คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ขวัญใจหนุ่มไฟลอย - เตย วีรยา x ธีเดช ทองอภิชาติ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
A
F#
F#m
Bm

Intro : / Bm / (4Time)
          / Bm / A / G / F# /
          / Bm / A / G / F# Bm /ได้Bmข่าวว่าน้องอ้อร้อ

พี่ได้Aข่าวว่าน้องบ้าBmยอ

พี่ได้ข่าว ว่าไครขอเAฟสขอไลน์

น้องGให้เค้าเหม็ดAฉาด


น้องBmอยู่ไม่สวยเท่าไร

แต่หัวSใดน้องไม่เคยBmว่าง

ก็แค่ทำว่า โยนAหินถามทาง

Gยังไม่คบใครAจริง


* เพราะEmพี่นั้นเป็นห่วงน้อง

ไม่อยากให้Bmน้องนั้นต้องช้ำใจ

อ่ะGพี่กะแหลงไป

คนเรามันต้องเปิดใจกับF#ใคร สักคน


** ก็พี่เช็คมาหมดBmแล้ว ไอ้บ่าวนั้นมันเล่นม้า

ไอ้บ่าวนี้มันสูบกัญAชา แล้วเดินมาGตาแดงคล่อง

ไม่รู้จักF#บ่องได้พรือ

ก็Bmพี่รู้มาหมดแล้ว ไอ้บ่าวนู๊มันเล่นไอซ์

กินแต่Aยาแก้ไอ อยู่Bmแรกวาซือ

ว่าเชือนมั้งดีดมั้ง อีเอาทำAแเฟนได้พรือ

หัวGใจ ไม่F#ใช่ของเBmล่น


Gน้องจะไม่Aคบ ไอ้พวกเที่ยวF#mชนของจบทุกBmซอย

ขวัญGใจหนุ่มไฟAลอย น้องไม่อยากF#เป็น


ว่าแล้วว่าไซบ่าวBmนั้นนะ มันโทรทั้งคืนทั้งAวัน

ก็นึกว่าคิดถึงGกันความF#จริงมันยันBmม้า

ว่าแล้วว่าไซบ่าวนี้อ่ะ ยิ้มหวานให้ทุกเวAลา

นึกว่าความรักขึ้นGตา ที่แF#ท้กัญชาขึ้นBmใจ

ว่าแล้วว่าไซบ่าวนู๊ อ่ะในเป้าพกยาแก้Aไอ

เป็นห่วงนึกว่ามันGไข้ ความF#จริงมันเอาไว้สมBmท่อม


Instru : / Bm / (4Time)
            / G A / Bm / G A / D /
            / G A / F# Bm / G / A /* เพราะEmพี่นั้นเป็นห่วงน้อง

