คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คงต้องยอม (ຄົງຕ້ອງຍອມ) - Gx2 คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
G
F
Am

Intro : / C / G / Am / F /
           / C / G / Am / F /C มันช่างโชคดี ทีGได้ใจเจ้าไปครอบครอง

  Amมันช่างโชคดี ทีไFด้โตเจ้าเป็นคู่ครอง

C แต่กลับมาโตอ้าย มันก็ช่างโชคGฮ้าย

 เป็นคนมาทีหลัง ก็เลยต้องแพ้ต้องพ่Amาย

 นับตั้งแต่นี้ คงต้องFยอม..

 Cฮู้ อ้ายกะฮู้ว่า เจ้านั้น

 Gฮักมันไปทั้งใจแล้วน้าAm แต่อยากให้เจ้าฮู้ว่า

 Fอ้ายให้เจ้าได้ทุกๆ อย่าง

C ถ้าเจ้านั้นมาฮักGกัน และโตเจ้าจะสุขสAm   Fบาย..


* อ้ายมีเงินCทอง เอามากองให้เจ้าGได้

   เพื่อให้ใจเจ้าเปลี่ยนAmผัน บ่ไปฮักมันมาฮักFอ้าย..

   ต่อให้อ้ายCฮู้ว่าเงินซื้อใจเจ้าบ่ไGด้

   แต่คือสิ่งเดียวที่เฮ็ดAmได้ สุดท้ายอ้ายคงต้องยอมFให้..


   คงต้องยอC  Gม.. คงต้องยAm  Fอม..

   คงต้องยอC  Gม.. อ้ายคงต้องยAmอม.. Fใจ..

   เจ้ามีCมัน ใจเจ้าGหามัน..Am F

Instru : / C / G / Am / F /


C อ้ายมีเงินมีทอง ล่ะตั้งว่าหลายแสน

G แต่ก็บ่สามารถ ได้เจ้านั้นมาควงแขน

  Amถึงฐานะจะดี แต่บ่เจ้าชู้คือขุนแผน

 F และอยากจะดึงเจ้านั้นมาอยู่

 Cในใจ อยากให้ฮู้ไว้ เGจ้าคือคนที่ข่อยอยากได้

 อ้Amายคงเป็น ได้แค่คนแพ้

 ที่มาทีหFลัง ใจเลยต้องพัง และก็ต้องแพ้คนมาก่อน

C ฮู้ต้องถอดใจและก็ยอมไป

G อ้ายกะฮู้อยู่แล้วว่าเจ้ารักมันแท้

  Amใจดวงนี้มันก็เจ็บแฮงF ทรมานเกินจะทน

 C อ้ายจำเป็นที่จะต้องยอGม ถึงว่าอ้ายนั้นจะมีพร้อม

  Amแต่ว่าใจเจ้านั้นสมยอFม เจ้าให้มันไป ทั้งหมดเลย..


* อ้ายมีเงินCทอง เอามากองให้เจ้าGได้

   เพื่อให้ใจเจ้าเปลี่ยนAmผัน บ่ไปฮักมันมาฮักFอ้าย..

   ต่อให้อ้ายCฮู้ว่าเงินซื้อใจเจ้าบ่ไGด้

   แต่คือสิ่งเดียวที่เฮ็ดAmได้ สุดท้ายอ้ายคงต้องยอมFให้..


   คงต้องยอC  Gม.. คงต้องยAm  Fอม..

   คงต้องยอC  Gม.. อ้ายคงต้องยAmอม.. Fใจ..

   เจ้ามีCมัน ใจเจ้าGหามัน..Am F


* อ้ายมีเงินCทอง เอามากองให้เจ้าGได้

   เพื่อให้ใจเจ้าเปลี่ยนAmผัน บ่ไปฮักมันมาฮักFอ้าย..

   ต่อให้อ้ายCฮู้ว่าเงินซื้อใจเจ้าบ่ไGด้

   แต่คือสิ่งเดียวที่เฮ็ดAmได้ สุดท้ายอ้ายคงต้องยอมFให้..


   คงต้องยอC  Gม.. คงต้องยAm  Fอม..

   คงต้องยอC  Gม.. อ้ายคงต้องยAm  Fอม..


* อ้ายมีเงินCทอง เอามากองให้เจ้าGได้

   เพื่อให้ใจเจ้าเปลี่ยนAmผัน บ่ไปฮักมันมาฮักFอ้าย..

   ต่อให้อ้ายCฮู้ว่าเงินซื้อใจเจ้าบ่ไGด้

   แต่คือสิ่งเดียวที่เฮ็ดAmได้ สุดท้ายอ้ายคงต้องยอมFให้..


