คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ขยี้ทำไม - ป้าง นครินทร์ คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
A
D
Bm

Intro : / D / Bm / G / A /


Dชอบมาถามว่าทำไมBmฉันไม่มีใคร

Gชอบมาใช้คำว่าเมื่อไAหร่จะมีข่GาวดีA

Dไปงานแต่งงานกี่งานก็โดBmนถามทุกที

Gซ้ำๆอย่างนี้ ว่าAเมื่อไหร่ที่จะGถึงAตาเDธอA   D


* ก็ได้แต่Gฝืนยิ้มทั้งที่หัAวใจปริ่มไปด้วยน้ำDตา

กลบเกลื่อนด้วยBmเสียงหัวเราะทุกคGรา

เวลาที่ถูกถAาม เวลาที่ถูกถาม


** ทำทำไDมมาพูดแทงใจดำอย่างนี้

มาGขยี้ขยี้ขยี้เพื่ออะไD

รอมานDานกี่ปีก็ยังไม่มีใคร ฉันเองก็ช้ำGใจ

เดียวดายอยู่ในความเหAงา G    A    G    A

มาตอกGย้ำให้เศGร้าทำไม A    D    A


Instru : / D / Bm / G / A /


Dแม่ก็ถามฉันอยากจะBmอุ้มหลานไวๆ

Gแม่รู้บ้างไหมหนูยังAหาแฟนไม่ไGด้เลย A

Dเพื่อนๆญาติๆถ้าเห็นใBmจช่วยทำเฉยๆ

Gอย่าถามอีกเลย

ไม่AมีใครอยากเGอ่ยเรื่อAงอย่างDนี้  A    D

* ก็ได้แต่Gฝืนยิ้มทั้งที่หัAวใจปริ่มไปด้วยน้ำDตา

กลบเกลื่อนด้วยBmเสียงหัวเราะทุกคGรา

เวลาที่ถูกถAาม เวลาที่ถูกถาม


** ทำทำไDมมาพูดแทงใจดำอย่างนี้

มาGขยี้ขยี้ขยี้เพื่ออะไD

รอมานDานกี่ปีก็ยังไม่มีใคร ฉันเองก็ช้ำGใจ

เดียวดายอยู่ในความเหAงา G    A    G    A

มาตอกGย้ำให้เศGร้าทำไม A    D    A


Instru :
   / D / Bm / G / A /
   / D / Bm / G / A G A / D / D A /
   / D / Bm / G / A G A /ขอDร้องไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาBmย้ำไม่ต้องขยี้

ขอGร้องอย่าทำอย่างนี้

มันเหมือน bulAly ปมด้อยข้างใน

เพราะDฉันมันเริ่มจะท้อมันเริ่มจะBmหงอมันเริ่มไม่ไหว

พวกเGธอคงไม่เข้าใจเพราะมีคนข้าAงกายแล้วทุกคน

ส่วนฉันต้องทนต่อไป ไม่เคยมีใครสักครั้ง

ไม่เห็นจะมีความหวังไม่เลยสักที

ไม่มีหนทางผ่านมาหลายปีเข้าใจหรือยัง


** ทำทำไDมมาพูดแทงใจดำอย่างนี้

มาGขยี้ขยี้ขยี้เพื่ออะไD

รอมานDานกี่ปีก็ยังไม่มีใคร ฉันเองก็ช้ำGใจ

เดียวดายอยู่ในความเหAงา G    A    G    A

มาตอกGย้ำให้เศGร้าทำไม A    D    A


Outro : / D / Bm / G / A G A /
           / D / Bm / G / A G A /
           / D A / D /

เนื้อเพลง ขยี้ทำไม - ป้าง นครินทร์

ชอบมาถามว่าทำไมฉันไม่มีใคร
ชอบมาใช้คำว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดี
ไปงานแต่งงานกี่งานก็โดนถามทุกที
ซ้ำๆอย่างนี้ ว่าเมื่อไหร่ที่จะถึงตาเธอ

* ก็ได้แต่ฝืนยิ้มทั้งที่หัวใจปริ่มไปด้วยน้ำตา
กลบเกลื่อนด้วยเสียงหัวเราะทุกครา
เวลาที่ถูกถาม เวลาที่ถูกถาม

** ทำทำไมมาพูดแทงใจดำอย่างนี้
มาขยี้ขยี้ขยี้เพื่ออะไร
รอมานานกี่ปีก็ยังไม่มีใคร
ฉันเองก็ช้ำใจเดียวดายอยู่ในความเหงา
มาตอกย้ำให้เศร้าทำไม

แม่ก็ถามฉันอยากจะอุ้มหลานไวๆ
แม่รู้บ้างไหมหนูยังหาแฟนไม่ได้เลย
เพื่อนๆญาติๆถ้าเห็นใจช่วยทำเฉยๆ
อย่าถามอีกเลยไม่มีใครอยากเอ่ยเรื่องอย่างนี้

* ก็ได้แต่ฝืนยิ้มทั้งที่หัวใจปริ่มไปด้วยน้ำตา
กลบเกลื่อนด้วยเสียงหัวเราะทุกครา
เวลาที่ถูกถาม เวลาที่ถูกถาม

** ทำทำไมมาพูดแทงใจดำอย่างนี้
มาขยี้ขยี้ขยี้เพื่ออะไร
รอมานานกี่ปีก็ยังไม่มีใคร
ฉันเองก็ช้ำใจเดียวดายอยู่ในความเหงา
มาตอกย้ำให้เศร้าทำไม

ขอร้องไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาย้ำไม่ต้องขยี้
ขอร้องอย่าทำอย่างนี้
มันเหมือน bully ปมด้อยข้างใน
เพราะมันเริ่มจะท้อมันเริ่มจะหงอมันเริ่มไม่ไหว
พวกเธอคงไม่เข้าใจ
เพราะมีคนข้างกายแล้วทุกคน
ส่วนฉันต้องทนต่อไป ไม่เคยมีใครสักครั้ง
ไม่เห็นจะมีความหวังไม่เลยสักที
ไม่มีหนทางผ่านมาหลายปีเข้าใจหรือยัง

** ทำทำไมมาพูดแทงใจดำอย่างนี้
มาขยี้ขยี้ขยี้เพื่ออะไร
รอมานานกี่ปีก็ยังไม่มีใคร
ฉันเองก็ช้ำใจเดียวดายอยู่ในความเหงา
มาตอกย้ำให้เศร้าทำไม

comment facebook...