ไม่อยากให้Bmน้องนั้นต้องช้ำใจ

อ่ะGพี่กะแหลงไป

คนเรามันต้องเปิดใจกับF#ใคร สักคน


** ก็พี่เช็คมาหมดBmแล้ว ไอ้บ่าวนั้นมันเล่นม้า

ไอ้บ่าวนี้มันสูบกัญAชา แล้วเดินมาGตาแดงคล่อง

ไม่รู้จักF#บ่องได้พรือ

ก็Bmพี่รู้มาหมดแล้ว ไอ้บ่าวนู๊มันเล่นไอซ์

กินแต่Aยาแก้ไอ อยู่Bmแรกวาซือ

ว่าเชือนมั้งดีดมั้ง อีเอาทำAแเฟนได้พรือ

หัวGใจ ไม่F#ใช่ของเBmล่น


ว่าแล้วว่าไซบ่าวBmนั้นนะ มันโทรทั้งคืนทั้งAวัน

ก็นึกว่าคิดถึงGกันความF#จริงมันยันBmม้า

ว่าแล้วว่าไซบ่าวนี้อ่ะ ยิ้มหวานให้ทุกเวAลา

นึกว่าความรักขึ้นGตา ที่แF#ท้กัญชาขึ้นBmใจ

ว่าแล้วว่าไซบ่าวนู๊ อ่ะในเป้าพกยาแก้Aไอ

เป็นห่วงนึกว่ามันGไข้ ความF#จริงมันเอาไว้สมBmท่อม


Outro : / Bm / A / G / F# /
           / Bm / A / G F# / Bm /

เนื้อเพลง ขวัญใจหนุ่มไฟลอย - เตย วีรยา x ธีเดช ทองอภิชาติ

ได้ข่าวว่าน้องอ้อร้อ
พี่ได้ข่าวว่าน้องบ้ายอ
พี่ได้ข่าวว่าไครขอเฟสขอไลน์
น้องให้เค้าเหม็ดฉาด

น้องอยู่ไม่สวยเท่าไร
แต่หัวใดน้องไม่เคยว่าง
ก็แค่ทำว่าโยนหินถามทาง
ยังไม่คบใครจิง

* เพราะพี่นั้นเป็นห่วงน้อง
ไม่อยากให้น้องนั้นต้องช้ำใจ
อ่ะพี่กะแหลงไป
คนเรามันต้องเปิดใจกับใคร สักคน

** ก็พี่เช็คมาหมดแล้ว ไอ้บ่าวนั้นมันเล่นม้า
ไอ้บ่าวนี้มันสูบกัญชา แล้วเดินมาตาแดงคล่อง
ไม่รู้จักบ่องได้พรือ
ก็พี่รู้มาหมดแล้ว ไอ้บ่าวนู๊มันเล่นไอซ์
กินแต่ยาแก้ไอ อยู่แรกวาซือ
ว่าเชือนมั้งดีดมั้ง อีเอาทำแเฟนได้พรือ
หัวใจไม่ใช่ของเล่น

น้องจะไม่คบ ไอ้พวกเที่ยวชนของจบทุกซอย
ขวัญใจหนุ่มไฟลอย น้องไม่อยากเป็น

ว่าแล้วว่าไซบ่าวนั้นนะ มันโทรทั้งคืนทั้งวัน
ก็นึกว่าคิดถึงกันความจริงมันยันม้า
ว่าแล้วว่าไซบ่าวนี้อ่ะ ยิ้มหวานให้ทุกเวลา
นึกว่าความรักขึ้นตา ที่แท้กัญชาขึ้นใจ
ว่าแล้วว่าไซบ่าวนู๊ อ่ะในเป้าพกยาแก้ไอ
เป็นห่วงนึกว่ามันไข้ ความจิงมันเอาไว้สมท่อม

* เพราะพี่นั้นเป็นห่วงน้อง
ไม่อยากให้น้องนั้นต้องช้ำใจ
อ่ะพี่กะแหลงไป
คนเรามันต้องเปิดใจกับใคร สักคน

** ก็พี่เช็คมาหมดแล้ว ไอ้บ่าวนั้นมันเล่นม้า
ไอ้บ่าวนี้มันสูบกัญชา แล้วเดินมาตาแดงคล่อง
ไม่รู้จักบ่องได้พรือ
ก็พี่รู้มาหมดแล้ว ไอ้บ่าวนู๊มันเล่นไอซ์
กินแต่ยาแก้ไอ อยู่แรกวาซือ
ว่าเชือนมั้งดีดมั้ง อีเอาทำแเฟนได้พรือ
หัวใจไม่ใช่ของเล่น

ว่าแล้วว่าไซบ่าวนั้นนะ มันโทรทั้งคืนทั้งวัน
ก็นึกว่าคิดถึงกันความจริงมันยันม้า
ว่าแล้วว่าไซบ่าวนี้อ่ะ ยิ้มหวานให้ทุกเวลา
นึกว่าความรักขึ้นตา ที่แท้กัญชาขึ้นใจ
ว่าแล้วว่าไซบ่าวนู๊ อ่ะในเป้าพกยาแก้ไอ
เป็นห่วงนึกว่ามันไข้ ความจิงมันเอาไว้สมท่อม

comment facebook...