คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ขอบคุณที่มีเธอ - เนสกาแฟ ศรีนคร Feat.โชกุบุ๊สึอัศวินนมผง คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
C
D
E
Bm
F#m

Intro : / F#m / D / A / E /
         / F#m / D / A / E / E / (2Time)โอ้F#mเด้ชีวิต เหมื่อยDเด้แต่ละมื้อ

แฮงสิAปืน สิสู้ กะบ่Eมี

ถืกปัญDหาความจน หนี้Cสินกดขี่

อยากสิBmหนีไปไกลแสนไกลกะจนEปัญญา


* กะย้อนว่าBmยังมีมือ สองCตีนกะยังไหว

ยังมีDใจ ที่กัดฟันEสู้ ให้อยู่Aต่อ

เศรษฐDกิจไทยต้องดี ท่องไว้ในCใจอย่าฟ้าวF#mท้อ

ตั้งแต่มีBmเธอเข้ามาอยู่เขียงข้างEกัน


** ขอบคุณที่ยังมีAเธอ เป็นกําลังF#mใจ

แม่นเหมื่อยส่ำDใด้ กะมีใจสู้Eต่อ

คุ้มค่าชีวิตที่Aสู้ ที่ยังบ่Dท้อ

ที่เฮ็ดให้การAรอมันบ่ไร้Eค่า

ขอบคุณที่เข้าF#mมา..    E

กุมมือผ่านปัญDหาที่เอิ้นว่าความEจน

ให้สมที่ทนAสู้ คนเดียวมาF#mโดน

ดีใจDหลายที่ยังมีคนหันEมอง..

เศรษฐกิจไทยต้องAดี..   E


Instru : / F#m / F#m / F#m / E /


F#mหลายปัญหาที่คนมักมองข้าม

เศรษฐDกิจเมืองไทยพรรคผมจะช่วยสร้าง

ปัญAหาเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ 1 2 3

พวกEคุณมีสิทธิ์คิด ไม่มีใครคิดประนาม

ปัญF#mหาบ้านเมืองเราต้องช่วยกันแก้

ต้องไม่Dยอมประเทศไหนให้มามองว่าเราแย่

คุณAแค่ต้องคิดส่วนผมแค่ต้องจํา

และEเรื่องที่เหลือปล่อยให้ผมลงมือทํา

คุณF#mภาพชีวิตไม่ต้องใช้แค่แบงค์ร้อย

แค่Dปรับเศรษฐกิจช่วยชีวิตคนเป็นร้อย

Aพี่น้องเราเศรษฐกิจต้องดี

Eถานท่องเที่ยวของไทยเราก็มี

จับมือพร้อมพุ่งมุ่งทะยาน

สู่แดนไทยไม่มีใครทรมาน


Instru : / D / A / E / F#m /
           / D / A / E / E / E /* กะย้อนว่าBmยังมีมือ สองCตีนกะยังไหว

ยังมีDใจ ที่กัดฟันEสู้ ให้อยู่Aต่อ

เศรษฐDกิจไทยต้องดี ท่องไว้ในCใจอย่าฟ้าวF#mท้อ

ตั้งแต่มีBmเธอเข้ามาอยู่เขียงข้างEกัน


** ขอบคุณที่ยังมีAเธอ เป็นกําลังF#mใจ

แม่นเหมื่อยส่ำDใด้ กะมีใจสู้Eต่อ

คุ้มค่าชีวิตที่Aสู้ ที่ยังบ่Dท้อ

ที่เฮ็ดให้การAรอมันบ่ไร้Eค่า

ขอบคุณที่เข้าF#mมา..    E

กุมมือผ่านปัญDหาที่เอิ้นว่าความEจน

ให้สมที่ทนAสู้ คนเดียวมาF#mโดน

ดีใจDหลายที่ยังมีคนหันEมอง..

เศรษฐกิจไทยต้องAดี..   E


Outtro : / A / F#m / D / E /
            / A / F#m / D / E / E /เศรษฐกิจไทยต้องAดี..

เนื้อเพลง ขอบคุณที่มีเธอ - เนสกาแฟ ศรีนคร Feat.โชกุบุ๊สึอัศวินนมผง

โอ้เด้ชีวิตเหมื่อยเด้แต่ละมื้อ
แฮงสิปืนสิสู้กะบ่มี
ถืกปัญหาความจน หนี้สินกดขี่
อยากสิหนีไปไกลแสนไกลกะจนปัญญา

* กะย้อนว่ายังมีมือสองตีนกะยังไหว
ยังมีใจที่กัดฟันสู้ให้อยู่ต่อ
เศรษฐกิจไทยต้องดี ท่องไว้ในใจอย่าฟ้าวท้อ
ตั้งแต่มีเธอเข้ามาอยู่เขียง ข้างกัน

** ขอบคุณที่ยังมีเธอ เป็นกําลังใจ
แม่นเหมื่อยส่ำใด้กะมีใจสู้ต่อ
คุ้มค่าชีวิตที่สู้ ที่ยังบ่ท้อ
ที่เฮ็ดให้การรอมันบ่ไร้ค่า
ขอบคุณที่เข้ามา
กุมมือผ่านปัญหาที่เอิ้นว่าความจน
ให้สมที่ทนสู้คนเดียวมาโดน
ดีใจหลายที่ยังมีคนหันมอง..
เศรษฐกิจไทย ต้องดี

หลายปัญหาที่คนมักมองข้าม.
เศรษฐกิจเมืองไทยพรรคผมจะช่วยสร้าง
ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่แค่
123พวกคุณมีสิทธิ์คิด ไม่มีใครคิดประนาม
ปัญหาบ้านเมืองเราต้องช่วยกันแก้
ต้องไม่ยอมประเทศไหนให้มามองว่าเราแย่.
คุณแค่ต้องคิดส่วนผมแค่ต้องจํา
และเรื่องที่เหลือปล่อยให้ผมลงมือทํา
คุณภาพชีวิตไม่ต้องใช้แค่แบงค์ร้อย
แค่ปรับเศรษฐกิจช่วยชีวิตคนเป็นร้อย
พี่น้องเราเศรษฐกิจต้องดี
สถานท่องเที่ยวของไทยเราก็มี
จับมือพร้อมพุ่งมุ่งทะยาน
สู่แดนไทยไม่มีใครทรมานละมื้อ
แฮงสิปืนสิสู้กะบ่มี
ถืกปัญหาความจน หนี้สินกดขี่
อยากสิหนีไปไกลแสนไกลกะจนปัญญา

* กะย้อนว่ายังมีมือสองตีนกะยังไหว
ยังมีใจที่กัดฟันสู้ให้อยู่ต่อ
เศรษฐกิจไทยต้องดี ท่องไว้ในใจอย่าฟ้าวท้อ
ตั้งแต่มีเธอเข้ามาอยู่เขียง ข้างกัน

** ขอบคุณที่ยังมีเธอ เป็นกําลังใจ
แม่นเหมื่อยส่ำใด้กะมีใจสู้ต่อ
คุ้มค่าชีวิตที่สู้ ที่ยังบ่ท้อ
ที่เฮ็ดให้การรอมันบ่ไร้ค่า
ขอบคุณที่เข้ามา
กุมมือผ่านปัญหาที่เอิ้นว่าความจน
ให้สมที่ทนสู้คนเดียวมาโดน
ดีใจหลายที่ยังมีคนหันมอง..
เศรษฐกิจไทย ต้องดี

เศรษฐกิจไทย ต้องดี

comment facebook...