คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง กาลครั้งนึง - JUNENOM คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
D
Em7
Bm7
Csus2


* กาลครั้งCsus2นึง

หนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่Dา ฉัน

บทหนึ่งบทในGนั้น

มีผู้ประพันธ์คือฉันและEm7เธอ

เนื้อความข้างในได้Csus2กล่าว

ว่าข้าพเจ้าจะรัก เสDมอ

มอบความรักแด่เGธอ

ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องEm7การ


Instru : / Csus2 / D / Bm7 / Em7 / (2Time)


Csus2บทหนึ่งบทเล่าขานตำนานDมา

Gากต่อปากก็ว่าช่างตรึงEm7ตรา

มิCsus2ได้เจือสิ่งซึ่งเสแสร้งมาDยา

ถ้อยGคำว่ารักมิใช่แค่วาEm7จา


มิได้มุสาวาCsus2ทา

ที่ลั่นวาจาว่ารักออกไป

คำสัญDญาที่เอ่ยออกมา

นั่นแล่นจากใจ

เพียงพริบBm7ตาที่ขานนามมา

เจ้าอยู่หนใด จะไกลลับฟ้า

หรืออยู่แห่งEm7ไหน

ข้าจะตามหา มิว่าอย่างไร


Csus2จากคำลือเล่าขาน

มาแต่โบร่ำโบรDาณ

ทั้งสองได้พบพาน

กระทั่งกลายเป็นตำBm7นาน

กลายเป็นตำEm7นาน


แม้Csus2ฝุ่นหรือเถ้าธุลี

จะร่วงโDรยทับถมใส่

Bm7ผ่านสายลมโชกโชน

และฝนโEm7ปรยทุกครั้งไป

Csus2แต่เธอเชื่อหรือไม่

ว่าหน้ากระดDาษที่เธอและฉัน

ได้เขียนเอาBm7ไว้ มิแปรเปลี่ยนEm7เลย


* กาลครั้งCsus2นึง

หนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่Dา ฉัน

บทหนึ่งบทในGนั้น

มีผู้ประพันธ์คือฉันและEm7เธอ

เนื้อความข้างในได้Csus2กล่าว

ว่าข้าพเจ้าจะรัก เสDมอ

มอบความรักแด่เGธอ

ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องEm7การ


Csus2ขอแค่เพียงเจ้าDนั้น

คนอื่นไม่สำคัGญหรอก

ไม่หรอกEm7เธอเอ๋ย

และCsus2ขอให้เป็นตัวฉันเDอง

ที่ได้เป็นคนที่บรรเGลง

ให้เธอนั้นไEm7ด้ฟัง


ข้าขอภาวCsus2นา

ให้ดาวบนฟ้าจงได้Dรับฟัง

ให้ข้าได้Bm7เห็น

รอยยิ้มเปื้อนหน้าเจ้าในEm7ทุกวัน

ให้ข้าได้Csus2อยู่เคียงข้างกาย

เมื่อเจ็บเมื่อไDข้

ให้เราทั้งBm7สอง

อย่าได้มีใครมาพEm7รากเลย


แม้Csus2ฝุ่นหรือเถ้าธุลี

จะร่วงโDรยทับถมใส่

Bm7ผ่านสายลมโชกโชน

และฝนโEm7ปรยทุกครั้งไป

Csus2แต่เธอเชื่อหรือไม่

ว่าหน้ากระดDาษที่เธอและฉัน

ได้เขียนเอาBm7ไว้ มิแปรเปลี่ยนEm7เลย


* กาลครั้งCsus2นึง

หนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่Dา ฉัน

บทหนึ่งบทในGนั้น

มีผู้ประพันธ์คือฉันและEm7เธอ

เนื้อความข้างในได้Csus2กล่าว

ว่าข้าพเจ้าจะรัก เสDมอ

มอบความรักแด่เGธอ

ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องEm7การ


ไม่ให้เจ้าCsus2กลัว จะป้องกันภัย

แม้ตัวต้องตDาย ก็ไม่เป็นไร

ขอเพียงเจ้าBm7อยู่ ขอเพียงเจ้าEm7อยู่

เจ้าไม่ต้องCsus2กลัว หากเมื่อวันใด

เมื่อกายาDข้า จากลาตายไป

ข้าBm7อยู่ตรงนี้..      Em7


* กาลครั้งCsus2นึง

หนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่Dา ฉัน

บทหนึ่งบทในGนั้น

มีผู้ประพันธ์คือฉันและEm7เธอ

เนื้อความข้างในได้Csus2กล่าว

ว่าข้าพเจ้าจะรัก เสDมอ

มอบความรักแด่เGธอ

ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องEm7การ

เนื้อเพลง กาลครั้งนึง - JUNENOM

กาลครั้งนึง หนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า ฉัน
บทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอ
เนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอ
มอบความรักแด่เธอ ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ

บทหนึ่งบทเล่าขานตำนานมา
ปากต่อปากก็ว่าช่างตรึงตรา
มิได้เจือสิ่งซึ่งเสแสร้งมายา
ถ้อยคำว่ารักมิใช่แค่วาจา

มิได้มุสาวาทาที่ลั่นวาจาว่ารักออกไป
คำสัญญาที่เอ่ยออกมานั่นแล่นจากใจ
เพียงพริบตา ที่ขานนามมา เจ้าอยู่หนใด
จะไกลลับฟ้า หรืออยู่แห่งไหน
ข้าจะตามหา มิว่าอย่างไร

จากคำลือเล่าขานมาแต่โบร่ำโบราณ
ทั้งสองได้พบพาน
กระทั่งกลายเป็นตำนาน
กลายเป็นตำนาน

แม้ฝุ่นหรือเถ้าธุลีจะร่วงโรยทับถมใส่
ผ่านสายลมโชกโชนและฝนโปรยทุกครั้งไป
แต่เธอเชื่อหรือไม่ว่าหน้ากระดาษ
ที่เธอและฉันได้เขียนเอาไว้ มิแปรเปลี่ยนเลย

กาลครั้งนึง หนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า ฉัน
บทหนึ่งบทในนั้นมีผู้ประพันธ์คือฉันและเธอ
เนื้อความข้างในได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะรักเสมอ
มอบความรักแด่เธอ ผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการ

ขอแค่เพียงเจ้านั้น
คนอื่นไม่สำคัญหรอก
ไม่หรอกเธอเอ๋ย
และขอให้เป็นตัวฉันเอง
ที่ได้เป็นคนที่บรรเลงให้เธอนั้นได้ฟัง

ข้าขอภาวนาให้ดาวบนฟ้าจงได้รับฟัง
ให้ข้าได้เห็นรอยยิ้มเปื้อนหน้าเจ้าในทุกวัน
ให้ข้าได้อยู่เคียงข้างกายเมื่อเจ็บเมื่อไข้
ให้เราทั้งสองอย่าได้มีใครมาพรากเลย

ไม่ให้เจ้ากลัวจะป้องกันภัย
แม้ตัวต้องตายก็ไม่เป็นไร
ขอเพียงเจ้าอยู่
เจ้าไม่ต้องกลัวหากเมื่อวันใด
เมื่อกายาข้าจากลาตายไป
ข้าอยู่ตรงนี้

comment facebook...