คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ขอให้โชคเลว (Good luck, Not!) - Paper Planes คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
A
D
Bm
F#7

Intro : / D F#7 / Bm G / (2Time)


DI wrote this F#7song about Bmyou    G

BDout all the F#7things that you Bmdo    G

Dม่ต้องไปF#7ค้นว่าเป็นBmใคร ไม่ต้องGรู้

แต่Dที่รู้คือเAธอไปกับเDขา


HDey, how’s it F#7been my old Bmfriend..  G

Dด้ยินว่าF#7เธอเริ่มชัดBmเจนกับคนGนั้น

Dคนที่เคยF#7เข้ามาเมื่อBmตอนเราคบGกัน

คนคนDนั้น นั่นไAง จำได้ป่Dาว


Gงั้นขอBmอวยพรกับเAธอครั้งสุดท้าย

GอบความBmยินดีไปAกับความโชคร้าย


* ขอให้เธอDรักกันนานF#7นาน

อยู่ในBmโลกของยมบGาล

เพราะฉันนั้นโDคตรเจ็บ F#7โคตรเข็ด

กับBmคำปลอมปลอมของเGธอ

ขอให้เธอDรักกันดีF#7ดี

อยู่ในBmโลกของอเวGจี

จบแDล้ว.. ขAอให้โชคเDลว


Dคบกันเธอไม่F#7พอซักที

Bmคบไปมีแต่Gดูไม่ดี

DI’m just not your F#7fantasy

BmคบเขาคงจะGพอแล้วสิ


เธอเปิดDรับให้เขาเข้าF#7มา

เธอคงBmคิดว่าเขาเข้าGตา

เธอเลยสDวมบทบาท

เพื่อAมาชิงเลิกก่Dอน

Gงั้นขอBmอวยพรกับเAธอครั้งสุดท้าย

GอบความBmยินดีไปAกับความโชคร้าย


* ขอให้เธอDรักกันนานF#7นาน

อยู่ในBmโลกของยมบGาล

เพราะฉันนั้นโDคตรเจ็บ F#7โคตรเข็ด

กับBmคำปลอมปลอมของเGธอ

ขอให้เธอDรักกันดีF#7ดี

อยู่ในBmโลกของอเวGจี

จบแDล้ว.. ขAอให้โชคเDลว


Instru : / D F#7 / Bm G / (2Time) / D /


ขอให้เธอDรักกันนานF#7นาน

อยู่ในBmโลกของยมบGาล

เพราะฉันนั้นโDคตรเจ็บ F#7โคตรเข็ด

กับBmคำปลอมปลอมของเGธอ


* ขอให้เธอDรักกันนานF#7นาน

อยู่ในBmโลกของยมบGาล

เพราะฉันนั้นโDคตรเจ็บ F#7โคตรเข็ด

กับBmคำปลอมปลอมของเGธอ

ขอให้เธอDรักกันดีF#7ดี

อยู่ในBmโลกของอเวGจี

จบแDล้ว.. ขAอให้โชคเDลว

จบแDล้ว.. ขAอให้โชคเDลว

เนื้อเพลง ขอให้โชคเลว - Paper Planes

I wrote this song about you

‘Bout all the things that you do ไม่ต้องไปค้นว่าเป็นใคร ไม่ต้องรู้
แต่ที่รู้คือเธอไปกับเขา

Hey, how’s it been my old friend
ได้ยินว่าเธอเริ่มชัดเจนกับคนนั้น
คนที่เคยเข้ามาเมื่อตอนเราคบกัน
คนคนนั้น
นั่นไงจำได้ป่าว

งั้นขออวยพรกับเธอครั้งสุดท้าย
มอบความยินดีไปกับความโชคร้าย

ขอให้เธอรักกันนานนาน
อยู่ในโลกของยมบาล
เพราะฉันนั้นโคตรเจ็บ โคตรเข็ด
กับคำปลอมปลอมของเธอ
ขอให้เธอรักกันดีดี
อยู่ในโลกของอเวจี
จบแล้ว
ขอให้โชคเลว

คบกันเธอไม่พอซักที
คบไปมีแต่ดูไม่ดี
I’m just not your fantasy
คบเขาคงจะพอแล้วสิ

เธอเปิดรับให้เขาเข้ามา
เธอคงคิดว่าเขาเข้าตา
เธอเลยสวมบทบาทเพื่อมาชิงเลิกก่อน

งั้นขออวยพรกับเธอครั้งสุดท้าย
มอบความยินดีไปกับความโชคร้าย

ขอให้เธอรักกันนานนาน
อยู่ในโลกของยมบาล
เพราะฉันนั้นโคตรเจ็บ โคตรเข็ด
กับคำปลอมปลอมของเธอ
ขอให้เธอรักกันดีดี
อยู่ในโลกของอเวจี
จบแล้ว
ขอให้โชคเลว

ขอให้เธอรักกันนานนาน
อยู่ในโลกของยมบาล
เพราะฉันนั้นโคตรเจ็บ โคตรเข็ด
กับคำปลอมปลอมของเธอ

ขอให้เธอรักกันนานนาน
อยู่ในโลกของยมบาล
เพราะฉันนั้นโคตรเจ็บ โคตรเข็ด
กับคำปลอมปลอมของเธอ
ขอให้เธอรักกันดีดี
อยู่ในโลกของอเวจี
จบแล้ว
ขอให้โชคเลว

จบแล้ว ขอให้โชคเลว

comment facebook...