   คงต้องยอC  Gม.. คงต้องยAm  Fอม..

   คงต้องยอC  Gม.. อ้ายคงต้องยAmอม.. Fใจ..

   เจ้ามีCมัน ใจเจ้าGหามัน..Am F

เนื้อเพลง คงต้องยอม (ຄົງຕ້ອງຍອມ) - Gx2

Lyrics : Gx2
Beats : T'jame uno
Mix and master : T'jame uno

มันช่างโชคดี ทีได้ใจเจ้าไปครอบครอง
มันช่างโชคดี ทีได้โตเจ้าเป็นคู่ครอง
แต่กลับมาโตอ้าย มันก็ช่างโชคฮ้าย
เป็นคนมาทีหลัง ก็เลยต้องแพ้ต้องพ่าย
นับตั้งแต่นี้ คงต้องยอม..
ฮู้ อ้ายกะฮู้ว่า เจ้านั้น
ฮักมันไปทั้งใจแล้วน้า แต่อยากให้เจ้าฮู้ว่า
อ้ายให้เจ้าได้ทุกๆ อย่าง
ถ้าเจ้านั้นมาฮักกัน และโตเจ้าจะสุขสบาย..

* อ้ายมีเงินทอง เอามากองให้เจ้าได้
เพื่อให้ใจเจ้าเปลี่ยนผัน บ่ไปฮักมันมาฮักอ้าย..
ต่อให้อ้ายฮู้ว่าเงินซื้อใจเจ้าบ่ได้
แต่คือสิ่งเดียวที่เฮ็ดได้
สุดท้ายอ้ายคงต้องยอมให้..

คงต้องยอม.. คงต้องยอม..
คงต้องยอม.. อ้ายคงต้องยอม.. ใจ..
เจ้ามีมัน ใจเจ้าหามัน..

อ้ายมีเงินมีทอง ล่ะตั้งว่าหลายแสน
แต่ก็บ่สามารถ ได้เจ้านั้นมาควงแขน
ถึงฐานะจะดี แต่บ่เจ้าชู้คือขุนแผน
และอยากจะดึงเจ้านั้นมาอยู่
ในใจ อยากให้ฮู้ไว้ เจ้าคือคนที่ข่อยอยากได้
อ้ายคงเป็น ได้แค่คนแพ้
ที่มาทีหลัง ใจเลยต้องพัง และก็ต้องแพ้คนมาก่อน
ฮู้ต้องถอดใจและก็ยอมไป
อ้ายกะฮู้อยู่แล้วว่าเจ้ารักมันแท้
ใจดวงนี้มันก็เจ็บแฮง ทรมานเกินจะทน
อ้ายจำเป็นที่จะต้องยอม ถึงว่าอ้ายนั้นจะมีพร้อม
แต่ว่าใจเจ้านั้นสมยอม เจ้าให้มันไป ทั้งหมดเลย..

* อ้ายมีเงินทอง เอามากองให้เจ้าได้
เพื่อให้ใจเจ้าเปลี่ยนผัน บ่ไปฮักมันมาฮักอ้าย..
ต่อให้อ้ายฮู้ว่าเงินซื้อใจเจ้าบ่ได้
แต่คือสิ่งเดียวที่เฮ็ดได้
สุดท้ายอ้ายคงต้องยอมให้..

คงต้องยอม.. คงต้องยอม..
คงต้องยอม.. อ้ายคงต้องยอม.. ใจ..
เจ้ามีมัน ใจเจ้าหามัน..
* อ้ายมีเงินทอง เอามากองให้เจ้าได้
เพื่อให้ใจเจ้าเปลี่ยนผัน บ่ไปฮักมันมาฮักอ้าย..
ต่อให้อ้ายฮู้ว่าเงินซื้อใจเจ้าบ่ได้
แต่คือสิ่งเดียวที่เฮ็ดได้
สุดท้ายอ้ายคงต้องยอมให้..

คงต้องยอม.. คงต้องยอม..
คงต้องยอม.. อ้ายคงต้องยอม..

* อ้ายมีเงินทอง เอามากองให้เจ้าได้
เพื่อให้ใจเจ้าเปลี่ยนผัน บ่ไปฮักมันมาฮักอ้าย..
ต่อให้อ้ายฮู้ว่าเงินซื้อใจเจ้าบ่ได้
แต่คือสิ่งเดียวที่เฮ็ดได้
สุดท้ายอ้ายคงต้องยอมให้..

คงต้องยอม.. คงต้องยอม..
คงต้องยอม.. อ้ายคงต้องยอม.. ใจ..
เจ้ามีมัน ใจเจ้าหามัน..

comment facebook...