คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คนกระจอก - บุ๊ค ศุภกาญจน์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


F
C
Bb
Dm
Am

Intro : / F / Dm / Bb / C /


Fขั่นมีเงินมีทอง ฮั่งมีคือเขามันคงสิเข้าท่า

Dmขี้บ่ถืกป่อง เลยมาลี้ไห้อยู่ท่งนา

บ่Bbได้มีเงินเป็นล้าน ข่อยมันบ่มาตรฐาน

Cคุณภาพชีวิตบ่ดี

Fคนที่ย่างเข้ามาในชีวิตเจ้ากะมากมาย

พร้อมDmนำความสุขสบายมาให้เจ้าละเบ๋อคนดี

บ่Bbคืออ้าย.. Cมันตกเกรด กระจอกไป


* Bbฮักส่ำใด๋ กะAmฮักเบิ่ดหัวใจ

แต่Bbมันคงเป็นไปบ่ได่ คนกระCจอกมันคงสู้ไผบ่ได้


** กะFอ้ายเป็นคนแบบนี้ เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี

กับคนDmดีๆ จังเจ้าอ้ายมันบ้านนอก บ่ทันสมัยคือไผ

อ้ายBbคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก

อ้ายCมันกระจอก กระโหลกกระลาเกินคำบรรยาย

บ่Fหล่อ น่าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจังขี้ถ่าน

บ่คือเขาDmดอกคนดี.. โอ้ย..

อ้ายBbคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก

Cผิดที่อ้ายนิล้า ที่มันเป็นคนกระจอก


Instru : / F / C /


ละFเบิ่ดเวลาลงแล้ว หมอลำคงสิต้องอ่วย

Dmนาฬิกาแล่นจ้อ สิจำฮ้าง ด่อกห่างลา

Bbเจ้าอยู่สูงเทิงก้อนขี้ฟ่า อ้ายนิมันบ่มีราคา

Cมันตกเกรด กระจอกไป


* Bbฮักส่ำใด๋ กะAmฮักเบิ่ดหัวใจ

แต่Bbมันคงเป็นไปบ่ได่ คนกระCจอกมันคงสู้ไผบ่ได้


** กะFอ้ายเป็นคนแบบนี้ เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี

กับคนDmดีๆ จังเจ้าอ้ายมันบ้านนอก บ่ทันสมัยคือไผ

อ้ายBbคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก

อ้ายCมันกระจอก กระโหลกกระลาเกินคำบรรยาย

บ่Fหล่อ น่าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจังขี้ถ่าน

บ่คือเขาDmดอกคนดี.. โอ้ย..

อ้ายBbคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก

Cผิดที่อ้ายนิล้า ที่มันเป็นคนกระจอก


Instru : / F / Dm / Bb / C / (2Time)


** กะFอ้ายเป็นคนแบบนี้ เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี

กับคนDmดีๆ จังเจ้าอ้ายมันบ้านนอก บ่ทันสมัยคือไผ

อ้ายBbคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก

อ้ายCมันกระจอก กระโหลกกระลาเกินคำบรรยาย

บ่Fหล่อ น่าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจังขี้ถ่าน

บ่คือเขาDmดอกคนดี.. โอ้ย..

อ้ายBbคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก

Cผิดที่อ้ายนิล้า


** กะFอ้ายเป็นคนแบบนี้ เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี

กับคนDmดีๆ จังเจ้าอ้ายมันบ้านนอก บ่ทันสมัยคือไผ

อ้ายBbคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก

อ้ายCมันกระจอก กระโหลกกระลาเกินคำบรรยาย

บ่Fหล่อ น่าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจังขี้ถ่าน

บ่คือเขาDmดอกคนดี.. โอ้ย..

อ้ายBbคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก

Cผิดที่อ้ายนิล้า ที่มันเป็นคนกระจอก


Outro : / F / Dm / Bb / C / F /

ที่มันเป็นคนกระจอก อ้ายมันแค่คนกระจอก

เนื้อเพลง คนกระจอก - บุ๊ค ศุภกาญจน์

ขั่นมีเงินมีทอง ฮั่งมีคือเขามันคงสิเข้าท่า
ขี้บ่ถืกป่อง เลยมาลี้ไห้อยู่ท่งนา
บ่ได้มีเงินเป็นล้าน ข่อยมันบ่มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตบ่ดี

คนที่ย่างเข้ามาในชีวิตเจ้ากะมากมาย
พร้อมนำ ความสุขสบายมาให้เจ้าละเบ๋อคนดี
บ่คืออ้าย มันตกเกรด กระจอกไป

* ฮักส่ำใด๋ กะฮักเบิ่ดหัวใจ
แต่มันคงเป็นไปบ่ได่ คนกระจอกมันคงสู้ไผบ่ได้

** กะอ้ายเป็นคนแบบนี้ เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
กับคนดีๆ จังเจ้าอ้ายมันบ้านนอก บ่ทันสมัยคือไผ
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก
อ้ายมันกระจอก กระโหลกกระลาเกินคำบรรยาย
บ่หล่อ น่าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจังขี้ถ่าน
บ่คือเขาด่อกคนดี.. โอ้ย..
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก
ผิดที่อ้ายนิล้า ที่มันเป็นคนกระจอก

ละเบิ่ดเวลาลงแล้ว หมอลำคงสิต้องอ่วย
นาฬิกาแล่นจ้อ สิจำฮ้าง ด่อกห่างลา
เจ้าอยู่สูงเทิงก้อนขี้ฟ่า อ้ายนิมันบ่มีราคา
มันตกเกรด กระจอกไป

* ฮักส่ำใด๋ กะฮักเบิ่ดหัวใจ
แต่มันคงเป็นไปบ่ได่ คนกระจอกมันคงสู้ไผบ่ได้

** กะอ้ายเป็นคนแบบนี้ เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
กับคนดีๆ จังเจ้าอ้ายมันบ้านนอก บ่ทันสมัยคือไผ
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก
อ้ายมันกระจอก กระโหลกกระลาเกินคำบรรยาย
บ่หล่อ น่าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจังขี้ถ่าน
บ่คือเขาด่อกคนดี.. โอ้ย..
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก
ผิดที่อ้ายนิล้า ที่มันเป็นคนกระจอก

** กะอ้ายเป็นคนแบบนี้ เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
กับคนดีๆ จังเจ้าอ้ายมันบ้านนอก บ่ทันสมัยคือไผ
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก
อ้ายมันกระจอก กระโหลกกระลาเกินคำบรรยาย
บ่หล่อ น่าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจังขี้ถ่าน
บ่คือเขาด่อกคนดี.. โอ้ย..
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก
ผิดที่อ้ายนิล้า ที่มันเป็นคนกระจอก

** กะอ้ายเป็นคนแบบนี้ เป็นคนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรี
กับคนดีๆ จังเจ้าอ้ายมันบ้านนอก บ่ทันสมัยคือไผ
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก
อ้ายมันกระจอก กระโหลกกระลาเกินคำบรรยาย
บ่หล่อ น่าตาบ่ดี หน้าดำปี้ๆคือจังขี้ถ่าน
บ่คือเขาด่อกคนดี.. โอ้ย..
อ้ายคงสู้เขาบ่ได้ด่อก เทียบกับเขาบ่ได้ด่อก
ผิดที่อ้ายนิล้า ที่มันเป็นคนกระจอก

ที่มันเป็นคนกระจอก
อ้ายมันแค่คนกระจอก

comment facebook...