม่ใช่เนื้อF#mคู่

ฉันทำDได้แค่เพียงดู เธอจากC#mไป ลับF#mตา

ด้วยหัวBmใจที่เจ็บ เจ็บ Eเจ็บ.. หัวใจเหลือเกิน


Outro : / D / C#m / Bm / A /

เนื้อเพลง คนจริงใจ - COCKTAIL Feat. ปู่จ๋าน ลองไมค์, พงศ์ พัทลุง, ลำไย ไหทองคำ

ก็เป็นคนดีที่ไม่เคยลวงหลอกใคร
เป็นคนจริงใจทำไมเธอไม่เคยเห็น
ฉันมันทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ ไม่เป็น
ฉันทุ่มเทให้เธอทั้งหมดหัวใจ

Would you mind look into my eyes
เธอจะพบความหมายที่มี
เธอจะรู้ว่าฉัน จริงใจ
ไม่ลวงหลอกใคร ไม่มี ไม่มี

อย่ากล่าวหาตัวอ้ายโดยไร้เรื่องราว
เรื่องสาวๆ ตัวอ้ายนั้นบ่เกยมี
ตัวจะถามมาสักกี่เตื้ออ้ายเองก็การันตี
เจื่ออ้ายเต๊อะอีหล้า

* บ่เจ้าชู้ บ่ลวงหลอก
บ่ใจ้เกยบอกอะหยังที่เกินจริง
บ่ได้โม้ บ่ได้โว
สัญญาอะหยังจะยะหื้อได้กู้อย่าง

** ก็เป็นคนดีที่ไม่เคยลวงหลอกใคร
เป็นคนจริงใจทำไมเธอไม่เคยเห็น
ฉันมันทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ ไม่เป็น
ฉันทุ่มเทให้เธอทั้งหมดหัวใจ
แต่สุดท้ายเธอเองไม่เคยรับรู้
เธอกับฉันเรามันไม่ใช่เนื้อคู่
ฉันทำได้แค่เพียงดู เธอจากไปลับตา
ด้วยหัวใจที่เจ็บ เจ็บ เจ็บ หัวใจเหลือเกิน

อยากให้เราได้โร่จักกัน
เธอกับฉันเข้ากันรับรองหรอย
เพราะพี่บ่าวคนนี้หลงรักเธอไม่ใช่น้อย
บ่าวรักน้องเหม็ดใจ

หม้ายเจ้าชู้ หม้ายขี้หก
หม้ายซอกแซก แหลงไหรทำจริง
หม้ายขี้โม้ หม้ายแหลงมาก
สัญญาไอ้ไหรจะทำให้ได้ทุกสิ่ง

ฮัก ฮักเจ้า ทั้งหัวใจ
สิบอกไป ให้เจ้านั้นได้ยิน
จะทุ่มเท ให้เจ้าจนสิ้น
ด้วยหัวใจที่มี คงยัง บ่เพียงพอ
บ่เจ้าซู้ บ่เคย ลวงหลอกไผ
คนจริงใจ ที่เจ้าบ่เคยเห็น
คำว่าฮัก ฮักเจ้า เจ้าเห็นเป็นเพียงของเล่น
สุดท้าย ฉันก็เจ็บคือเก่า

* ไม่เจ้าชู้ ไม่ลวงหลอก
บ่ใจ้เคยบอกอะหยังที่เกินจริง
ไม่ขี้โม้ ไม่แหลงมาก
สัญญาอิหยังสิเฮ็ดให้ได้ทุกสิ่ง

** ก็เป็นคนดีที่ไม่เคยลวงหลอกใคร
เป็นคนจริงใจทำไมเธอไม่เคยเห็น
ฉันมันทำอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ ไม่เป็น
ฉันทุ่มเทให้เธอทั้งหมดหัวใจ
แต่สุดท้ายเธอเองไม่เคยรับรู้
เธอกับฉันเรามันไม่ใช่เนื้อคู่
ฉันทำได้แค่เพียงดู เธอจากไปลับตา
ด้วยหัวใจที่เจ็บ เจ็บ เจ็บ หัวใจเหลือเกิน

ก็เป็นคนดีที่ไม่เคยลวงหลอกใคร
(จะเอาเวลาที่ไหนไปหลอก)
เป็นคนจริงใจทำไมเธอไม่เคยเห็น
(เอาชื่อฉันเป็นประกันได้เลยนะขอบอก)
ฉันมันทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ ไม่เป็น
ฉันทุ่มเทให้เธอทั้งหมดหัวใจ
แต่สุดท้ายเธอเองไม่เคยรับรู้
(พี่รักน้องหนัดเหนียน)
เธอกับฉันเรามันไม่ใช่เนื้อคู่
ฉันทำได้แค่เพียงดู เธอจากไปลับตา
ด้วยหัวใจที่เจ็บ เจ็บ เจ็บ
หัวใจเหลือเกิน

comment facebook...